Pelisäännöt

1. Urheiluvedonlyönnin säännöt

Vedonlyönnin säännöt on jaettu Yleisiin sääntöihin ja Lajikohtaisiin sääntöihin. Sekä Yleisiin että Lajikohtaisiin sääntöihin viitataan sääntöinä ja ehtoina. Suosittelemme näihin sääntöihin perehtymistä. Näiden sääntöjen ja ehtojen lisäksi Tapahtuma- tai Lajikohtaiset erityissäännöt, jotka löytyvät Tapahtumien ja Lajien kohdalta internet-sivustoilta, luetaan mukaan näihin sääntöihin ja ehtoihin.

Säännöt ja ehdot ovat osa asiakkaan ja meidän välistä sopimusta. Kaikki Betsafen yleisissä Säännöissä ja Ehdoissa määritelty on voimassa myös näissä säännöissä ja ehdoissa.

Jos suomenkielisen käännöksen ja englanninkielisen alkuperäisversion välillä ilmenee ristiriita, tehdään ratkaisu epäselvässä tilanteessa sääntöjen englanninkielisen version mukaan.

2. Säännöt ja ehdot

Betsafe pidättää oikeuden muuttaa ja päivittää sääntöjä ja ehtoja oman harkintansa mukaan ilman erillistä ilmoitusta. On asiakkaan vastuulla ottaa selvää sääntömuutoksista sekä päivityksistä. Asettaessaan vedon asiakas hyväksyy sillä hetkellä voimassa olevat vedonlyönnin säännöt.

Betsafe pidättää oikeuden kieltäytyä avaamasta pelitiliä uudelle asiakkaalle. Betsafe voi myös kieltäytyä vastaanottamasta vetoa.
Betsafe pidättää oikeuden rajoittaa vetojen määrää ja/tai panosta. Samalla henkilöllä saa olla enintään yksi Betsafen vedonlyöntitili. Betsafe pidättää oikeuden sulkea ylimääräiset tilit.

Betsafe pidättää oikeuden selvittää onko yhdellä asiakkaalla useampia tilejä sekä sulkea ylimääräiset tilit. Tässä tapauksessa tilien tiedot yhdistetään tilille, jota asiakas on käyttänyt ensisijaisesti vedonlyöntiin. Jos havaitaan, että asiakkaalla on ollut useampi kuin yksi tili ja että hän asettanut identtisiä vetoja vähintään kahdelta tililtä, menettää asiakas oikeutensa tileihinsä välittömästi, mikä saattaa johtaa myös tileillä olleiden varojen takavarikoimiseen ja/tai asettettujen vetojen perumiseen mukaan lukien jo ratkaistut vedot.

Betsafe ei hyväksy vetoja, kun on syytä epäillä, että asiakkaat toimivat yhteistoiminnassa tai kuuluvat vedonlyöntisyndikaattiin. Identtisten vetojen asettaminen samasta IP-osoitteesta, voidaan tulkita syndikaatiksi, vaikka henkilökohtaiset panosrajat eivät olisi ylittyneetkään. Syndikaattivedonlyönti katsotaan vilpiksi ja siihen osallistumisesta saattaa seurata vedonlyönnin panosrajojen laskeminen, tilin sulkeminen, varojen ja voittojen takavarikointi ja/tai asetettujen vetojen peruminen mukaan lukien jo ratkaistut vedot. Betsafe saattaa myös harkita oikeustoimia niitä pelaajia vastaan, joiden todetaan syyllistyneen väärinkäytöksiin tai vilppiin.

Betsafe ei ole vastuussa virheellisistä tiedoista vedonlyönnin tilastoissa, tuloksissa tai kohteissa, eikä Betsafe korvaa em. virheistä mahdollisesti aiheutuneita vahinkoja tai menetyksiä.

Betsafella on oman harkintansa mukaan oikeus korjata selkeät virheet tarjotakseen asiakkailleen mahdollisimman reilua palvelua. Selkeä virhe voi olla väärä tapahtumaan liittyvä tieto. Esimerkiksi, virheellisesti (väärinpäin) asetettu tasoitus, väärä joukkue/joukkueet/osallistujat, kohteen virheellinen sulkeutumisaika, tekninen virhe jne.

Pidätämme oikeuden korjata ilmiselvät virheet kertoimissa, kohteissa tai tuloksissa – vielä tapahtuman jälkeenkin. Pidätämme myös oikeuden mitätöidä kaikki virheen alaiset vedot. On asiakkaan vastuulla varmistaa, että veto on oikein asetettu.

Samalle kupongille ei ole mahdollista valita kohteita, joiden välillä on vastaavuussuhde. Tälläinen kuponki voidaan mitätöidä jo ennen kohteiden ratkeamista.

Asiakas on vastuussa pelitilistään ja sen kautta lyödyistä vedoista. Betsafe ei ole korvausvelvollinen pelitilin luvattomasta käytöstä aiheutuneista tappioista. Henkilökohtaisten sisäänkirjautumistietojen luovuttaminen toiselle henkilölle on kielletty.

On asiakkaan velvollisuus ilmoittaa kaikki tämän tilille virheellisesti maksetut summat. Asiakkaalla ei ole oikeutta virheellisesti maksettuihin voittoihin riippumatta virheestä.

Veto ei ole voimassa, jos kupongin tiedot tai pelaajan henkilökohtaiset tiedot eivät tallennu täydellisesti yhteysvirheen vuoksi. Jos näin tapahtuu, vedon panos palautetaan. Tapahtuman, ottelun tai kilpailun alkamisen jälkeen vastaanotetut vedot, mitätöidään.
Vähimmäispanos on 0,10 euroa. Asiakaskohtaista enimmäisvoittoa on rajoitettu vetoa, päivää ja viikkoa kohti. Katso voittorajat eri valuutoissa.


Valuutta Vedon voittoraja Päivän voittoraja Viikon voittoraja
Euro 100 000 250 000 500 000
GBP 100 000 250 000 500 000
SEK 1 000 000 2 500 000 5 000 000
NOK 1 000 000 2 500 000 5 000 000
DKK 900 000 2 500 000 4 500 000
USD 120 000 300 000 600 000
CAN$ 120 000 300 000 600 000
BRL$ 70,000 175 000 350 000
TRY 200 000 500 000 1 000 000
PLN 300 000 750 000 1 500 000
CZK 725 000 1 812 500 3 625 000
HUF 8 000 000 20 000 000 40 000 000


Siinä tapauksessa, että asiakas pelaa useita samankaltaisia vetoja (yksittäiset vedot ja toistuvat samojen kohteiden yhdistelmät) ja yhteisvoitto ylittää yhdelle vedolle asetetun voittokaton, on Betsafella oikeus vähentää panosta/panoksia niin, että voitto on linjassa per veto kohtaisen voittokaton kanssa.
Siinä tapauksessa, että asiakkaan todetaan yrittäneen vilppiä tai syyllistyneen vilppiin, perutaan asiakkaan oikeus tämän pelitiliin.

Kertoimenlaskijoilla sekä näiden puolesta toimivilla agenteilla ei ole lupaa käyttää palvelua. Vedot kohteista, joissa vedonlyöjä on itse osallisena eivät (esimerkiksi osallistuvana urheilijana, omistajana, valmentajana tai joukkueen jäsenenä) eivät ole sallittuja. Siinä tapauksessa, että asiakas ei kunnioita näitä ehtoja, on Betsafella oikeus kieltäytyä maksamasta voittoa sekä perua veto tai vedot niiden asettamisen jälkeen.

Jos vedonlyönnin kohteena on tapahtuma, joka on epäselvä tai jota nämä säännöt eivät kata, Betsafe pidättää oikeuden tehdä ratkaisunsa tapauskohtaisesti.

Kaikki Manuaalisesti Tarkistettattavaksi lähetetyt vedot voidaan hylätä, osittain hyväksyä tai täysin hyväksyä riippumatta siitä miten vaatimus on tehty. Urheiluvedonlyönti pidättää oikeuden määrittää kaikki rajoitukset vedonlyönnille jokaiselle yksittäiselle asiakkaalle ja vedolle.

3. Cashout

Annamme omaa harkintaamme noudatten asiakkaillemme mahdollisuuden lunastaa vedon tuottama voitto ennen kuin vedon kohteena oleva tapahtuma on päättynyt (Cashout).

Cashout-toiminto on saatavilla valikoiduissa ennakko- ja live-vedoissa internetissä sekä iPhone- ja Android-mobiilisovelluksilla. Cashout-toiminto ei ole saatavilla kaikissa tilanteissa.

Cashout-toiminto on saatavilla vain kiinteällä kertoimella asetettuihin vetoihin.

Cashout -toiminto ei ole saatavilla:
• ilmaisvedoissa tai riskittömissä vedoissa,
• yhdistelmävedoissa, paitsi silloin, jos jokainen yhdistelmävedon kohde on Cashout-kelpoinen,
• järjestelmävedoissa.

Ennalta määritelty lunastushinta (Cashout price) voi perustua kohdevalikoimaan, hintaan tai vetokohteen tapahtuman tilanteeseen.

Cashout-toiminto ei ole saatavilla tiettyihin ennakkona tehtyihin vetoihin, joissa vetokohdetta koskeva tapahtuma on jo alkanut (in-play). Cas out -toiminto ei ole saatavilla tiettyhin ennakkona tehtyihin yhdistelmävetoihin, joissa jokin yhdistelmävedon kohteena olevista tapahtumista on jo alkanut (in-play).

Lunastaaksesi Cashout -summan sinun täytyy valita "Vahvista Cashout" tai "Vahvista" (Cashout-pyyntö). Vahvistettua Cashout-pyyntöä ei voi enää peruuttaa.

Voimme omaa harkintaamme noudattaen joko hyväksyä tai hylätä Cashout-pyynnön. Cashout-pyyntö voidaan hylätä esimerkiksi syistä, jotka liittyvät kertoimien muutoksiin tai kohteen peruuntumiseen (mukaan lukien yhdistelmävetojen yksittäiset kohteet).

Jos Cashout-pyyntöä ei jostakin syystä hyväksytä, näkyville tulee viesti, jossa kerrotaan pyynnön olevan hylätty ja jossa kerrotaan mahdollisesti muuttuneesta Cashout-hinnasta. Jos et tee uutta Cashout-pyyntöä tarjotusta uudesta Cashout -hinnasta, veto pysyy voimassa alkuperäisilllä kertoimilla ja säännöillä.

Kun Cashout-pyyntö hyväksytään:
• Alkuperäinen vetosi sulkeutuu (cashed out);
• Maksamme sinulle Cashout-hinnan;
• alkuperäinen vetosi katsotaan päättyneeksi ja velvollisuutemme kyseistä vetoa kohtaan lakkaavat. Cashoutin jälkeen et ole oikeutettu saamaan enää voittoja tai hyvityksiä alkuperäisestä vedosta;
• alkuperäisen vedon kohteena olevat tapahtumat eivät enää oikeuta sinua mihinkään tai velvoita sinua millään tavalla.

Cashout-pyynnön hyväksyminen ei luo uutta vetoa, vaan se sulkee alkuperäisen vedon normaalia aikaisemmin.

Alkuperäinen panoksesi sisältyy Cashout-hintaan. Cashout-hinnasta ei voi neuvotella, eikä se voi ylittää arvioitua alkuperäistä voittosummaa.

Et ole enää oikeutettu alkuperäiseen vetoon liittyviin bonuksiin tai tarjouksiin, kun Cashout on suoritettu.

Kun Cashout on suoritettu, veto ei voi enää tuottaa voittoja tai oikeuttaa palkintoihin eikä sillä voi edistää bonusten kierrätysvaatimuksia tai kampanjoissa vaadittujen tehtävien suorittamista.

Tilanteissa, joissa Cashout-pyyntö on virheellisesti hyväksytty (mukaan lukien tilanteet, joissa Cashout-hintaa on virheellisesti tarjottu) tai joissa pelitilillesi on myönnetty virheellinen Cashout-hinta, pidätämme oikeuden tehdä muutoksia pelitilisi saldoon korjataksemme tapahtuneen virheen. Tällaiset muutokset voivat sisältää seuraavanlaisia toimenpiteitä:
• Cashout-pyynnön muokkaaminen sen Cashout-hinnan mukaiseksi, kuin jos virhettä ei olisi tapahtunut; tai
• Cashout-pyynnön peruminen, jolloin veto pysyy voimassa alkuperäisten sääntöjen mukaisesti.
Jos näiden muutosten seurauksena pelitilisi saldo menee miinukselle, meillä on oikeus vaatia sinua hyvittämään vajetta vastaava summa takaisin meille.

Varaamme oikeuden evätä, tehdä muutoksia, rajoittaa tai peruuttaa mitä tahansa vetoa tai asiakasta koskevan Cashout-tarjouksen ilman erillistä ilmoitusta ja syytä kertomatta. Tämä koskee myös tilanteita, joissa Cashout-toiminnon on mainostettu olevan tarjolla. Emme ole vastuussa mahdollisista asiakkaille aiheutuneista tappioista tilanteissa, joissa Cashout-toiminto ei ole ollut saatavilla. Mukaan luetaan myös tilanteet, joissa Cashout-toiminnon on mainostettu olevan saatavilla kyseiseen tapahtumaan tai kyseisenä ajankohtana.

Varaamme oikeuden mitätöidä alkuperäisen vedon, hylätä Cashout-pyynnön tai vaatia asiakasta hyvittämään hänelle maksetun summan alkuperäisestä vedosta (mukaan lukien Cashout-hinta) tilanteissa, joissa:
• Meillä on syytä epäillä pelaajan tai pelaajaryhmän (mukaan lukien sukulaiset, organisaatiot, vedonvälittäjät ja näiden työntekijät) harjoittaneen vilppiä; tai jos
• alkuperäinen veto tai Cashout-pyyntö on tehty vedon kohteena olevan tapahtuman päättymisen jälkeen; tai jos
• meillä on muulla tavoin syytä mitätöidä alkuperäinen veto tai vaatia hyvitysmaksua näiden sääntöjen nojalla.

Tiedostat ja hyväksyt sen, että meistä riippumattomat tapahtumat voivat estää, rajoittaa tai aiheuttaa viivästyksiä Cashout-toimintoihin sekä sen, että emme ole vastuussa asiakkaille mahdollisesti aiheutuvista tappioista, jotka ovat liitoksissa seuraaviin tapahtumiin tai ovat seurausta seuraavista tapahtumista:
• Cashout-toiminto ei ole saatavilla tai se on viivästynyt; ja/tai
• mikä tahansa sinun, muun asiakkaan tai minkä tahansa muun tahon teko tai tekemättä jättäminen joko tahallaan tai tahattomasti vaikuttaa Cashout-toiminnon suorittamiseen

Emme ole vastuussa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista tappioista, jotka ovat seurausta asiakkaan käyttämästä Cashout-toiminnosta tai jos Cashout-pyyntö on hylätty meidän taholtamme.

Jos asiakkaan tekemään vetokohteeseen ei ole ollut tarjolla Cashout-toimintoa sillä hetkellä, kun asiakas on tehnyt vedon, hän ei myöskään ole oikeutettu tekemäänkyseiseen vetoon liittyvää Cashout-pyyntöä myöhemmin. Ei vaikka Cashout-toiminto tulisi myöhemmin tarjolle kyseiseen vetokohteeseen.

Tulostaulukot ja muut kolmannen osapuolen tarjoamat tietolähteet ovat vain ohjeellisia. Emme ota vastuuta Cashout-toiminnolla lunastetuista vedoista, joissa on käytetty apuna kyseisiin tietolähteisiin perustuvaa tietoa.

Osittaisella lunastuksella voit lunastaa osan panoksesta, jolloin loput panoksesta jätetään voimaan ja käsitellään lopputuloksen selvittyä.

4. Luo oma veto -säännöt

JALKAPALLO

Kaikki myöhemmäksi siirretyt tapahtumat mitätöidään, ellei niitä jatketa 48 tunnin sisällä aloituksesta

Jalkapallokohteisiin lyödyt luo oma veto -vedot sisältävät 90 minuuttia plus lisäajan, ellei kohteessa ole erikseen mainittu, että veto käsittää myös jatkoajan ja rangaistuspotkukilpailun. Ottelun erotuomarit päättävät, milloin täydet 90 minuuttia ja lisäaika on pelattu.

Jos mikä tahansa yksittäinen valinta mitätöidään tai jos vetoon valittu pelaaja ei osallistu otteluun, koko lyöty veto mitätöidään.
Varaamme oikeuden perua minkä tahansa vedon, joka on lyöty ilmiselvästi väärin hinnoitellulla kertoimella.

Jos tapahtuma jätetään kesken, kaikkien jo ratkenneiden vetojen lopputulos pysyy voimassa. Tällaisia vetoja voivat olla esimerkiksi ”puoliaikatulos” tai ”ensimmäinen maalintekijä.

Tapauksia, joissa pallo menee maalin kehyksiin osuttuaan suoraan maaliin, ei lasketa osumaksi kehyksiin.

Vetojen ratkaisu vetotyypeittäin

Kuka vie voiton?
Tästä lyöt vetoa: ottelun voittaja 90 minuutin plus lisäajan jälkeen; vaihtoehtoina joukkue A, tasapeli tai joukkue B.

Kuka tekee maalin?
Tästä lyöt vetoa: tekeekö nimeltä mainittu pelaaja maalin missä tahansa ottelun vaiheessa (90 minuutin plus lisäajan aikana).
• Omia maaleja ei huomioida.
• Keskeytetyissä otteluissa kuka tahansa ottelun keskeytykseen mennessä maalin tehnyt pelaaja katsotaan voittaneeksi vedoksi.
• Jos valittu pelaaja ei osallistu otteluun, kyseiselle pelaajalle asetetut vedot mitätöidään. Pelaajalle asetetut vedot ovat voimassa, mikäli pelaaja osallistuu millä tahansa tavalla otteluun.

Kuka saa kortin?
Tästä lyöt vetoa: saako nimeltä mainittu pelaaja keltaisen kortin tai punaisen kortin 90 minuutin plus lisäajan aikana.

• Jos valittu pelaaja ei pelaa, kyseiselle pelaajalle asetetut vedot mitätöidään.
• Vain kentällä oleville pelaajille 90 minuutin plus lisäajan aikana näytetyt kortit huomioidaan. (Toisin sanoen managereille, penkillä oleville pelaajille tai pelaajille ottelun jälkeen näytettyjä kortteja ei huomioida.)

Montako kulmaa?
Tästä lyöt vetoa: onko kulmapotkujen kokonaismäärä 90 minuutin plus lisäajan jälkeen yli vai alle mainittujen arvojen.

• Vain annetut kulmapotkut huomioidaan. Jos kulmapotku annetaan uudelleen, se lasketaan vain yhdeksi kulmapotkuksi.

Varoituspisteiden määrä ottelussa?
Tästä lyöt vetoa: onko korttipisteiden kokonaismäärä yli vai alle annetun kokonaismäärän 90 minuutin plus lisäajan jälkeen.

• Keltainen kortti = 10 pistettä, punainen kortti = 25 pistettä. Jos pelaaja saa kaksi keltaista korttia ja sen seurauksena punaisen kortin, hänelle lasketaan yhteensä 35 korttipistettä.
• Jatkoajalla saatuja kortteja tai loppuvihellyksen jälkeen saatuja kortteja ei oteta huomioon korttipisteiden kokonaismäärässä.
• Vain kentällä oleville pelaajille näytetyt kortit huomioidaan. Valmentajille tai vaihtopenkillä oleville pelaajille näytettyjä kortteja ei huomioida.

Tekevätkö molemmat joukkueet maalin?
Tästä lyöt vetoa: tekevätkö molemmat joukkueet vähintään yhden maalin ottelussa (90 minuutin plus lisäajan aikana).

Mikä on lopputulos?
Tästä lyöt vetoa: mikä ottelun oikea lopputulos on 90 minuutin plus lisäajan jälkeen.

Montako maalia?
Tästä lyöt vetoa: kuinka monta maalia ottelussa tehdään 90 minuutin plus lisäajan aikana:

• Onko maalien kokonaismäärä yli vai alle mainitun kokonaismäärän.
• Täsmälleen kuinka monta maalia ottelussa tehdään; esimerkiksi ”ei maaleja”, ”tasan 1 maali” jne.

Mitä muuta ottelussa tapahtuu?

Tästä lyöt vetoa: toteutuuko mainittu tapahtuma ottelussa (90 minuutin plus lisäajan aikana), mukaan lukien:

• Tuomitaanko ottelussa rangaistuspotku.
• Nähdäänkö ottelussa epäonnistunut rangaistuspotku. Epäonnistuneeksi rangaistuspotkuksi tulkitaan kaikki rangaistuspotkut, jotka eivät mene maaliin kyseisestä potkusta. Vetokohteessa ei huomioida epäonnistuneita rangaistuspotkuja, jotka suorituksen jälkeen uusitaan. Vain loppuun saatettu rangaistuspotkusuoritus otetaan huomioon. (Vain 90 minuutin plus lisäajan aikana).
• Tehdäänkö ottelussa maali rangaistuspotkusta (vain 90 minuutin plus lisäajan aikana).
• Tehdäänkö ottelussa maali vapaapotkusta. Kaikissa vapaapotkumaaleja sisältävissä vedoissa huomioidaan vain suoraan vapaapotkuista syntyneet maalit. Rangaistuspotkuja ei oteta huomioon.
• Saako jokin pelaajista punaisen kortin ottelussa. Vain kentällä oleville pelaajille näytetyt kortit huomioidaan. Loppuvihellyksen jälkeen annettuja kortteja ei huomioida. Veto ratkeaa, kun kuka tahansa aktiivinen pelaaja saa punaisen kortin. On yhdentekevää, saako pelaaja punaisen kortin suoraan vai kahden keltaisen kortin seurauksena.
• Osutaanko ottelussa pallolla tolppaan aktiivisen pelin aikana.

Montako maalia joukkue tekee?
Tästä lyöt vetoa: kuinka monta maalia nimeltä mainittu joukkue tekee ottelussa (90 minuutin plus lisäajan aikana), mukaan lukien:

• Onko joukkueen kokonaismaalimäärä ottelussa yli vai alle annetun kokonaismäärän.
• Täsmälleen kuinka monta maalia nimeltä mainittu joukkue tekee ottelussa; esimerkiksi ”ei maaleja”, ”joukkue A tasan 1 maali”, ”joukkue B tasan 3 maalia” jne. (myös omat maalit lasketaan).

Monellako maalilla joukkue voittaa?
Tästä lyöt vetoa: monellako maalilla nimeltä mainittu joukkue voittaa ottelun 90 minuutin plus lisäajan jälkeen.

Joukkueen varoituspisteiden määrä ottelussa?

Tästä lyöt vetoa: onko korttipisteiden kokonaismäärä nimetylle joukkueelle/joukkueille yli vai alle annetun kokonaismäärän 90 minuutin plus lisäajan jälkeen.

• Keltainen kortti = 10 pistettä, punainen kortti = 25 pistettä. Jos pelaaja saa kaksi keltaista korttia ja sen seurauksena punaisen kortin, hänelle lasketaan yhteensä 35 korttipistettä.
• Jatkoajalla saatuja kortteja tai loppuvihellyksen jälkeen saatuja kortteja ei oteta huomioon korttipisteiden kokonaismäärässä.
• Vain kentällä oleville pelaajille näytetyt kortit huomioidaan. Valmentajille tai vaihtopenkillä oleville pelaajille näytettyjä kortteja ei huomioida.

Montako kulmapotkua joukkue saa?
Tästä lyöt vetoa: onko nimetyn joukkueen/joukkueiden kulmapotkujen kokonaismäärä yli vai alle annetun kokonaismäärän 90 minuutin plus lisäajan jälkeen.

• Vain annetut kulmapotkut huomioidaan. Jos kulmapotku annetaan uudelleen, se lasketaan vain yhdeksi kulmapotkuksi.

Mitä muuta joukkueille tapahtuu?
Tästä lyöt vetoa: toteutuuko mainittu tapahtuma ottelussa nimeltä mainitulle joukkueelle 90 minuutin plus lisäajan aikana, mukaan lukien:

• Tuomitaanko ottelussa rangaistuspotku valitsemallesi joukkueelle.
• Epäonnistuuko valitsemasi joukkue rangaistuspotkussa ottelun aikana. Epäonnistuneeksi rangaistuspotkuksi tulkitaan kaikki rangaistuspotkut, jotka eivät mene maaliin kyseisestä potkusta.
• Tekeekö valitsemasi joukkue maalin rangaistuspotkusta ottelun aikana.
• Saako jokin joukkueesi pelaajista punaisen kortin ottelun aikana. Vain kentällä oleville pelaajille näytetyt kortit huomioidaan. Loppuvihellyksen jälkeen annettuja kortteja ei huomioida. Veto ratkeaa, kun kuka tahansa aktiivinen pelaaja saa punaisen kortin. On yhdentekevää, saako pelaaja punaisen kortin suoraan vai kahden keltaisen kortin seurauksena.
• Osutaanko ottelussa pallolla tolppaan aktiivisen pelin aikana.

Kuka pelaaja tekee ensimmäisen maalin?
Tästä lyöt vetoa: kuka pelaajista tekee ensimmäisen/viimeisen maalin ottelussa (90 minuutin plus lisäajan aikana).

• Vedot ratkaistaan sen perusteella, kuka pelaaja tekee ensimmäisen/viimeisen maalin omalle joukkueelleen ottelussa.
• Omia maaleja ei huomioida. Esimerkki: jos löit vetoa tietyn pelaajan ensimmäisestä maalista, mutta ottelun ensimmäinen maali onkin oma maali, vasta seuraava maali ratkaisee vetosi. Jos pelaajasi tekee ottelun toisen maalin, voitat vetosi. Jos jokin muu pelaaja tekee ottelun toisen maalin, häviät vetosi.
• Veto mitätöidään, jos pelaajasi ei ole osallistunut otteluun ensimmäisen maalin tekohetkeen mennessä.
• Pelaajalle asetettu veto on voimassa, mikäli pelaajasi on osallistunut otteluun ja epäonnistunut maalinteossa.

Montako maalia pelaaja tekee?
Tästä lyöt vetoa: tekeekö nimeltä mainittu pelaaja 1+ / 2+ tai 3+ maalia ottelussa (90 minuutin plus lisäajan aikana).

• Omia maaleja ei huomioida.
• Keskeytetyissä otteluissa kuka tahansa ottelun keskeytykseen mennessä tarvittavan maalimäärän tehnyt pelaaja katsotaan voittaneeksi vedoksi.
• Jos valittu pelaaja ei osallistu otteluun, kyseiselle pelaajalle asetetut vedot mitätöidään. Pelaajalle asetetut vedot ovat voimassa, mikäli pelaaja osallistuu millä tahansa tavalla otteluun.

Miten pelaaja tekee maalin?
Tästä lyöt vetoa: miten nimeltä mainittu pelaaja tekee maalin ottelussa (90 minuutin plus lisäajan aikana); tarjolla on seuraavat vaihtoehdot (omat maalit eivät sisälly vetoon):

Pusku – nimeltä mainittu pelaaja tekee maalin, joka luokitellaan joko päällä tai olkapäällä tehdyksi maaliksi, oli kosketus sitten tahallinen tai tahaton.
Vapaapotku - nimeltä mainittu pelaaja tekee maalin omalle joukkueelleen suoraan vapaapotkusta.
Boksin ulkopuolelta - nimeltä mainittu pelaaja tekee maalin omalle joukkueelleen 18 jaardin rangaistusalueen ulkopuolelta.
Rangaistuspotku - nimeltä mainittu pelaaja tekee maalin omalle joukkueelleen rangaistuspotkusta.

HUOM: Kaikki kyseenalaiset maalit ratkaistaan asianmukaisen liigan tai kilpailunjärjestäjän julkaisemalla päätöksellä.

Kuka saa kortin?
Tästä lyöt vetoa (korttivedon kohdalla): saako nimeltä mainittu pelaaja ottelussa keltaisen tai punaisen kortin (90 minuutin plus lisäajan aikana).

Tästä lyöt vetoa (punaisen kortin kohdalla): saako nimeltä mainittu pelaaja ottelussa punaisen kortin (90 minuutin plus lisäajan aikana). Vain kentällä oleville pelaajille näytetyt kortit huomioidaan. Loppuvihellyksen jälkeen annettuja kortteja ei huomioida. Veto ratkeaa kenen tahansa aktiivisen pelaajan kohdalla, kun hän saa punaisen kortin. On yhdentekevää, saako pelaaja punaisen kortin suoraan vai kahden keltaisen kortin seurauksena.

• Ennen ottelun alkua, puoliaikojen välisellä tauolla tai ottelun päätyttyä annettuja kortteja ei huomioida.
• Vain 22:lle kullakin hetkellä aktiiviselle pelaajalle näytetyt kortit huomioidaan. Tähän joukkoon kuulumattomien pelaajien tai toimihenkilöiden saamia kortteja ei huomioida.


AMERIKKALAINEN JALKAPALLO

Luo oma veto - vedonlyöntisäännöt – NFL

Seuraavassa asiakirjassa käydään läpi säännöt, joita noudatetaan kaikkien Luo Oma Veto (BetBuilder) NFL-vetojen ratkaisussa, sekä single-vetojen että samaa peliä koskevien useiden vetojen (SGM-vedot) tapauksessa.

Luo Oma Veto (BetBuilder) SGM-veto on koostettu veto, joka sisältää kaikki siihen lisätyt valinnat. Tässä asiakirjassa ”vedolla” tarkoitetaan SGM-vetokupongin sisältöä kokonaisuudessaan. Kaikilla viittauksilla
”valintoihin” tarkoitetaan yhtä valintaa kyseisessä vedossa.

1. VALINTA JA VEDON TULOKSET

Kaikkien NFL SMG -valintojen on oltava voittoja (ei tasapeli- eikä push-tilanteita), jotta vedon voidaan katsoa voittaneen. Jos valinta ei voita, se katsotaan hävinneeksi, ellei tässä asiakirjassa toisin määritetä.

Esimerkiksi valinnoissa, joissa joukkueen on veikattu voittavan ottelun ja jatkoajalla syntyy tasapeli, veto ratkaistaan hävinneeksi, vaikka tasapelin mahdollisuutta ei olisikaan tarjottu BetBuilderissa. Vastaavasti ”Ensimmäisenä X” -valinnat, joissa kumpikaan joukkue ei saavuta valittua pistemäärää, ratkaistaan hävinneiksi siitä riippumatta, oliko valittavana vaihtoehtoa ”kumpikaan joukkue ei saavuta pistemäärää X” vai ei. Jos peliajan neljännes, puoliaika tai ottelu päättyy ilman pisteitä, kyseistä jaksoa koskevat touchdown- tai pistevalinnat (esim. pelaaja saa 1. puoliajalla touchdownin) ratkaistaan hävinneiksi.

Jos useampi valinta missä tahansa vedossa mitätöidään sen vuoksi, että yksi tai useampi valinnan kohteena ollut pelaaja ei osallistu peliin (katso osio 4), koko veto mitätöidään. Muista syistä mitätöidyt valinnat (tavallisesti pelin keskeytyksestä tai siirrosta johtuvat) ratkaistaan tämän asiakirjan kohdassa 6 määritettyjen sääntöjen mukaisesti.

2. JATKOAIKA

Kaikki NFL-pelit ratkaistaan virallisen julistetun tuloksen mukaisesti, jatkoaika mukaan lukien.

3. TOISEN PUOLIAJAN / NELJÄNNEN PUOLIAJAN VEDONLYÖNTIKOHTEET

Kaikki toisen puoliajan ja neljännen puoliajan valinnat sisältävät jatkoajan, jos se pelataan. Esimerkiksi toisen puoliajan yhteispisteiden valinta sisältäisi sekä toisella puoliajalla että jatkoajalla saadut pisteet.

4. PELAAJAKOHTAISET VEDONLYÖNTIKOHTEET

Kaikkia pelaajavalintoja pidetään aktiivisina, jos pelaaja osallistuu vähintään yhteen pelivuoroon missä tahansa kyseisen ottelun vaiheessa siitä riippumatta, viittaako kyseinen valinta tiettyyn ottelun vaiheeseen. Ellei pelaaja osallistu yhteen pelivuoroon ottelun aikana, kyseistä pelaaja koskevat valinnat mitätöidään. Esimerkiksi tietyn pelaajan valinta touchdownin tekijäksi toisella puoliajalla olisi aktiivinen (ja siksi ratkaistaisiin hävinneeksi), jos kyseinen pelaaja osallistuisi ottelun ensimmäiseen pelivuoroon, loukkaantuisi eikä palaisi enää pelaamaan. Näin siis siitä huolimatta, ettei pelaaja ole ollut kentällä toisen puoliajan aikana. Jos pelaaja kuitenkin loukkaantuisi pian pelin alkamisen jälkeen eikä osallistuisi mihinkään pelivuoroon, valinta ja siten veto mitätöidään.

5. SIIRRETYT JA KESKEYTYNEET OTTELUT

Jos ottelua siirretään tai se keskeytyy, kaikki vedot jäävät voimaan, jos peli jatkuu myöhemmin tai jos se pelataan NFL:n aikataulun samalla aikatauluviikolla (torstaista keskiviikkoon paikallisen stadionin aikaa) kuin alkuperäinen aloitusaika. Kaikki siirrettyjä ja alkuperäisen aikatauluviikon ulkopuolella aloitettuja pelejä koskevat vedot mitätöidään, ja panokset palautetaan.

6. PERUTUT OTTELUT

Jos peli perutaan ennen sen alkamista, siihen sovelletaan edellä kuvattua, siirrettyjä otteluita koskevaa saman aikatauluviikon sääntöä. Jos peli keskeytetään pelivuoron aikana ja sitä jatketaan myöhemmin saman aikatauluviikon aikana, kaikki vedot jäävät myös voimaan osion 5 mukaisesti. Jos peli keskeytetään aloittamisen jälkeen mutta ennen sen päättymistä ja ellei peliä jatketa ja pelata loppuun saman aikatauluviikon aikana, seuraavia sääntöjä noudatetaan:

1. SGM-vedot mitätöidään, jos ne sisältävät vähintään yhden valinnan, jossa määritetty pelaaja ei ole vielä ollut kentällä vähintään yhden pelivuoron ajan. Kaikkia jäljempänä esitettyjä sääntöjä noudatetaan tämän säännön mukaisesti ja sen soveltamisen jälkeen.

2. Jos jokainen SGM-vetoon sisältyvä valinta pelissä on jo voittanut, eikä keskeytys vaikuta kunkin valinnan lopputulokseen, koko SGM-veto katsotaan voittaneeksi. Esimerkiksi 2 valinnan SGM, joka sisältää tietyn kokonaispisteiden ylityksen ja tietyn pelaajan tekemän touchdownin valinnat pelissä, jossa vaaditut pisteet on saavutettu ja pelaaja sai touchdownin ennen pelin
myöhempää keskeytymistä, katsotaan voittavaksi vedoksi. Tässä tapauksessa pelin keskeytys ei vaikuttanut kumpaankaan valintaan. Sama ei koskisi tiettyjen kokonaispisteiden alituksesta tehtyä vetoa tilanteessa, jossa peli keskeytyy, kun kokonaispistemäärä on yhä valitun lukumäärän alapuolella, sillä keskeytys vaikuttaisi kyseiseen lopputulokseen.

3. Jos SGM:n yksittäinen valinta on hävinnyt ja peli keskeytyy, SGM-vetoa pidetään hävinneenä, jos kyseisen valinnan / kyseisten valintojen toteutuminen olisi jo peruuttamattomasti mahdotonta keskeytyksestä riippumatta. Esimerkiksi jos SGM-vedossa on valittuna ensimmäisen pisteen tekevä joukkue, ja toinen joukkue on jo ehtinyt tehdä pisteen ennen pelin keskeytystä, veto tuomitaan hävinneeksi. Tässä tapauksessa veto oli
jo hävinnyt, eikä pelin myöhempi keskeytys vaikuta enää millään tapaa vedon lopputulokseen.

4. Jos SGM ei sisällä häviäviä valintoja ja siinä on vähintään yksi mitätöity valinta ottelun keskeytyksen hetkellä, koko SGM-vetoa pidetään mitätöitynä. Tätä sääntöä noudatetaan, jos yksi tai useampi valinta on vielä ratkaisematta keskeytyshetkellä ja kyseiset vedot olisivat voineet voittaa tai hävitä, jos peli olisi pelattu loppuun aikataulun mukaisesti. Esimerkiksi jos SGM-veto sisältää tietyn kokonaispistemäärän ylitystä koskevan valinnan ja pelin keskeytyessä kokonaispisteet ovat yhä vaaditun summan alapuolella, vetoa pidetään mitätöitynä. Tässä tapauksessa kokonaispisteiden veto oli vielä ratkaisematta ja olisi voinut voittaa tai hävitä ilman keskeytystä, joten veto mitätöidään.

7. PELIPAIKAN MUUTOKSET

Jos pelipaikka muuttuu ilmoitetusta, kaikki kyseisen ottelun vedot mitätöidään.


Luo oma veto - vedonlyöntisäännöt - NCAAF

Seuraavassa asiakirjassa käydään läpi säännöt, joita noudatetaan kaikkien Luo Oma Veto (BetBuilder) NCAAF-vetojen ratkaisussa, sekä single-vetojen että samaa peliä koskevien useiden vetojen (SGM-vedot) tapauksessa.

Luo Oma Veto (BetBuilder) SGM-veto on koostettu veto, joka sisältää kaikki siihen lisätyt valinnat. Tässä asiakirjassa ”vedolla” tarkoitetaan SGM-vetokupongin sisältöä kokonaisuudessaan. Kaikilla viittauksilla
”valintoihin” tarkoitetaan yhtä valintaa kyseisessä vedossa.

1. VALINTA JA VEDON TULOKSET

Kaikkien NCAAF SMG -valintojen on oltava voittoja (ei tasapeli- eikä push-tilanteita), jotta veto voidaan katsoa voittaneeksi. Jos valinta ei voita, se katsotaan hävinneeksi, ellei tässä asiakirjassa toisin määritetä.

Esimerkiksi ”Ensimmäisenä X” -valinnat, joissa kumpikaan joukkue ei saavuta valittua pistemäärää, ratkaistaan hävinneiksi siitä riippumatta, oliko valittavana vaihtoehtoa ”kumpikaan joukkue ei saavuta pistemäärää X” vai ei. Jos peliajan neljännes, puoliaika tai ottelu päättyy ilman pisteitä, kyseistä jaksoa koskevat touchdown- tai pistevalinnat (esim. pelaaja saa 1. puoliajalla touchdownin) ratkaistaan hävinneiksi.

Jos useampi valinta missä tahansa vedossa mitätöidään sen vuoksi, että yksi tai useampi valinnan kohteena ollut pelaaja ei osallistu peliin (katso osio 4), koko veto mitätöidään. Muista syistä mitätöidyt valinnat (tavallisesti pelin keskeytyksestä tai siirrosta johtuvat) ratkaistaan tämän asiakirjan kohdassa 6 määritettyjen sääntöjen mukaisesti.

2. JATKOAIKA

Kaikki NCAAF-pelit ratkaistaan virallisen julistetun tuloksen mukaisesti, jatkoaika mukaan lukien.

3. TOISEN PUOLIAJAN / NELJÄNNEN PUOLIAJAN VEDONLYÖNTIKOHTEET

Kaikki toisen puoliajan ja neljännen puoliajan valinnat sisältävät jatkoajan, jos se pelataan. Esimerkiksi toisen puoliajan yhteispisteiden valinta sisältäisi sekä toisella puoliajalla että jatkoajalla saadut pisteet.

4. PELAAJAKOHTAISET VEDONLYÖNTIKOHTEET

Kaikkia pelaaja pidetään aktiivisina, jos pelaaja osallistuu vähintään yhteen pelivuoroon missä tahansa ottelun vaiheessa siitä riippumatta, viittaako kyseinen valinta tiettyyn
ottelun vaiheeseen. Jos pelaaja ei osallistu yhteen pelivuoroon ottelun aikana, kyseistä pelaajaa
koskevat valinnat mitätöidään. Esimerkiksi tietyn pelaajan valinta touchdownin tekijäksi toisella puoliajalla olisi aktiivinen (ja siksi ratkaistaisiin hävinneeksi), jos kyseinen pelaaja osallistuisi ottelun ensimmäiseen pelivuoroon, loukkaantuisi eikä palaisi enää pelaamaan. Näin siis siitä huolimatta, ettei hän ole ollut kentällä toisen puoliajan aikana. Jos pelaaja kuitenkin loukkaantuisi pian pelin alkamisen jälkeen eikä osallistuisi mihinkään pelivuoroon, valinta ja siten veto mitätöidään.

5. SIIRRETYT JA KESKEYTYNEET OTTELUT

Jos ottelua siirretään tai se keskeytyy, kaikki vedot jäävät voimaan, jos peli jatkuu myöhemmin tai se pelataan NCAAF:n aikataulun samalla aikatauluviikolla kuin alkuperäinen aloitusaika. Kaikki siirrettyjä ja alkuperäisen aikatauluviikon ulkopuolella aloitettuja pelejä koskevat vedot mitätöidään, ja panokset palautetaan.

6. PERUTUT OTTELUT

Jos peli perutaan ennen sen alkamista, siihen sovelletaan edellä kuvattua, siirrettyjä otteluita koskevaa saman aikatauluviikon sääntöä. Jos peli keskeytetään pelivuoron aikana ja sitä jatketaan myöhemmin saman aikatauluviikon aikana, kaikki vedot jäävät myös voimaan osion 5 mukaisesti. Jos peli keskeytetään aloittamisen jälkeen mutta ennen sen päättymistä ja ellei peliä jatketa ja pelata loppuun saman aikatauluviikon aikana, seuraavia sääntöjä noudatetaan:

1. SGM-vedot mitätöidään, jos ne sisältävät vähintään yhden valinnan, jossa määritetty pelaaja ei ole vielä ollut kentällä vähintään yhden pelivuoron ajan. Kaikkia jäljempänä esitettyjä sääntöjä noudatetaan tämän säännön mukaisesti ja sen soveltamisen jälkeen.

2. Jos jokainen SGM-vetoon sisältyvä valinta pelissä on jo voittanut, eikä keskeytys vaikuta kunkin valinnan lopputulokseen, koko SGM-veto katsotaan voittaneeksi. Esimerkiksi 2 valinnan SGM, joka sisältää tietyn kokonaispisteiden ylityksen ja tietyn pelaajan tekemän touchdownin valinnat pelissä, jossa vaaditut pisteet on saavutettu ja pelaaja sai touchdownin ennen pelin myöhempää keskeytymistä, katsotaan voittavaksi vedoksi. Tässä tapauksessa pelin keskeytys ei vaikuttanut kumpaankaan valintaan. Sama ei koskisi tiettyjen kokonaispisteiden alituksesta tehtyä vetoa tilanteessa, jossa peli keskeytyy, kun kokonaispistemäärä on yhä valitun lukumäärän alapuolella, sillä keskeytys vaikuttaisi kyseiseen lopputulokseen.

3. Jos SGM:n yksittäinen valinta on hävinnyt ja peli keskeytyy, SGM-vetoa pidetään hävinneenä, jos kyseisen valinnan / kyseisten valintojen toteutuminen olisi jo peruuttamattomasti mahdotonta keskeytyksestä riippumatta. Esimerkiksi jos SGM-vedossa on valittuna ensimmäisen pisteen tekevä joukkue, ja toinen joukkue on jo ehtinyt tehdä pisteen ennen pelin keskeytystä, veto tuomitaan hävinneeksi. Tässä tapauksessa veto oli jo hävinnyt, eikä pelin myöhempi keskeytys vaikuta enää millään tapaa vedon lopputulokseen.

4. Jos SGM ei sisällä häviäviä valintoja ja siinä on vähintään yksi mitätöity valinta ottelun keskeytyksen hetkellä, koko SGM-vetoa pidetään mitätöitynä. Tätä sääntöä noudatetaan, jos yksi tai useampi valinta on vielä ratkaisematta keskeytyshetkellä ja kyseiset vedot olisivat voineet voittaa tai hävitä, jos peli olisi pelattu loppuun aikataulun mukaisesti. Esimerkiksi jos SGM-veto sisältää tietyn kokonaispistemäärän ylitystä koskevan valinnan ja pelin keskeytyessä kokonaispisteet ovat yhä vaaditun summan alapuolella, vetoa pidetään mitätöitynä. Jos näin käy, kokonaispisteiden valinta on yhä ratkaisematta ja olisi voinut voittaa tai hävitä ilman keskeytystä, joten veto mitätöidään.

7. PELIPAIKAN MUUTOKSET

Jos pelipaikka muuttuu ilmoitetusta, kaikki kyseisen ottelun vedot mitätöidään.


KORIPALLO

Luo Oma Veto (BetBuilder) SGM-veto on koostettu veto, joka sisältää kaikki siihen lisätyt valinnat. Tässä asiakirjassa ”vedolla” tarkoitetaan Luo Oma Veto-vetokupongin sisältöä kokonaisuudessaan. Kaikilla viittauksilla ”valintoihin” tarkoitetaan yhtä valintaa kyseisessä vedossa.

1. VALINTA JA VEDON TULOKSET

Kaikkien koripallon SGM-valintojen on oltava voittoja (ei tasapeli-, eikä push-tilanteita), jotta veto voidaan katsoa voittaneeksi. Jos valinta ei voita, se katsotaan hävinneeksi, ellei tässä asiakirjassa
toisin määritetä. Jos useampi valinta missä tahansa vedossa mitätöidään mistä tahansa syystä (esimerkiksi jos valittu pelaaja ei osallistu otteluun – katso osio 4), koko veto mitätöidään.
Jos esimerkiksi valinta on tehty ottelun voittavasta joukkueesta ja jatkoajan jälkeen syntyy tasapeli (tai varsinaisella peliajalla, jos jatkoaikaa ei pelata), veto katsotaan hävinneeksi, vaikka tasapeliä ei olisi tarjottu vaihtoehdoksi BetBuilderissa. Tämä ei koske NBA:n tai NBL:n otteluita, joissa pelataan jatkoaikaeriä, kunnes jokin joukkue voittaa, mutta se saattaa koskea muita koripalloliigoja tai -kilpailuja niiden kyseisten kilpailusääntöjen puitteissa. Vastaavasti ”Ensimmäisenä X” -valinnat, joissa kumpikaan joukkue ei saavuta valittua pistemäärää, ratkaistaan hävinneiksi siitä riippumatta, onko valittavana vaihtoehtoa ”kumpikaan joukkue ei saavuta pistemäärää X” vai ei.

2. JATKOAIKA

Kaikki koripallopelit ratkaistaan virallisen julistetun tuloksen mukaisesti, mahdollinen jatkoaika mukaan lukien.

3. TOISEN PUOLIAJAN / NELJÄNNEN PUOLIAJAN VEDONLYÖNTIKOHTEET

Kaikki toisen puoliajan ja neljännen puoliajan valinnat sisältävät jatkoaikaerät, jos sellaisia pelataan. Esimerkiksi toisen puoliajan yhteispisteiden valinta sisältäisi sekä toisella puoliajalla että mahdollisilla jatkoaikaerillä saadut pisteet.

4. PELAAJAKOHTAISET VEDONLYÖNTIKOHTEET

Kaikkia pelaajavalintoja pidetään aktiivisina, jos pelaaja tulee kentälle aktiivisena pelaajana missä tahansa kyseisen ottelun vaiheessa siitä riippumatta, viittaako kyseinen valinta tiettyyn ottelun vaiheeseen. Ellei pelaaja tule kentälle missään vaiheessa ottelun aikana, kyseistä pelaaja koskevat valinnat mitätöidään. Esimerkiksi tietyn pelaajan valinta 10,5+ pisteen tekijäksi toisella puoliajalla olisi aktiivinen (ja siksi ratkaistaisiin hävinneeksi), jos kyseinen pelaaja pelaisi ottelun kaksi ensimmäistä minuuttia, loukkaantuisi eikä palaisi enää pelaamaan. Näin siis siitä huolimatta, ettei hän ole ollut kentällä toisen puoliajan aikana. Jos kuitenkin pelaaja loukkaantuisi juuri ennen pelin alkua eikä olisi aloituskokoonpanossa (eikä vaihtopenkillä) eikä mukana kentällä, valinta ja siten myös veto mitätöitäisiin.

5. SIIRRETYT JA KESKEYTYNEET OTTELUT

Jos ottelua siirretään tai se jää kesken mutta se pelataan tai sitä jatketaan 24 tunnin sisällä alkuperäisen aikataulun mukaisesta aloitusajasta, kaikki vedot jäävät voimaan. Kaikki vedot, jotka on tehty myöhemmin kuin 24 tuntia alkuperäisen aikataulun mukaisesta alkuajasta alkaviin peleihin, mitätöidään.
Kun 24 tuntia on kulunut, kaikki vedot mitätöidään ja panokset maksetaan takaisin.

6. PERUTUT OTTELUT

Jos peli perutaan ennen sen alkamista, siihen sovelletaan edellä kuvattua, siirrettyjä otteluita koskevaa 24 tunnin sääntöä. Jos peli perutaan aloittamisen jälkeen mutta ennen luonnollista päättymistä, noudatetaan seuraavia sääntöjä:

1. SGM-vedot mitätöidään, jos ne sisältävät vähintään yhden valinnan, jossa määritetty pelaaja ei ole vielä tullut kentälle aktiivisena pelaajana. Kaikkia jäljempänä esitettyjä sääntöjä noudatetaan tämän säännön mukaisesti ja sen soveltamisen jälkeen.

2. Jos jokainen SGM-vetoon sisältyvä valinta pelissä on jo voittanut, eikä keskeytys vaikuta kunkin valinnan lopputulokseen, koko SGM-veto katsotaan voittaneeksi. Esimerkiksi jos kahden valinnan SGM sisältää tietyn kokonaispisteiden ylityksen ja tietyn pelaajan tekemät 10,5+ pistettä, ja pelissä vaaditut pisteet on jo saavutettu ja pelaaja teki yli 10 pistettä ennen pelin myöhempää keskeytystä, veto katsotaan voittaneeksi. Tässä tapauksessa pelin keskeytys ei vaikuttanut kumpaankaan valintaan. Sama ei koskisi tiettyjen kokonaispisteiden alituksesta tehtyä vetoa tilanteessa, jossa peli keskeytyy, kun kokonaispistemäärä on yhä valitun lukumäärän alapuolella, sillä keskeytys vaikuttaisi kyseiseen lopputulokseen.

3. Jos SGM:n yksittäinen valinta on hävinnyt ja peli keskeytyy, SGM-vetoa pidetään hävinneenä, jos kyseisen valinnan / kyseisten valintojen toteutuminen olisi jo peruuttamattomasti mahdotonta keskeytyksestä riippumatta. Esimerkiksi jos SGM-vedossa on valittuna ensimmäisen korin tekevä pelaaja pelissä, jossa jokin muu pelaaja teki korin ensin ja peli keskeytettiin myöhemmin, vedon katsotaan hävinneen. Tässä tapauksessa veto oli jo hävinnyt, eikä pelin myöhempi keskeytys vaikuta enää millään tapaa vedon lopputulokseen.

4. Jos SGM ei sisällä häviäviä valintoja ja siinä on vähintään yksi mitätöity valinta ottelun keskeytyksen hetkellä, koko SGM-vetoa pidetään mitätöitynä. Tätä sääntöä noudatetaan, jos yksi tai useampi valinta on vielä ratkaisematta keskeytyshetkellä ja kyseiset vedot olisivat voineet voittaa tai hävitä, jos peli olisi pelattu loppuun aikataulun mukaisesti. Esimerkiksi jos SGM-veto sisältää tietyn kokonaispistemäärän ylitystä koskevan valinnan ja pelin keskeytyessä kokonaispisteet ovat yhä vaaditun summan alapuolella, vetoa pidetään mitätöitynä. Tässä tapauksessa kokonaispisteiden veto oli vielä ratkaisematta ja olisi voinut voittaa tai hävitä ilman keskeytystä, joten veto mitätöidään.

7. PELIPAIKAN MUUTOKSET

Jos pelipaikka muuttuu ilmoitetusta, kaikki kyseisen ottelun vedot mitätöidään.


JÄÄKIEKKO

Luo oma veto (BetBuilder) -veto on koostettu veto, joka sisältää kaikki siihen lisätyt valinnat. Tässä asiakirjassa ”vedolla” tarkoitetaan Luo oma veto (BetBuilder) -vetokupongin sisältöä kokonaisuudessaan. Kaikilla viittauksilla ”valintoihin” tarkoitetaan yhtä valintaa kyseisessä vedossa.

1. VALINTA JA VEDON TULOKSET

Kaikkien jääkiekon vetovalintojen on oltava voittavia (ei tasapeli- eikä push/void-tilanteita), jotta veto voidaan katsoa voittaneeksi. Jos valinta ei voita, se katsotaan hävinneeksi, ellei tässä asiakirjassa toisin määritetä. Jos useampi valinta missä tahansa vedossa mitätöidään mistä tahansa syystä (esimerkiksi jos valittu pelaaja ei osallistu otteluun – katso osio 4), koko veto mitätöidään.

Jos esimerkiksi valinta on tehty ottelun voittavasta joukkueesta ja jatkoajan jälkeen syntyy tasapeli (tai varsinaisella peliajalla, jos jatkoaikaa ei pelata), veto katsotaan hävinneeksi, vaikka tasapeliä ei olisi tarjottu vaihtoehdoksi BetBuilderissa. Tämä ei koske NHL-otteluita, sillä ne jatkuvat rangaistuslaukauskilpailuun, jos jatkoaika päättyy tasapeliin (tavallinen pelikausi) tai niissä pelataan äkkikuolemaan päättyvä jatkoaika (pudotuspelit), mutta ne saattavat koskea muita jääkiekkoliigoja tai -kilpailuja niiden omien kilpailusääntöjen mukaan. Vastaavasti ”Ensimmäisenä X” -valinnat, joissa kumpikaan joukkue ei saavuta valittua maalimäärää, ratkaistaan hävinneiksi siitä riippumatta, onko valittavana vaihtoehtoa ”kumpikaan joukkue ei saavuta pistemäärää X” vai ei. Jos erä päättyy ilman maaleja, kyseisen erän maalin tekoa koskevat valinnat, esimerkiksi ensimmäinen tai viimeinen maalintekijä, ratkaistaan hävinneiksi.

2. JATKOAIKA/RANGAISTUSLAUKAISUKILPAILUT

Kaikki jääkiekko-ottelut ratkaistaan virallisesti julistetun tuloksen perusteella, sisältäen mahdollisen jatkoajan ja rangaistuslaukaisukilpailut. Rangaistuslaukaisukilpailussa tehtyjä maaleja ei oteta huomioon pelaajavedoissa. Voittavan joukkueen maalisaldoon laskettu maali rangaistuslaukaisukilpailun jälkeen (eli ainoa maali pelissä, joka päättyy 0-0 jatkoajan jälkeen ja jonka tulos on rangaistuslaukaisukilpailun jälkeen 1-0) huomioidaan koko pelin tuloksessa ja joukkueen kaikkien maalien valinnoissa, mutta maalia ei osoiteta pelaajalle eikä sitä huomioida missään pelaajan tekemien maalien vedoissa.

3. KOLMANNEN ERÄN VEDONLYÖNTIKOHTEET

Kaikki kolmannen erän vedonlyöntivalinnat sisältävät mahdollisen jatkoajan sekä rangaistuslaukaisukilpailussa tehdyn maalin. Esimerkiksi kolmannen erän maalivalintaan sisältyisivät sekä kolmannessa erässä tehdyt maalit että joko jatkoajalla tai rangaistuslaukaisukilpailussa tehty voittomaali.

4. PELAAJAKOHTAISET VEDONLYÖNTIKOHTEET

Kaikkia pelaajavalintoja pidetään aktiivisina, jos pelaaja tulee jäälle aktiivisena pelaajana missä tahansa kyseisen ottelun vaiheessa siitä riippumatta, viittaako kyseinen valinta tiettyyn ottelun vaiheeseen. Ellei pelaaja tule kaukaloon missään vaiheessa ottelun aikana, kyseistä pelaaja koskevat valinnat mitätöidään. Esimerkiksi tietyn pelaajan valinta maalintekijäksi kolmannessa erässä olisi aktiivinen (ja siksi ratkaistaisiin hävinneeksi), jos kyseinen pelaaja pelaisi pelin kaksi ensimmäistä minuuttia, loukkaantuisi eikä palaisi enää pelaamaan. Näin siis siitä huolimatta, vaikka pelaaja ei olisi ollut jäällä kolmannen erän aikana. Jos kuitenkin pelaaja loukkaantuisi juuri ennen pelin alkua eikä olisi aloituskokoonpanossa (eikä vaihtopenkillä) eikä aktiivisena pelaajana jäällä, valinta ja siten myös veto mitätöitäisiin.

5. SIIRRETYT JA KESKEYTYNEET OTTELUT

Jos ottelua siirretään tai se jää kesken mutta se pelataan tai sitä jatketaan 24 tunnin sisällä alkuperäisen aikataulun mukaisesta aloitusajasta, kaikki vedot jäävät voimaan. Kaikki vedot, jotka on tehty myöhemmin kuin 24 tuntia alkuperäisen aikataulun mukaisesta alkuajasta alkaviin peleihin, mitätöidään.
Kun 24 tuntia on kulunut, kaikki vedot mitätöidään ja panokset maksetaan takaisin.

6. PERUTUT OTTELUT

Jos peli perutaan ennen sen alkamista, siihen sovelletaan edellä kuvattua, siirrettyjä otteluita koskevaa 24 tunnin sääntöä. Jos peli perutaan aloittamisen jälkeen mutta ennen luonnollista päättymistä, noudatetaan seuraavia sääntöjä:

1. Vedot mitätöidään, jos ne sisältävät vähintään yhden valinnan, jossa määritetty pelaaja ei ole vielä tullut kaukaloon aktiivisena pelaajana. Kaikkia jäljempänä esitettyjä sääntöjä noudatetaan tämän säännön mukaisesti ja sen soveltamisen jälkeen.

2. Jos jokainen vetoon sisältyvä valinta pelissä on jo voittanut, eikä keskeytys vaikuta kunkin valinnan lopputulokseen, koko veto katsotaan voittaneeksi. Esimerkiksi 2 valinnan veto, joka sisältää tietyn kokonaismaalien valinnan ja tietyn pelaajan maalintekijänä pelissä, jossa vaaditut maalit on jo saavutettu ja pelaaja teki maalin ennen pelin myöhempää keskeytymistä, katsotaan voittavaksi vedoksi. Tässä tapauksessa pelin keskeytys ei vaikuttanut kumpaankaan valintaan. Sama ei koskisi tiettyjen kokonaismaalien alituksesta tehtyä vetoa tilanteessa, jossa peli keskeytyy, kun kokonaismaalimäärä on yhä valitun lukumäärän alapuolella, sillä keskeytys vaikuttaisi kyseiseen lopputulokseen.

3. Jos vedon yksittäinen valinta on hävinnyt ja peli keskeytyy, vetoa pidetään hävinneenä, jos kyseisen valinnan / kyseisten valintojen toteutuminen olisi jo peruuttamattomasti mahdotonta keskeytyksestä riippumatta. Esimerkiksi jos vedossa on valittuna ensimmäisen maalin tekevä joukkue, ja toinen joukkue on jo ehtinyt tehdä maalin ennen pelin keskeytystä, veto tuomitaan hävinneeksi. Tässä tapauksessa veto oli jo hävinnyt, eikä pelin myöhempi keskeytys vaikuta enää millään tapaa vedon lopputulokseen.

4. Jos veto ei sisällä häviäviä valintoja ja siinä on vähintään yksi mitätöity valinta ottelun keskeytyksen hetkellä, koko vetoa pidetään mitätöitynä. Tätä sääntöä noudatetaan, jos yksi tai useampi valinta on vielä ratkaisematta keskeytyshetkellä ja kyseiset vedot olisivat voineet voittaa tai hävitä, jos peli olisi pelattu loppuun aikataulun mukaisesti. Esimerkiksi jos veto sisältää tietyn kokonaismaalimäärän ylitystä koskevan valinnan ja pelin keskeytyessä kokonaismaalit yhä vaaditun lukumäärän alapuolella, vetoa pidetään mitätöitynä. Tässä tapauksessa kokonaismaalien veto oli vielä ratkaisematta ja olisi voinut voittaa tai hävitä ilman keskeytystä, joten veto mitätöidään.

7. PELIPAIKAN MUUTOKSET

Jos pelipaikka muuttuu ilmoitetusta, kaikki kyseisen ottelun vedot mitätöidään.

5. Yleiset säännöt

Ellei toisin ole erikseen mainittu alla olevissa säännöissä ja ehdoissa tai tapahtumakohtaisissa säännöissä, ratkaistaan veto tapahtuman virallisen järjestäjän ilmoittaman tuloksen perusteella kello 24:00 (tapahtuman paikallinen aika) mennessä. Tämän jälkeen hylkääminen tai muu muutos tulokseen, ei vaikuta vedonlyöntiin.

Betsafe pyrkii maksamaan voiton ja ratkaisemaan kohteen mahdollisimman pian sen päättymisestä, mutta ei anna takuuta käsittelyajalle. Kun vetojen tulokset varmistuvat ennen kuin tapahtuma on päättynyt, tulos määritellään sääntöjemme mukaan myös siinä tapauksessa, että tapahtuma on keskeytetty tai tapahtuman kesto on lyhentynyt mistä syystä tahansa.

Muista tarkistaa vedonlyöntikuponki ennen vedon vahvistamista. Valitettavasti emme käsittele vedon vahvistamisen jälkeen lähetettyjä mitätöintipyyntöjä.

Siinä tapauksessa, että vedonlyönnin sääntöjen ja Asiakkaan kanssa tehdyn Sopimuksen välillä on ristiriita, ratkaistaan ristiriita seuraavasti: (1 kumoaa 2 & 3 jne.):

1. Kohde-/Markkinakohtainen sääntö
2. Vedonlyönnin säännöt
3. Säännöt ja ehdot

6. Keskeytetyt tapahtumat

Siinä tapauksessa, että vedonlyönnin kohteena oleva tapahtuma keskeytyy, huomioidaan sen hetkinen tilanne, jos ottelusta on pelannut lajikohtainen vähimmäismäärä tai jos ottelusta julkaistaan virallinen tulos 36 tunnin kuluessa sen keskeytymisestä. Keskeytyneen tapahtuman jo ratkaistut kohteet ovat voimassa, esimerkiksi kohde "puoliaikatulos" ottelusta, joka keskeytyy toisella puoliajalla. Ratkaisemattomista kohteista lyödyt vedot palautetaan kertoimella 1.00.

Jos ottelu keskeytetään ja aikataulutetaan alkavaksi uudestaan alusta, kaikki ennen alkuperäisen ottelun alkua asetetut vedot, jotka olivat yhä ratkaisematta ennen keskeytystä, mitätöidään riippumatta ottelun mahdollisesta jatkumisesta tai jatkumisen ajankohdasta.

7. Peruuntumiset

Kaikki peruutetuista tapahtumista lyödyt vedot mitätöidään ja niiden panokset palautetaan asiakkaalle. Yhdistelmävedot ovat voimassa ja niiden yhteiskerroin lasketaan ilman mitätöityä kohdetta.

8. Tapahtumapaikan muuttuminen

Vain siinä tapauksessa, että ottelupaikka vaihtuu alkuperäisen vierasjoukkueen kotikentälle, mitätöidään kaikki kohteesta lyödyt vedot. Jos ottelu siirtyy pelattavaksi muuhun paikkaan, esimerkiksi puolueettomalle kentälle, ovat kaikki siitä lyödyt vedot edelleen voimassa. Tämä koskee vain sellaisia tapahtumia, joissa seuroilla on nimetty kotikenttä.

9. Tasatilanteita

Siinä tapauksessa, että kaksi tai useampi kilpailija julistetaan tapahtuman voittajaksi, jaetaan voittajien kertoimet voittotulokseen päätyneiden kilpailijoiden määrällä.

10. Kilpailija ei osallistu

Siinä tapauksessa, että kilpailuun ilmoitettu kilpailija ei osallistu tapahtumaan, ovat kaikki tapahtumasta lyödyt vedot edelleen voimassa, ellei kohdetta peruta kilpailijan vetäytymisen vuoksi. Esimerkki: Jos Usain Bolt ei osallistu MM-kisoihin, ovat Usain Boltin voiton puolesta lyödyt vedot edelleen voimassa voittajavetoina.

11. Siirretyt tapahtumat

Veto, joka on lyöty peruutetusta tai lykätystä tapahtumasta katsotaan rauenneeksi ellei ottelu/tapahtuma ala 12 tunnin sisällä tapahtuman/ottelun alkuperäisestä alkamisajasta.

12. Live-vedonlyönti

Betsafe pidättää oikeuden mitätöidä virheellisellä kertoimella lyödyt vedot, jotka aiheutuvat viiveestä livelähetyksessä, minkä vuoksi pelaaja/joukkue on saanut kohtuuttoman edun. Pidämme myös oikeuden keskeyttää vedonlyönnin kesken tapahuman teknisen vian, vilpin tai muun syyn vuoksi. Aika, jonka kuluessa veto on asetettava, saattaa vaihdella eri tapahtumien/lajien välillä. Emme hyväksy toistuvia viime hetken vetoja, vaan katsomme tämän vilpiksi ja käsittelemma asian sen mukaisesti. Emme ole vastuussa kirjoitus-, lähetys- ja/tai arviointivirheistä. Pidämme oikeuden muuttaa ilmiselvät virheet kertoimissa ja/tai korjata ilmiselviä virheitä kertoimissa vielä tapahtuman jälkeenkin tai mitätöidä kaikki tapahtumasta lyödyt vedot. Betsafe ei ole vastuussa sen live-vedonlyönnin yhteydessä tarjoamien tilannetietojen, tilastojen tai muiden tietojen oikeellisuudesta. Sivuilla esitetyt tulokset (esim. aika, maalintekijä) ovat suuntaa antavia. Emme takaa tietojen paikkansapitävyyttä.

13. Kerroinformaatti

Asiakkaana sinulla on mahdollisuus valita haluamasi kerroinformaatti: desimaali, murtoluku tai amerikkalainen. Kun tallennat formaatin ollessasi sisäänkirjautuneena, tallentuu valintasi selaimen asetuksiin. On tärkeää ottaa huomioon, että kupongin voitto esitetään desimaalina. Desimaaliformaatin antama kerroin saattaa olla jossain tapauksissa korkeampi kuin murtolukuna tai amerikkalaisittain esitetty kerroin, mutta se ei voi olla koskaan matalampi.

14. Vedot voittajasta

Hyvityksiä ei makseta kilpailijoista, jotka eivät starttaa tai joita ei ole listattu. Ns. tasatilanteita -sääntö ei koske nimenomaisesta sijasta lyötyjä vetoja, ja voitto maksetaan kilpailijalle annetun kertoimen mukaan siitä huolimatta, että useampi kilpailija jakaa saman sijan. Siinä tapauksessa, että ‘Voittaa’ tai ‘Voittaa lohkon’ -vedoissa on useampi voittaja, tasatilanteita -sääntö pätee.

15. Muuta

Betsafe pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan mitätöidä vedon kokonaan tai osittain, jos on selvää, että: tapahtuman tulos on selvillä ennen varsinaista kilpailua; kerroin on tarjottu, asetettu ja /tai hyväksytty virheellisesti.

16. Lajikohtaiset säännöt

Muista perehtyä Betsafe in vedonlyönnin sääntöihin

16.1 Alppihiihto
16.2 Jousiammunta
16.3 Amerikkalainen jalkapallo
16.4 Yleisurheilu
16.5 Australialainen jalkapallo
16.6 Sulkapallo
16.7 Jääpallo
16.8 Baseball
16.9 Koripallo
16.10 Beach futis
16.11 Rantalentopallo
16.12 Ammuntahiihto
16.13 Nyrkkeily
16.14 Kanootti/Kajakit
16.15 Kriketit
16.16 Hiihto
16.17 Curling
16.18 Pyöräily
16.19 Darts
16.20 Sukellus
16.21 Esteratsastus
16.22 Miekkailu
16.23 Maahockey
16.24 Salibandy
16.25 Jalkapallo
16.26 Formula 1
16.27 Futsal
16.28 Golf
16.29 Voimistelu
16.30 Käsipallo
16.31 Jääkiekko
16.32 Indy Car
16.33 Judo
16.34 Lacrosse
16.35 MMA
16.36 Moottoripyörät/MotoGP
16.37 Moottoriurheilu
16.38 Yhdistetty
16.39 Suunnistus
16.40 Pesäpallo
16.41 Viisinottelu
16.42 Pool
16.43 Ralli
16.44 Soutu
16.45 Rugby Union
16.46 Rugby League
16.47 Purjehdus
16.48 Ammunta
16.49 Mäkihyppy
16.50 Snooker
16.51 Lumilautailu
16.52 Pikaluistelu
16.53 Speedway
16.54 Uinti
16.55 Taekwondo
16.56 Pöytätennis
16.57 Tennis
16.58 Raviurheilu
16.59 Lentopallo
16.60 Vesipallo
16.61 Yachting
16.62 Liike-elämä ja politiikka
16.63 Viihde
16.64 Pokeri
16.65 eSports
16.66 Padel

16.1 Alppihiihto
Pujottelussa ja suurpujottelussa kilpailijan on laskettava molemmat laskut, jotta veto olisi voimassa. Head-to-head-vedossa ainakin toisen kilpailijan laskettava molemmat laskut, jotta veto olisi voimassa. Syöksylaskussa ja Super G:ssä molempien laskijoiden on aloitettava lasku lähtöportilta, jotta veto olisi voimassa. Jos kumpikaan kilpailijoista ei pääse maaliin, veto mitätöidään.

Voittajaveto: Jos valinta/osallistuja mistään syystä ei aloita talviurheilutapahtumaa, veto merkitään hävityksi vaikka tapahtuma toteutuisikin. Ei palautuksia peruuntuneista aloituksista.

Voittajaveto Lykätyistä/Muutetuista tapahtumista: Kaikki vedot ovat voimassa jos tapahtuma on viivästynyt ja järjestetään uudestaan samassa tapahtumapaikassa kahden kalenteripäivän sisään. Jos tapahtuma siirretään toiseen paikkaan, vedot mitätöidään.

Kaikki vedot ratkaistaan virallisen komitean (FIS, IBU tai muun virallisen järjestäjän) ilmoittaman tuloksen perusteella.

16.2 Jousiammunta
Voittaja ratkaistaan (Kansainvälisen Olympiakomitean julkaiseman IOC) virallisen tuloslistan perusteella. Mitallien jaon jälkeen tapahtunut hylkääminen ei vaikuta vedon tulokseen.

16.3 Amerikkalainen jalkapallo
Mikä tahansa ottelu joka on lykätty tai keskeytetty todetaan hylätyksi, ellei sitä järjestetä uudelleen ja päätetä onnistuneesti saman NFL:n viikoittaisen aikataulun mukaisesti. Jos esimerkiksi ottelu on alunperin suunniteltu pelattavan sunnuntaina viikolla 10, siirretään maanantaille keskiviikon kautta ja kuuluu siten samaan viikon 10 ohjelmaan, vedot ovat voimassa. Jos ottelua siirretään pidemmälle kuin keskiviikko, kuuluu se siten toiseen viikoittaiseen ohjelmaan ja vedot mitätöidään.

Kaikki ottelut sisältävät jatkoajan, ellei erikseen mainittu. Ottelua on pelattava vähintään 55 minuuttia, jotta siitä lyödyt vedot olisivat voimassa. Jos näin ei tapahdu, vedot mitätöidään ja niiden panokset palautetaan 1.00 kertoimella. Jos ottelu päättyy tasapeliin jatkoajan jälkeen, moneyline-vedot mitätöidään ja kertoimet palautuvat tasolle 1,0. Muut vedot ratkaistaan lopullisen tuloksen mukaisesti.

AFC/NFC Conference -voittajavedot määritellään Superbowliin päässeiden joukkueiden mukaan.

NFL Divisional -voittajiksi määritetään ne joukkueet, jotka NFL.com ilmoittaa divisioonan voittajiksi NFL Regular Seasonin päätyttyä.

Puoliaika/lopputulos, Eniten maaleja puoliajalla, eniten maaleja jaksolla – näiden vedonlyöntien tulosten määrittämiseksi ei sisälly jatkoaika.

Tekeekö kumpikaan joukkue 3 pistettä peräkkäin ilman että toinen joukkue tekee pisteitä välissä. Pisteiden teoksi lasketaan oma maali, potkumaali ja touchdown. PAT (piste touchdownin jälkeen) tai 2 pisteen kuljetus touchdownin jälkeen ei lasketa mukaan pisteiden teoksi, sillä ne ovat jatkoa touchdownille.

Pelaajakohtaiset erikoisvedot
Kaikkien vedon kohteena olevien pelaajien on osallistuttava otteluun, jotta veto olisi voimassa. Ensimmäinen/Viimeinen maalintekijävedossa ei palauteta rahoja, mikäli pelaaja ei ole aloituskokoonpanossa.

Fantasiaottelut
Fantasiaotteluissa joukkueet eivät kohtaa oikeasti pelikentällä.
Otteluparin voittaa joukkue, joka tekee enemmän otteluitaan omassa ottelussaan mukaan lukien jatkoaika. Sillä ei ole merkitystä häviääkö joukkue varsinaisen ottelunsa; vain joukkueen ottelussa tekemien maalien määrä huomioidaan.

Esimerkki:
Fantasiaottelu: Atlanta – San Francisco;
Varsinaisten otteluiden lopputulokset: Atlanta – New York Jets: 24 – 13 ja San Francisco – Baltimore: 30 – 33. Fantasiaottelun lopputulos: Atlanta – San Francisco: 24 – 30; San Francisco on siten voittava valinta.

NFL-varaukset
Pelaajien järjestys NFL-varauksissa määräytyy varaustilaisuudessa ilmoitetun sijoituksen mukaisesti.

16.4 Yleisurheilu
Voittaja määritellään virallisen tuloslistan perusteella. Tasatilanteita koskevat säännöt ovat voimassa. "Head-to-Head" -tapauksissa osallistuja, jolla on paras lopullinen sijoitus, voittaa. Pidemmälle edennyt kilpailija voittaa, kun kilpailijoita vertaillaan jatkoon selviämisen perusteella. Mikäli molemmat kilpailijat putoavat samalla tasolla - jos esimerkiksi kumpikaan kilpailijoista ei pääse jatkoon puolivälieristä - vedot mitätöidään ja kertoimiksi asetetaan 1.00. Jos osallistuja ei ilmaannu paikalle, kaikki kyseistä kilpailijaa koskevat head to head –vedot mitätöidään. Outright-vedot jäävät kuitenkin voimaan.

16.5 Australialainen jalkapallo
Voittaja määritellään virallisen tuloslistan perusteella. Tasatilanteita koskevat säännöt ovat voimassa.

16.6 Sulkapallo
Vedot ratkaistaan virallisten tulosten mukaan. Jos tietty ottelu keskeytetään tai siirretään, jäljellä olevat vedot ovat voimassa kunhan ottelu pelataan päätökseen samassa tapahtumassa 12 tunnin sisään.

Ottelun voittaja, livevedot mukaan luettuna
Vedot ovat voimassa, jos ottelussa pelataan loppuun vähintään yksi peli. Mikäli ottelussa ei pelata loppuun vähintään yhtä peliä, kaikki vedot katsotaan mitättömiksi.

Tasoitusvedot, livevedot mukaan luettuna
Mikäli yksikin osallistuja vetäytyy ottelusta, tasoitusvedot mitätöityvät. Poikkeuksena edellä mainittuun on tilanne, jossa ottelua ei olisi millään mahdollisella tavalla voitu pelata päätökseen asti niin, ettei vetokohde olisi ratkennut ehdottomasti tiettyyn tulokseen.

Jos listattu pelaaja ei aloita yksin -tai nelinpelissä, tämän yksittäisen pelin vedot mitätöidään. Kaikissa vedoissa koskien joukkueotteluita, pelaajien muutokset tai vaihdot eivät vaikuta lopputulokseen. Kaikki vedot ovat voimassa riippuen ottelun lopputuloksesta, myös siinä tapauksessa, että yksi tai useampi yksittäinen ottelu ratkeaa pelaajan luovutukseen.

Yli/alle -vedot: jos yksikään osallistujista vetäytyy, yli/alle –vedot mitätöidään ellei raja ole jo saavutettu, jolloin lopputulos on voimassa.

Voittajavedot: Poisjäävien kilpailijoiden puolesta lyötyjä panoksia ei palauteta. Tasatilanteita koskevat säännöt ovat voimassa.

16.7 Jääpallo
Ottelua on pelattava vähintään 80 minuuttia jotta siitä lyödyt vedot olisivat voimassa. Vedoissa huomioidaan vain varsinainen peliaika ellei toisin ole erikseen ilmoitettu. Jos ottelua pelataan 3 erää kahden puoliajan sijasta, tulkitaan tilanne 45 minuutin jälkeen puoliaikatulokseksi kaikissa vedoissa. Jos ottelu siirretään tai keskeytetään, kaikki vedot mitätöidään, ellei ottelua pelata päätökseen 12 tunnin sisään alkuperäisestä aloitushetkestä.
Pelaajakohtaiset erikoisvedot: jokaisen pelaajan joka liittyy pelaajakohtaisiin erikoisvetoihin tulee osallistua otteluun. Muussa tapauksessa vedot mitätöidään.

16.8 Baseball
Ottelut, jotka eivät käynnisty 12 tunnin kuluessa alunperin valitusta alkamisajasta, siirretään myöhemmäksi ja niistä pelatut panokset palautetaan. Ottelusta lyödyt vedot ovat voimassa, kun siitä on pelattu vähintään 5 vuoroparia (4.5 jos kotijoukkue aloittaa). Esimerkiksi juoksujen yhteismäärästä ja muista ottelutapahtumista lyödyt vedon ovat voimassa, kun ottelusta on pelattu vähintään 9 vuoroparia (8.5 jos kotijoukkue aloittaa) tai jos nimenomainen veto on ratkaistu ennen ottelun päättymistä. Kaikki vedot sisältävät ylimääräiset vuoroparit, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Jos pudotuspeliottelu keskeytyy ja se pelataan päätökseen 120 tunnin kuluessa keskeytyksestä, ovat siitä löydyt vedot voimassa. Jos ottelu päättyy tasan mistä tahansa syystä, moneyline-vedot mitätöidään. Sen sijaan muut vedot ratkaistaan virallisen tuloksen mukaan.

7 vuoroparin tuplaottelut
Moneyline-ottelun voittajavedot tarvitsevat vähintään 5 pelattua vuoroparia, jotta tulos on virallinen (4.5 mikäli kotijoukkue on johdossa). Muut vedot vaativat, että pelataan 7 vuoroparia (6.5 jos kotijoukkue on johdossa).

Aloittava syöttäjä:
Aloittavat syöttäjät kerrotaan baseballin vetokohteissa ainoastaan tiedotusmielessä. Vetohistoriassasi ja/tai vetokupongillasi näkyvät aloittavat syöttäjät eivät vaikuta vetoosi ja kaikki vedot pysyvät voimassa huolimatta siitä, aloittaako kerrottu aloittava syöttäjä ottelun vai ei.

Pelaajakohtaiset erikoisvedot:
Vedonlyönnin kohteena olevan pelaajan on osallistuttava otteluun, jotta pelaajakohtainen erikoisveto olisi voimassa. Syöttäjän on syötettävä vähintään kerran ja lyöjän on päästävä lyöntivuoroon vähintään kerran. Kaikki ottelut, joissa ei pelata 9 vuoroparia (8.5 , jos kotijoukkue aloittaa) tulkitaan vaillinaisiksi ja kaikki vedot mitätöidään, ellei vetoa ole jo ratkaistu. Veto voidaan ratkaista joko niin, että pelaaja ylittää esimerkiksi yli/alle vedossa määritetyn juoksumäärän ennen ottelun keskeytymistä tai niin, että pelaaja ajatetaan kentältä ennen ottelun keskeytymistä.

Yhteensä juostuja pesiä per lyöjä pesien määrä lasketaan seuraavasti:

Single = 1 pesä
Tupla = 2 pesää
Tripla = 3 pesää
Homerun/kunnari = 4 pesää

Pesän saavuttamista vapaataipaleella, lyöjään osuneella syötöllä, virheellä, syöttäjän virheellä, puolustus polttaa toisen juoksijan tai muusta poikkeavasta syystä ei lasketa saavutettujen pesien kokonaismäärään.

Erikoisvedot / Väittämät:
Kaikki erikois- tai väittämävedot , jotka koskevat ensimmäistä pelivuoroa, ratkaistaan heti, kun ensimmäinen pelivuoro on pelattu. Vedot ovat voimassa riippumatta siitä, että peli keskeytetään, siirretään tai lopetaan ensimmäisen pelivuoron jälkeen. Kaikki erikois- tai väittämävedot koskien ensimmäistä pistettä jne. ratkaistaan sitä mukaan, kun kohteen voittaja on selvillä, eikä ottelun myöhempi keskeyttäminen, peruminen jne vaikuta vetojen tuloksiin.

Vedonlyönti runkosarjan sarjoista (Series):
Kaikki ohjelman mukaiset ottelut on pelattava 24 tunnin kuluessa siitä, kun sarjan viimeisen pelin oli määrä alkaa. Jos ottelua ei pelata yllä mainitun aikarajan puitteissa, mitätöidään veto sarjasta. Kaikkien ottelutulosten on oltava virallisia, jotta veto on voimassa. Aloittavalla syöttäjällä ei ole vaikutusta vedonlyöntiin Sarjasta.

Kansainvälinen Baseball:
Kohdetta ei mitätöidä, vaikka se keskeytettäisiin ‘Mercy Rulen’ perusteella riippumatta pelattavien pelivuorojen määrästä.
Grand Salami: Vähintään 8½ vuoroparia tulee pelata pelin aikana jotta vedot ovat voimassa. Jos ottelu siirretään, vedot mitätöidään ellei ottelua pelata 12 tunnin sisään alkuperäisestä alkamisajasta. Kaikki Grand Salami –vedot ovat voimassa riippumatta syöttäjien vaihtumisesta sen päivän aikana. Jos ottelun yli/alle –vetojen tulos on jo YLI ennen ottelun siirtoa, lyödyt vedot ovat voimassa.

16.9 Koripallo
Ottelut ratkaistaan virallisen tuloksen perusteella mukaan lukien jatkoaika (Mikäli ottelu päättyy tasapisteisiin eikä jatkoaikaa pelata, kaikki vetokohteet ratkaistaan varsinaisen peliajan lopputuloksen perusteella). Virallista peliaikaa tulee olla jäljellä 5 minuuttia tai vähemmän, jotta vedot ovat voimassa, ellei vetokohteessa määritelty tapahtuma ole jo varmistunut.

Esimerkki:
Ensimmäisestä puoliajasta lyödyt vedot ratkaistaan normaalisti, jos ottelu keskeytyy vasta toisella puoliajalla tai Yli/Alle –veto ratkaistaan, jos ottelussa on jo ennen sen keskeytymistä tehty yhteensä Yli –vedon voittoon vaadittava maalimäärä.

Pelaajaerikoiset – Jotta erikoisveto pelaajasta/pelaajista olisi voimassa, on kaikkien vedon kohteina olevien pelaajien osallistuttava otteluun (pelattava ottelussa), muussa tapauksessa veto mitätöidään.

Vetojen asettaminen
Kaikkien tulosten tulee perustua kyseisen ottelun viralliseen lähteisiin tai viralliseen internet sivustoon. Tapauksissa missä virallisia tilastoja tai tuloksia ei ole saatavilla, tai tilanteissa joissa on merkittäviä todisteita että kyseinen tieto on väärä, on mahdollista vedota riippumattomien lähteiden käyttäminen tuloksen selvittämiseen. Tilanteissa, joissa riittävää tietoa ei ole saatavilla, vetojen tulokset perustuvat meidän tilastoihin. Kaikissa kaksiosaisen otteluparin osana pelattavissa otteluissa, joissa koostettu pistemäärä on tasan 2. ottelun varsinaisen peliajan päätyttyä, jatkoaika lasketaan mukaan 2. ottelun otteluvetojen lopputuloksen määrittämiseksi.

NBA pitkäaikaisvedot:
Vedoissa jotka koskevat kauden kokonaisvoittojen määrää ja vastustajia, molempien joukkueiden tulee pelata hyväksytysti ainakin 80 normaalia kauden ottelua jotta vedot ovat voimassa. Jos kuitenkin lopputulos on tiedossa jo ennen kuin 80 ottelua on saavutettu, tämä sääntö ei ole voimassa.

Pelaajan normaalikauden keskiarvomarkkinoilla pelaajan täytyy pelata 70 % hänen joukkueensa peleistä (58 82-pelin kaudella) jotta panokset olisivat voimassa. NBA-sääntöjen mukaan

Lohkon voittaja – Vedot määritetään virallisten NBA tiebreak –sääntöjen mukaan.
Conference –voittajat – Joukkueet, jotka kohtaavat NBA –finaalissa tulkitaan lohkojensa voittajiksi. Tämä ei perustu peruskauden tilastoihin.

Ottelukohteet

Money Line
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kumpi joukkue voittaa pelin. Jatkoaika lasketaan

Tasoitusveto / Hajonta
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kumpi joukkue voittaa pelin, kun pistetasoitus on otettu huomioon varsinaisessa tuloksessa. Jatkoaika lasketaan

Yhteispisteet
Vedot ratkaistaan sen perusteella, onko ottelussa tehtyjen pisteiden kokonaismäärä yli vai alle mainitun luvun. Jatkoaika lasketaan

Kotijoukkueen yhteispisteet
Vedot ratkaistaan sen perusteella, onko kotijoukkueen tekemien pisteiden kokonaismäärä yli vai alle mainitun luvun. Jatkoaika lasketaan

Vierasjoukkueen yhteispisteet
Vedot ratkaistaan sen perusteella, onko vierasjoukkueen tekemien pisteiden kokonaismäärä yli vai alle mainitun luvun. Jatkoaika lasketaan

Viimeisen korin tekevä joukkue
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kumpi joukkue tekee viimeisen korin. Jatkoaika lasketaan, ellei toisin ilmoiteta

Puoliajan tulos / ottelun tulos
Vedot ratkaistaan sen perusteella, mikä pelin tilanne on puoliajan kohdalla ja ottelun loppuessa. Molempien veikkausten on oltava oikein, jotta vedot katsotaan voittaneiksi. Jatkoaika lasketaan, ellei toisin ilmoiteta

Voittomarginaali
Vedot ratkaistaan voittavan joukkueen ja piste-eron perusteella. Jatkoaika lasketaan

Ensimmäisen puoliajan vedot
Vedot ratkaistaan vain ensimmäisen puoliajan tuloksen perusteella. Ensimmäinen puoliaika pitää pelata loppuun, jotta vedot ovat voimassa, ellei vedonlyöntikohteen tulosta ole jo ratkaistu.

Ensimmäisen puoliajan yhteispisteet
Vedot ratkaistaan sen mukaan, ovatko ensimmäisellä puoliajalla tehdyt kokonaispisteet mainitun luvun ylä- vai alapuolella. Ensimmäinen puoliaika pitää pelata loppuun, jotta vedot ovat voimassa, ellei vedonlyöntikohteen tulosta ole jo ratkaistu.

Toisen puoliajan vedot
Vedot ratkaistaan toisen puoliajan tuloksen perusteella. Jatkoaikaa ei lasketa, ellei toisin mainita. Jos jo alkanut peli lykkääntyy tai peruuntuu, peliaikaa on oltava jäljellä 5 minuuttia tai vähemmän, jotta koko peliä ja toista puoliaikaa koskevat vedot ovat voimassa, elleivät vedot ole jo ratkenneet.

1./2./3./4. neljänneksen vedonlyönti
Vedot ratkaistaan kyseisen neljänneksen tuloksen perusteella. Kukin määritetty neljännes on pelattava loppuun, jotta vedot jäävät voimaan, ellei vedonlyöntikohteen tulos ole jo ratkennut. Jatkoaikaa ei lasketa.

”Ensimmäisenä x” -vedot
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kumpi joukkue saavuttaa ensin määritetyn kokonaispistemäärän määritetyn ajan aikana.

Eniten pisteitä -vedot
Jos kahdella tai useammalla neljänneksellä/puoliajalla on sama suurin tulos, tasapelisääntöjä (dead heat) noudatetaan. Jatkoaikaa ei lasketa, ellei toisin määritetä.

Nähdäänkö ottelussa jatkoaika?
Vedon tulokseksi ratkaistaan Kyllä, jos peli päättyy tasapeliin varsinaisen peliajan lopussa siitä riippumatta, pelataanko jatkoaika vai ei.

Sarjavedot
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kumpi joukkue voittaa tietyn sarjan. Sarjan on päätyttävä luonnolliseen tulokseen, jotta vedot ovat voimassa.

Liigan voittaja
Vedot ratkaistaan virallisten tulosten mukaan, pudotuspelit mukaan lukien.

Pelaajavedot
Pelaajan on pelattava, jotta vedot ovat voimassa. Jatkoaika lasketaan.

Pelaajan vapaaheittoprosentti
Kohteen vedot mitätöidään, mikäli pelaaja ei heitä ottelun aikana yhtään vapaaheittoa.

Tupla-tupla ja tripla-tupla
Tupla-tupla saavutetaan, kun nimetty pelaaja saa kaksinumeroisen luvun, 10 tai enemmän, kahdessa viidestä tärkeimmästä tilastokategoriasta: pisteet, syötöt, levypallot, riistot ja torjunnat.

Tripla-tupla saavutetaan, kun nimetty pelaaja saa kaksinumeroisen luvun, 10 tai enemmän, kolmessa viidestä tärkeimmästä tilastokategoriasta: pisteet, syötöt, levypallot, riistot ja torjunnat.

Ensimmäisen pisteen tekevä pelaaja
Ensimmäisen pisteen tekevää pelaajaa koskevat vedot mitätöityvät, jos pelaaja ei pelaa ottelussa tai jos hän tulee peliin vasta sen jälkeen, kun ensimmäinen piste on tehty.

16.10 Beachfutis
Kaikki vedot koskevat vain varsinaista peliaikaa, ellei muuta ole ilmoitettu. Varsinainen peliaika määritellään hallinnoivan järjestön julkaisemien virallisten sääntöjen mukaan. Mikäli ottelu alkaa ilmoitettua aiemmin, kaikki varsinaisen ajan jälkeen tehdyt vedot katsotaan mitätöidyiksi.

Vetojen ratkaisuihin ei tehdä muutoksia sellaisten muutosten tai päätösten vuoksi, jotka hallintoelimet tekevät tapahtuman tai turnauksen jälkeen.

Otteluvedot


Ottelun tulos
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kumpi joukkue voittaa ottelun: kotijoukkue, tasapeli vai vierasjoukkue.

Maalien lukumäärä
Vedot ratkaistaan sen perusteella, onko ottelussa tehtyjen maalien kokonaismäärä yli vai alle mainitun luvun.

Tasoitus
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kumpi joukkue voittaa ottelun, kun tasoitus on otettu huomioon.

Pitkäkestoiset vedot

Kauden voittaja ja muut kilpailun sijoitusvedot
Vedot ratkaistaan sen perusteella, mikä joukkueen lopullinen sijoitus kilpailussa on sovitun otteluohjelman päättyessä, pois lukien liigan pudotuspelit.

Paras maalintekijä
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kuka tekee eniten maaleja kohteen nimessä mainitussa kilpailussa. Jos kyse on liigasta, pudotuspelejä ei huomioida. Omia maaleja ei huomioida. Tasatilanteita koskevat säännöt ovat voimassa.


16.11 Rantalentopallo
Vedot ratkaistaan virallisen tuloslistan mukaan. Myöhemmin tapahtuvalla kilpailijan/joukkueen hylkäämisellä ei ole vaikutusta vetoon.

16.12 Ammuntahiihto
H2H + Ammunta H2H: vedonlyönnissä molempien osallistujien tulee aloittaa kilpailu jotta vedot ovat voimassa. Kaikki vedot ratkaistaan virallisen komitean (FIS, IBU tai muun virallisen järjestäjän) ilmoittaman tuloksen perusteella.

Voittajaveto: jos osallistuja/osallistujat mistään syystä tahansa jättää/jättävät osallistumasta talvilajitapahtumaan, veto on menetetty vaikka tapahtuma toteutuisikin. Poisjäävien kilpailijoiden puolesta lyötyjä panoksia ei palauteta.

Voittajaveto keskeytetyistä: Kaikki vedot mitätöidään jos tapahtuma keskeytetään, ellei virallinen komitea (FIS, IBU tai muun virallinen järjestäjä) ilmoita tulosta viralliseksi tapahtuman keskeytyksen aikana, eikä tapahtumaa jatketa kahden kalenteripäivän aikana samassa paikassa.

Voittajaveto lykätyistä/muutetuista tapahtumista: Kaikki vedot ovat voimassa jos tapahtumaa siirretään ja se järjestetään uudestaan samassa paikassa kahden kalenteripäivän sisään. Jos tapahtuma siirretään toiseen paikkaan, kaikki vedot mitätöidään.

Joukkuetapahtumat ja viestit: Tämän vedon kohdalla joukkuetapahtumien ja viestien lopputulokset lasketaan vain yhdeksi mitaliksi.

16.13 Nyrkkeily
Tulokset määritellään virallisten pistetuomareiden päätösten perusteella. Lopputulos voi muuttua ensimmäisen ilmoituksen jälkeen. Vedot eivät ole päättyneet ennen kuin toimijat ovat vahvistaneet lopputuloksen kehässä.
Kaikki ratkaistun ottelun päätyttyä tehdyt muutokset, jotka valvova taho tai mikään muu taho tekee esimerkiksi kiistojen, oikeusjuttujen tai lääke/dopingtestauksen perusteella, eivät vaikuta vetojen lopputulokseen. Kaikki vedot tulkitaan kehän viereisten virallisten pistetuomarien päätösten perusteella.

KO/TKO –vedot tulkitaan voittaneiksi vain ja ainoastaan jos ottelija tyrmää tai teknisesti tyrmää vastustajansa, tai jos kulma luovuttaa ottelun heittämällä pyyhkeen kehään.

Yli/alle –vedoissa erien määräksi tulkitaan ainoastaan kokonaiset erät. Erän puoliväli on tarkasti 1 minuutti ja 30 sekunttia kolmen minuutin erästä. Siten esimerkiksi 3½ erää on 1 minuutti ja 30 sekunttia neljättä erää.

Vedoissa jotka koskevat erien kokonaismäärää, jos ottelija ei vastaa kellon soittoon tilanteessa, jossa ottelu on kestänyt kokonaisia eriä, ALLE tulkitaan voittavaksi, sillä kyseinen erä ei virallisesti alkanut.

Ratkaisemattomassa tuomiossa äänet menevät tasan. Siinä tilanteessa vedot jotka koskevat kummankaan ottelijan voittoa palautetaan, poislukien vedot, joissa ratkaisematon vaihtoehto on tarjottu. Kaikki muut vedot tulkitaan kyseisten vetojen erityisehtojen mukaan.

Kaikissa otteluissa jotka tuomitaan ”no contest, tai ”no decision”, kaikki panokset palautetaan.

Erien lukumäärä: pariton vai parillinen?

Lyöt vetoa siitä, päättyykö ottelu parittomassa vai parillisessa erässä.

Jos ottelussa otellaan täydet erät, kaikki tähän kohteeseen lyödyt vedot häviävät.

16.14 Kanootti/Kajakit
Voittaja ratkaistaan Kansainvälisen Olympiakomitean (IOC) mitalienjakotilaisuudessa ilmoittaman virallisen tuloslistan mukaan. Kilpailijan myöhempi hylkääminen ei vaikuta vetoihin.

16.15 Kriketit
Tulokset ratkaistaan virallisten kilpailusääntöjen mukaan. Kaikki vedot ovat vain varsinaista peliaikaa ellei muuta ilmoiteta Otteluvoittaja: Vedot ratkaistaan virallisen tuloksen mukaan. Jos tasapeli tapahtuu normaaliajassa markkinassa missä tasapeli ei ole tarjottu, vedot mitätöidään. Jos ottelu virallisesti julistetaan ”Ei tulosta” niin vedot mitätöidään. Vuoropelien juoksut yhteensä: Jos suunniteltujen sisävuorojen määriä ei vähennetä vedonlyönnin jälkeen, vedot mitätöidään paitsi jos tulos on jo päätetty.
Jos Duckworth-Lewis-Stern-uudelleen laskenta on suoritettu sisävuorojen suunniteltuihin määriin ennen vedonlyöntiä, veto jää voimaan paitsi jos suunniteltu määrä sisävuoroja vielä vähennetään. Siinä tapauksessa, vedot mitätöidään paitsi jos tulos on jo päätetty.

Ensimmäisten sisävuorojen juoksut yhteensä: Ensimmäinen sisävuoro täytyy suorittaa jotta vedot ovat voimassa paitsi jos tulos on jo päätetty, muutoin vedot mitätöidään. Rajattujen sisävuorojen tapauksessa, vedot mitätöidään jos sisävuorojen määrää vähennetään, paitsi jos tulos on jo päätetty:

Kumppanuuden avaaminen: Rajattujen sisävuorojen tapauksessa, vedot mitätöidään jos sisävuorojen määrää vähennetään, paitsi jos tulos on jo päätetty:

1:sen vuoroparin johto: Molemmat joukkueet täytyy kohdata vähintään yhden pallon jotta vedot jäävät voimaan

Joukkue joka tekee korkeimman 1:sen 6 / 15 sisävuoroja saa: Rajattujen sisävuorojen tapauksessa, vedot mitätöidään jos sisävuorojen määrää vähennetään, paitsi jos tulos on jo päätetty
Ottelunelosia yhteensä/kutosia: Rajattujen sisävuorojen tapauksessa, vedot mitätöidään jos sisävuorojen määrää vähennetään, paitsi jos tulos on jo päätetty

Eniten ottelunelosia tai ottelukutosia: Rajattujen sisävuorojen tapauksessa, vedot mitätöidään jos sisävuorojen määrää vähennetään

Saa fiftyn ottelussa: Kyllä vedot ratkaistaan hävittynä jos yksikään pelaaja saa 50 juoksua tai enemmän yhdessä sisävuorossa

Saa sata ottelussa: Kyllä vedot ratkaistaan hävittynä jos yksikään pelaaja saa 100 juoksua tai enemmän yhdessä sisävuorossa

Juoksee ensimmäisessä hilakaadossa: Rajattujen sisävuorojen tapauksessa, vedot mitätöidään jos sisävuorojen määrää vähennetään, paitsi jos tulos on jo päätetty

16.16 Hiihto
H2H: Vedonlyönnissä molempien osallistujien tulee aloittaa kilpailu jotta vedot ovat voimassa. Kaikki vedot ratkaistaan virallisen komitean (FIS, IBU tai muun virallisen järjestäjän) ilmoittaman tuloksen perusteella.

Voittajaveto: jos osallistuja/osallistujat mistään syystä tahansa jättää/jättävät osallistumasta talvilajitapahtumaan, veto on menetetty vaikka tapahtuma toteutuisikin. Poisjäävien kilpailijoiden puolesta lyötyjä panoksia ei palauteta.

Voittajaveto keskeytyneistä tapahtumista: Kaikki vedot mitätöidään jos tapahtuma keskeytetään, ellei virallinen komitea (FIS, IBU tai muun virallinen järjestäjä) ilmoita tulosta viralliseksi tapahtuman keskeytyksen aikana, eikä tapahtumaa jatketa kahden kalenteripäivän aikana samassa paikassa.

Voittajaveto lykätyistä/muutetuista tapahtumista: Kaikki vedot ovat voimassa jos tapahtumaa siirretään ja se järjestetään uudestaan samassa paikassa kahden kalenteripäivän sisään. Jos tapahtuma siirretään toiseen paikkaan, kaikki vedot mitätöidään.

Joukkuetapahtumat ja viestit: Tämän vedon kohdalla joukkuetapahtumien ja viestien lopputulokset lasketaan vain yhdeksi mitaliksi.

16.17 Curling
Voittajaveto: jos jostakin syystä valinta/osallistuja ei aloita Curling –tapahtumassa, veto tulkitaan häviäväksi – myös siinä tapauksessa, että tilaisuus järjestetään. Poisjäävien kilpailijoiden puolesta lyötyjä panoksia ei palauteta.

Otteluvedot: Voittaja ratkaistaan virallisen tuloslistan mukaan. Vedonlyöntien tapauksessa jatkoaika huomioidaan.

Lopputulokset: lopputulosten tapauksessa, jos Blank End –palkintoa ei ole tarjottu tietystä lopputuloksesta, kaikki vedot mitätöidään jos pään lopputulos on 0-0.

16.18 Pyöräily
Ratapyöräily H2H - Yhden päivän kisat: Vedonlyönnissä molempien osallistujien tulee aloittaa kilpailu jotta vedot ovat voimassa. Kaikki vedot ratkaistaan virallisen komitean (UCI tai muun virallisen järjestäjän) ilmoittaman tuloksen perusteella.

Voittajaveto: jos osallistuja/osallistujat mistään syystä tahansa jättää/jättävät osallistumasta talvilajitapahtumaan, veto on häviävä vaikka tapahtuma toteutuisikin. Poisjäävien kilpailijoiden puolesta lyötyjä panoksia ei palauteta. Tasatilanteita koskevat säännöt ovat voimassa.

Pyöräilijöiden Voittajaveto - Etappikisat: vetojen tarkoitus on ennustaa kumpia kahdesta pyöräilijästä pääsee kisassa maaliin ensin. Tilanteessa, jossa molemmat kilpailijat keskeyttävät, eniten etappeja suorittanut kilpailija –riippumatta ajasta, tai sen hetkisestä sijoituksesta – tulkitaan voittajaksi. Jos molemmat kilpailijat keskeyttävät saman etapin aikana, kohde mitätöidään.

Lykätyt/muutetut kisat: kaikki vedot mitätöidään jos kisaa lykätään, muutetaan tai siirretään eri paikkaan.

16.19 Darts
Tulos ratkaistaan virallisten kilpailusääntöjen mkaan.

16.20 Sukellus
Voittaja ratkaistaan Kansainvälisen olympiakomitean (IOC) tai muun järjestäjän mitalienjakotilaisuudessa ilmoittaman virallisen tuloslistan perusteella. Kilpailijan myöhempi hylkääminen ei vaikuta vetoihin.

16.21 Esteratsastus
Voittaja ratkaistaan Kansainvälisen olympiakomitean (IOC) tai muun järjestäjän mitalienjakotilaisuudessa ilmoittaman virallisen tuloslistan perusteella. Kilpailijan myöhempi hylkääminen ei vaikuta vetoihin.

16.22 Miekkailu
Voittaja ratkaistaan Kansainvälisen olympiakomitean (IOC) tai muun järjestäjän mitalienjakotilaisuudessa ilmoittaman virallisen tuloslistan perusteella. Kilpailijan myöhempi hylkääminen ei vaikuta vetoihin.

16.23 Maahockey
Voittaja ratkaistaan virallisen tuloslistan mukaan.

16.24 Salibandy
Kaikki vedot tulkitaan tapahtuman virallisten lopputulosten perusteella. Jos tietty tapahtuma on lykätty, kaikki vedot ovat voimassa olettaen että tapahtuma päätetään onnistuneesti 12 tunnin sisällä samassa paikassa. Ottelusta on pelattava vähintään 55 minuuttia, jotta siitä lyödyt vedot olisivat voimassa. Kaikki vedot koskevat vain varsinaista peliaikaa ellei toisin ole erikseen ilmoitettu.

Pelaajaerikoiset
Pelaajaerikoisissa- ja tasoitusvedoissa vedon kohteina olevien pelaajien on pelattava ottelussa, jotta veto on voimassa. Varsinaisella peliajalla ja jatkoajalla tehdyt maalit, pisteet ja syötöt (tai muut statistiikat) huomioidaan; mutta rangaistuslaukauskilpailussa tehtyjä maaleja ei lasketa.

16.25 Jalkapallo
Kaikki vedot koskevat varsinaista peliaikaa, ellei muuta mainita. Varsinainen peliaika määritellään kunkin hallinnoivan liiton julkaisemissa virallisissa säännöissä. Ottelusta on pelattava vähintään 80 minuuttia, jotta siitä lyödyt vedot olisivat voimassa. Kaikki vedot, joiden tulos on selvillä ennen kuin varsinainen peliaika on päättynyt tai ennen kuin ottelu keskeytetään, ovat voimassa riippumatta siitä, tuleeko 80 minuuttia peliaikaa täyteen.

Viitteeksi: Erityisesti nuorten otteluiksi merkityillä otteluilla tarkoitetaan sellaisten joukkueiden välisiä jalkapallo-otteluita, joissa pelaajat ovat enintään 23-vuotiaita.

Vedot ratkaistaan hallintoelimen toimittaman määritelmän perusteella. BETSSON GROUP ei huomioi näiden ehtojen henkilökohtaisesta tulkinnasta johdettuja valituksia, ellei niiden tukena ole ristiriidattomia todisteita. UEFA-seuraotteluiden tapauksessa vetojen ratkaisuun käytetään täyden peliajan jälkeen lehdistölle toimitettavaa virallista pdf-otteluraporttia.

Jos hallintoelin ei toimita tilastoja, WhoScored.comia käytetään apuna vetojen ratkaisemisessa.

Vetojen ratkaisuihin ei tehdä muutoksia sellaisten muutosten tai päätösten vuoksi, jotka hallintoelimet tekevät tapahtuman tai turnauksen jälkeen.

Korttien kohteet

Vain kentällä oleville pelaajille näytetyt kortit huomioidaan. Vaihtopenkillä oleville pelaajille tai valmentajille annettuja kortteja ei oteta huomioon. Keltainen kortti lasketaan yhdeksi ja punainen kortti kahdeksi. Saman pelaajan toinen kortti jätetään laskematta, jolloin pelaajan kortit ovat keltainen + punainen (pelaaja voidaan laskea maksimissaan kolmeksi).

Vedon ratkaisemisessa huomioidaan kaikki saatavilla olevat todisteet näytetyistä korteista aikataulun mukaisen 90 tai 45 minuutin peliajan aikana. Loppuvihellyksen jälkeen näytettyjä kortteja ei huomioida.

Varoituksista saatavat pisteet
Keltainen kortti on 10 pistettä
Punainen kortti on 25 pistettä
Yksi pelaaja voi kerätä enintään 35 pistettä. Kahdesta varoituksesta seuraava punainen kortti lasketaan yhdeksi keltaiseksi (10 pistettä) ja yhdeksi punaiseksi kortiksi (25 pistettä).
Vedon ratkaisemisessa huomioidaan kaikki saatavilla olevat todisteet 90 tai 45 minuutin aikana jaetuista korteista. Loppuvihellyksen jälkeen annettuja kortteja ei huomioida.

Kulmapotkukohteet
Vain annetut kulmapotkut huomioidaan. Jos kulmapotku annetaan uudelleen, se lasketaan vain yhdeksi kulmapotkuksi.

Pelaajaerikoiset
Jos valittu pelaaja on mukana missä tahansa ottelun vaiheessa, kyseiselle pelaajalle asetetut vedot ovat hyväksyttyjä, ellei kohdekohtaisissa säännöissä mainita muuta. Sillä ei ole merkitystä, mihin aikaan pelaaja otetaan vaihdosta kentälle tai kentältä vaihtoon. Omia maaleja ei huomioida tätä tarjousta koskevissa ratkaisuissa.

Pitkäkestoisissa pelaajavedoissa pelaajan on aloitettava ja päätettävä kilpailu samassa joukkueessa, jotta vedot ovat voimassa.

Ottelukohteet

Ottelun tulos
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kumpi joukkue voittaa ottelun: kotijoukkue, tasapeli vai vierasjoukkue.

Maalien määrä
Vedot ratkaistaan sen perusteella, onko ottelussa tehtyjen maalien kokonaismäärä yli vai alle mainitun luvun.

Tasoitus

Vedot ratkaistaan sen perusteella, kumpi joukkue voittaa ottelun, kun tasoitus on otettu huomioon.

Tuplamahdollisuus
Vedot ratkaistaan sen perusteella, onko ottelun lopullinen tulos jompikumpi kahdesta valinnasta.

Molemmat joukkueet tekevät maalin
Vedot ratkaistaan sen perusteella, tekevätkö molemmat joukkueet vähintään yhden maalin ottelussa.

Molemmat joukkueet tekevät maalin + ottelu ei pääty tasan
Jos molemmat joukkueet tekevät maalin ja toinen voittaa, vedon tulos on ”kyllä”. Jos tulos on ”voitto päästämättä maalia” tai tasapeli, vedon tulos on ”ei”.

Action Betting
Tämä vetomarketti eroaa muista väliaikavedoista, sillä mikäli toisin ei ilmoiteta, vedot ratkaistaan tarkan peliajan mukaan koska peli on pysäytetty/jatkettu (sovellettavissa). Esimerkiksi: pallo meni pelirajan ulkopuolelle rajaheitoksi/kulmapotkuksi/maalipotkuksi; pallo ylitti maaliviivan josta tuomitaan maali.

Vetomarketit ovat riippuvaisia tuomarin päätöksistä, esimerkiksi keltainen/punainen kortti, vapaapotku/rangaistuspotku ja VAR-tarkistus ratkaistaan sen kellonajan mukaan kun ottelun tuomitsija viheltää pilliin/tekee tuomion. Tapahtumat jotka eivät ole tuomarin hyväksymiä (esim. Hylätty maali) ei oteta vedon ratkaisemisessa huomioon.

Aikaväliin sidonnaiset vedot
Tiettyyn ajanjaksoon/aikaväliin sidonnaisissa vedoissa, kuten Ottelun tilanne/Tehdyt maalit/Kulmapotkut jne. XX minuutin jälkeen, huomioidaan vain tilanteet ja tapahtumat määritellyllä ajanjaksolla/aikavälillä. Määritellyn ajanjakson ulkopuolella tapahtuneita muita ottelutapahtumia ei oteta huomioon vetoja ratkaistaessa.

Näiden kohteiden kohdalla ottelutapahtuma katsotaan tapahtuneeksi, jos ja kun se toteutetaan, eikä siis silloin kun tuomari tuomitsee ottelutapahtuman. Esimerkiksi kohde ”Ensimmäisen kulmapotkun aika” ratkaistaan vasta sitten, kun kulmapotku varsinaisesti potkaistaan. Mikäli suoritus on uusittava, vedot ratkaistaan uusitusta suorituksesta saadulla tuloksella.

Selvyyden vuoksi haluamme tarkentaa, että ottelun 1. minuutti tarkoittaa aikaväliä 0:00–0:59, 2. minuutti aikaväliä 1:00–1:59, 3. minuutti aikaväliä 2:00–2:59 ja niin edelleen. Esimerkiksi ajanjakso 61.–75. minuutti tarkoittaa aikaväliä 60:00–74:59.

Puoliajan lopussa lisätyn lisäajan aikana tapahtuneet ottelutapahtumat katsotaan tapahtuneeksi ajanjaksolla, joka sisältää kyseisen puoliajan viimeisen minuutin.

Ottelun jäljellä olevan peliajan tulos
Vedot ratkaistaan vedon lähettämistä seuraavan jäljellä olevan peliajan maalien määrän perusteella. Ennen vedon lähettämistä tehtyjä maaleja ei huomioida kohteen ratkaisemisessa.

Puoliaika/täysi peliaika
Vedot ratkaistaan sen perusteella, mikä on ottelun tulos ensimmäisen puoliajan ja täyden peliajan jälkeen.

Oikea maalitulos

Vedot ratkaistaan ottelun täsmällisen maalituloksen perusteella.

Oikea maalitulos – 1. puoliaika

Vedot ratkaistaan sen perusteella, mikä ottelun täsmällinen maalitulos on ensimmäisen puoliajan jälkeen.

Koti-/vierasjoukkue – maalien määrä
Vedot ratkaistaan sen perusteella, onko valitun joukkueen tekemien maalien kokonaismäärä yli vai alle mainitun luvun.

Koti-/vierasjoukkueen ensimmäinen maali
Vedot ratkaistaan sen perusteella, tekikö valittu joukkue ensimmäisen maalinsa ensimmäisellä vai toisella puoliajalla vai eikö se tehnyt yhtään maalia.

Koti-/vierasjoukkue voittaa päästämättä maaleja
Vedot ratkaistaan sen perusteella, voittaako valittu joukkue ottelun päästämättä yhtään maalia.

Voiton maaliero

Vedot ratkaistaan valitun joukkueen voiton maalieron perusteella, esimerkiksi kotijoukkue voittaa täsmälleen yhden maalin erolla. Tasapelille on saatavilla yksi valinta.

Maalien kokonaismäärä

Vedot ratkaistaan ottelun aikana tehtyjen maalien täsmällisen määrän perusteella.

Maalien määrä – 1. puoliaika
Vedot ratkaistaan sen perusteella, onko ensimmäisen puoliajan aikana tehtyjen maalien kokonaismäärä yli vai alle mainitun luvun.

Puoliaika, jolla eniten maaleja
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kummalla puoliajalla tehdään enemmän maaleja. Kohteessa voi lyödä vetoa myös yhtä suuresta maalimäärästä.

Tulos puoliajalla
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kumpi joukkue on voitolla ottelun ensimmäisen puoliajan lopussa: kotijoukkue, tasapeli vai vierasjoukkue.

Tasapeli ei vetoa
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kumpi valinta on ottelun lopputulos. Jos ottelu päättyy tasapeliin, panos palautetaan.

Aasialainen tasoitusveto
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kumpi joukkue voittaa ottelun, kun aasialainen tasoitus on otettu huomioon.

Ensimmäinen/viimeinen maalin tekevä joukkue
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kumpi joukkue tekee ensimmäisen/viimeisen maalin. Omat maalit huomioidaan tässä vedossa.

Maalien kokonaismäärä – 1. puoliaika
Vedot ratkaistaan ottelun ensimmäisen puoliajan aikana tehtyjen maalien täsmällisen määrän perusteella.

Maalien määrä – pariton/parillinen
Vedot ratkaistaan sen perusteella, onko maalien kokonaismäärä pariton vai parillinen luku. Jos ottelu päättyy maalittomana, lopputulos katsotaan parilliseksi luvuksi vedonlyönnissä.

Tuplamahdollisuus – 1. puoliaika
Vedot ratkaistaan sen perusteella, onko ottelun ensimmäisen puoliajan tulos jompikumpi kahdesta valinnasta.

Kotivoitto ei vetoa
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kumpi valinta on ottelun lopputulos. Jos kotijoukkue voittaa ottelun, panos palautetaan.

Vierasvoitto ei vetoa
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kumpi valinta on ottelun lopputulos. Jos vierasjoukkue voittaa ottelun, panos palautetaan.

Koti-/vierasjoukkue tekee maalin molemmilla puoliajoilla
Vedot ratkaistaan sen perusteella, tekeekö valittu joukkue maalin sekä ensimmäisellä että toisella puoliajalla.

Koti-/vierasjoukkue voittaa ensimmäisen tai toisen puoliajan
Vedot ratkaistaan sen perusteella, tekeekö valittu joukkue enemmän maaleja kuin vastustaja joko ensimmäisellä tai toisella puoliajalla.

Maali kummassakin verkossa
Vedot ratkaistaan sen perusteella, tehdäänkö maali kumpaankin maaliverkkoon, eli kentän molemmissa päissä.
Esimerkiksi kun joukkue tekee maalin molemmilla puoliajoilla, Kyllä-vedot voittavat, sillä joukkue teki maalin verkkoon kentän molemmissa päissä. Mutta jos joukkue voittaa 2-0 ja tekee molemmat maalit samalla puoliajalla, Ei-vedot voittavat, sillä molemmat maalit tehtiin vain yhteen verkkoon kentän samassa päässä.

Maali kummallakin puoliajalla
Vedot ratkaistaan sen perusteella, tehdäänkö maali sekä ottelun ensimmäisellä että toisella puoliajalla.

Tulos + maalien määrä
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kumpi joukkue voittaa ottelun ja onko ottelussa tehtyjen maalien kokonaismäärä yli vai alle mainitun luvun.

Tulos + molemmat joukkueet tekevät maalin
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kumpi joukkue voittaa ottelun ja tekevätkö molemmat joukkueet vähintään yhden maalin ottelussa.

Jatkoon menevä
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kumpi joukkue jatkaa seuraavalle kierrokselle.

Voittotapa
Vedot ratkaistaan ottelun lopputuloksen perusteella.

Oma maali
Vedot ratkaistaan sen perusteella, tehtiinkö ottelun aikana oma maali. Tässä vedossa huomioidaan vain viralliset päätökset.

Rangaistuspotku
Vedot ratkaistaan sen perusteella, annetaanko ottelun aikana rangaistuspotku.

Punainen kortti
Vedot ratkaistaan sen perusteella, ajetaanko kentällä oleva pelaaja ulos ottelun aikana. Tässä vedossa ei huomioida ei-pelaavia toimihenkilöitä ja vaihtopenkillä olevia pelaajia vedonlyöntitarkoituksissa.

90. minuutin jälkeen tehdyt maalit
Vedot ratkaistaan sen perusteella, tehtiinkö 90 minuutin jälkeen maaleja.

Tolpat
Laskemme mukaan vai suorat tolppalaukaukset eikä kimmokkeita. Esimerkiksi jos pallo menee tolpan kautta maaliin, tätä ei lasketa tolppalaukaukseksi.

Pelin kulku
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kumpi joukkue menee ensimmäisenä johtoon ja mikä on lopputulos 90 minuutin peliajan jälkeen (mukaan lukien lisäaika) riippumatta siitä, miten usein johdossa oleva joukkue vaihtuu pelin aikana.

Ensimmäisen maalin tyyppi
Vedot ratkaistaan sen perusteella, miten ottelun ensimmäinen maali tehtiin. Vapaapotku voittaa vedon vain jos vapaapotkun antaja tekee maalin suoraan ja merkitään virallisesti maalintekijäksi.

Alkupotku
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kumpi joukkue suorittaa alkupotkun. Alkupotkua edeltävien 10 minuutin aikana asetetut vedot mitätöidään.

Rikkomusten määrä
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kuinka monta rikkomusta ottelun aikana tehdään.

Eniten rikkomuksia
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kumpi joukkue tekee enemmän rikkomuksia ottelun aikana.

Koti-/vierasjoukkue – rikkomusten määrä
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kuinka monta rikkomusta valittu joukkue tekee ottelun aikana.

Ensimmäinen kortti
Vedot ratkaistaan sen mukaan, kumpi joukkueista saa ottelun ensimmäisen kortin.

Korttien lukumäärä
Vedot ratkaistaan ottelusta jaettavien korttien lukumäärän mukaan.

Koti/Vierasjoukkue - Korttien lukumäärä
Vedot ratkaistaan koti- tai vierasjoukkueelle ottelussa jaettujen korttien lukumäärän mukaan.

Eniten kortteja
Vedot ratkaistaan eniten kortteja ottelussa keränneen joukkueen mukaan.

Ensimmäinen kulmapotku
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kumpi joukkue saa ottelun ensimmäisen kulmapotkun.

Kulmapotkujen määrä – 1. puoliaika
Vedot ratkaistaan ottelun ensimmäisen puoliajan aikana annettujen kulmapotkujen määrän perusteella.

Kulmapotkujen määrä
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kuinka monta kulmapotkua ottelun aikana annetaan.

Kulmapotkutasoitus
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kumpi joukkue antaa enemmän kulmapotkuja ottelussa, kun tasoitus on otettu huomioon.

Koti-/vierasjoukkue – kulmapotkujen määrä
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kuinka monta kulmapotkua valittu joukkue antaa ottelun aikana.

Eniten kulmapotkuja
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kumpi joukkue antaa enemmän kulmapotkuja ottelun aikana.

Pelaajavaihto – 1. puoliaika
Vedot ratkaistaan sen perusteella, tehtiinkö ottelun ensimmäisellä puoliajalla pelaajavaihto. Puoliaikojen välisellä tauolla tehtyjä pelaajavaihtoja ei huomioida.

Pelaajavaihtojen määrä
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kuinka monta pelaajavaihtoa ottelun aikana tehdään.

Vaihtopelaaja tekee maalin
Vedot ratkaistaan sen perusteella, tekeekö vaihtopenkillä ottelunsa aloittanut jommankumman joukkueen pelaaja maalin ottelun aikana.

Lisäaika – 1. puoliaika
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kuinka monta minuuttia neljännen erotuomarin taululla näkyy ensimmäisellä puoliajalla. Tämän lisäksi pelattuja minuutteja ei huomioida.

Lisäaika – 2. puoliaika
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kuinka monta minuuttia neljännen erotuomarin taululla näkyy toisella puoliajalla. Tämän lisäksi pelattuja minuutteja ei huomioida.

Eniten rajaheittoja
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kumpi joukkue saa enemmän rajaheittoja ottelun aikana.

Laukauksia yhteensä maalia kohti
Vedot ratkaistaan sen perusteella, onko ottelussa maalia kohti tehtyjen laukausten kokonaismäärä yli vai alle mainitun luvun.

Koti-/vierasjoukkue – laukauksia yhteensä maalia kohti
Vedot ratkaistaan sen perusteella, onko valitun joukkueen ottelussa maalia kohti tekemien laukausten kokonaismäärä yli vai alle mainitun luvun.

Eniten laukauksia maalia kohti
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kumpi joukkue tekee enemmän laukauksia maalia kohti ottelun aikana.

Paitsioiden määrä
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kuinka monta kertaa peli vihelletään poikki pelaajan paitsioaseman vuoksi.

Pallonhallinnan tasoitus
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kumpi joukkue piti ottelussa palloa enemmän hallussaan prosenttimääräisesti, kun tasoitus on otettu huomioon.

Koti-/vierasjoukkue – pallonhallintaprosentti
Vedot ratkaistaan sen perusteella, onko valitun joukkueen pallonhallintaprosentti ottelun päättyessä yli vai alle mainitun luvun.

Suurempi pallonhallintaprosentti
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kummalla joukkueella on suurempi pallonhallintaprosentti ottelun aikana.

VAR-tarkistus
Vedonlyönnin osalta VAR-tarkistuksiksi luetaan tilanteet, joissa erotuomari keskeyttää ottelun tarkistaakseen tilanteen videolta. Kaikki hiljaiset VAR-tarkistukset tai mitkä tahansa muut VAR-tarkistukset jätetään huomioimatta vetokohteen ratkaisemisessa.

Mikä tahansa videotarkistuksen (VAR) jälkeen tehty päätös, joka kumoaa kentällä olevien tuomarien tekemän alkuperäisen päätöksen, mitätöi kaikki vedot, jotka asetettiin ottelussa tapahtuneen tilanteen ja tuomarin lopullisen päätöksen välillä. Kaikki kertoimet niissä kohteissa, joihin ottelussa tapahtunut tilanne ei vaikuttanut, pysyvät voimassa.

Maalintekijäkohteet
Mikäli on kiistanalaista, kuka pelaajista teki maalin, ratkaisu perustuu ottelun virallisen järjestäjän ilmoittamaan maalintekijään. Otteluissa tai tapahtumissa, joissa virallista järjestäjää ei ole ennalta nimetty (esimerkiksi ystävyysottelut), ratkaisu perustuu ensi käden tietoihin tai muihin julkisiin lähteisiin.

Seuraavan maalin tekijä livevetokohteissa
Kaikki joukkueen pelaajat pyritään mahdollisuuksien mukaan listaamaan vetovalintoihin. Jos kuitenkin seuraavan maalin tekijä on pelaaja, jota ei alun perin ole listattu vetovalintoihin, pelaaja katsotaan siitä huolimatta vedon voittajaksi. Vedot jotka on asetettu pelaajalle, joka ei osallistu otteluun, mitätöidään. Kaikki kentällä ennen seuraavan maalin syntymistä esiintyneet pelaajat katsotaan vedon osallistujiksi. Vedon ratkaisussa ei huomioida mahdollista jatkoaikaa tai rangaistuspotkukilpailua.
Vedot mitätöityvät, mikäli seuraava maali on oma maali.

Ensimmäinen maalintekijä

Vedot ratkaistaan sen perusteella, kuka tekee ottelun ensimmäisen maalin. Jos valittu pelaaja ei ole ottelun aloituskokoonpanossa ja tulee kentälle ennen kuin ensimmäinen maalintekijä -kohde on voitettu, kyseiselle pelaajalle tässä kohteessa asetetut vedot pysyvät voimassa. Listaamaton pelaaja katsotaan voittajaksi, jos hän tekee ottelun ensimmäisen maalin. Jos pelin ainoa maali on oma maali, Ei maalintekijää -valinta katsotaan voittajaksi.

Viimeinen maalintekijä
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kuka tekee ottelun viimeisen maalin. Kaikki otteluun osallistuvat pelaajat katsotaan kelvollisiksi viimeinen maalintekijä -vedoissa. Listaamaton pelaaja katsotaan voittajaksi, jos hän tekee ottelun viimeisen maalin. Jos pelin ainoa maali on oma maali, Ei maalintekijää -valinta katsotaan voittajaksi.

Maalintekijä milloin tahansa
Vedot ratkaistaan sen perusteella, tekeekö valittu pelaaja maalin ottelun aikana.

Vähintään 2 maalia tekevä pelaaja
Vedot ratkaistaan sen perusteella, tekeekö valittu pelaaja vähintään kaksi maalia ottelun aikana.

Hattutempun tekevä pelaaja
Vedot ratkaistaan sen perusteella, tekeekö valittu pelaaja vähintään kolme maalia ottelun takana.

Kortin saava pelaaja
Vedot ratkaistaan sen mukaan, saako pelaaja kortin ottelun aikana vai ei.

Punaisen kortin saava pelaaja
Vedot ratkaistaan sen perusteella, saako valittu pelaaja punaisen kortin ottelun aikana.

Maalintekijä voittavassa joukkueessa
Vedot ratkaistaan sen perusteella, tekeekö valittu pelaaja maalin ja voittaako hänen joukkueensa.

Molemmilla puoliajoilla maalin tekevä pelaaja
Vedot ratkaistaan sen perusteella, tekeekö valittu pelaaja maalin ottelun molemmilla puoliajoilla. Pelaajan tulee pelata molemmilla puoliajoilla, jotta vedot ovat voimassa.

Rangaistusalueen ulkopuolelta maalin tekevä pelaaja
Vedot ratkaistaan sen perusteella, tekeekö valittu pelaaja maalin rangaistusalueen ulkopuolelta. Jotta maali huomioitaisiin vedossa, koko pallon tulee olla rangaistusalueen ulkopuolella pelaajan osuessa siihen.

Puskumaalin tekevä pelaaja
Vedot ratkaistaan sen perusteella, tekeekö valittu pelaaja puskumaalin.

Suorasta vapaapotkusta maalin tekevä pelaaja
Vedot ratkaistaan sen perusteella, tekeekö valittu pelaaja maalin suorasta vapaapotkusta. Veto katsotaan voitetuksi vain jos vapaapotkun antaja merkitään virallisesti maalintekijäksi.

Pelaaja ampuu maaliin Yli/Ali – Vedot ratkaistaan sen perusteella, kuinka monta maalipotkua valittu pelaaja on ampunut ottelun aikana. Maalipotku on tarkoituksellinen yritys joka joko päättyy verkkoon, olisi pitänyt mennä verkkoon mutta maalivahti pelasti sen tai olisi mennyt verkkoon mutta puolustaja pysäytti sen joka on viimeinen mies. Laukaukset jotka osuvat maalikehikkoon ei lasketa maalipotkuksi paitsi jos sama potku johtaa maaliin. Pelaajan estämät laukaukset joka ei ole viimeinen mies, ei lasketa maalipotkuksi.

Pelaajan laukaukset yhteensä Yli/Ali - Vedot ratkaistaan sen perusteella, kuinka monta laukausta valittu pelaaja on ampunut ottelun aikana. Laukaukset määritellään tarkoituksellisena maaliyrityksenä, joka:
Laukaukset määritellään tarkoituksellisena maaliyrityksenä, joka:
a) Menee verkkoon
b) Olisi mennyt verkkoon mutta maalivahti pelasti tai vastustaja, joka on viimeinen mies, pysäytti.
c) Menee maalia kohti ja puolustaja pysäyttää sen, missä on muita puolustajia tai maalivahti pysäyttäjän takana.
d) Olisi mennyt yli tai laajasti maalin sivulle mutta maalivahti pysäyttää sen tai toinen ulkokenttäpelaaja.
e) Osuu maalikehikkoon.

Pelaajan tehdyt rikkomukset Yli/Ali - Pelaajan on oltava aloituskokoonpanossa, jotta pelaajalle asetetut vedot olisivat voimassa. Vedot ratkaistaan sen perusteella, kuinka monta rikkomusta valittu pelaaja on ottelun aikana tehnyt.

Pelaajan kärsityt rikkomukset Yli/Ali - Pelaajan on oltava aloituskokoonpanossa, jotta pelaajalle asetetut vedot olisivat voimassa. Vedot ratkaistaan sen perusteella, kuinka monta kertaa valittu pelaaja on tehnyt rikkomuksen ottelun aikana.

Pelaaja läpäisee suoritusprosentin Yli/Ali - Pelaajan on oltava aloituskokoonpanossa, jotta pelaajalle asetetut vedot olisivat voimassa. Vedot ratkaistaan sen perusteella, läpäiseekö valittu pelaaja suoritusprosentin ottelun aikana.

Yritettyjen syöttöjen määrä Yli/Ali - Vedot ratkaistaan sen perusteella, kuinka monta yritettyjä syöttöjä valittu pelaaja tekee ottelun aikana. Syöttö määritellääntarkoituksellisesti pelattu pallo yhdeltä pelaajalta toiselle. Ylitykset, sisäheitot ja maalivahdin heitot ei lasketa syöttöinä. Maalipotkut, vapaapotkut, kulmat, aloituspotkut ja rangaistuspotkut voidaan pelata syöttöinä.

Suoritettujen syöttöjen määrä Yli/Ali - Vedot ratkaistaan sen perusteella, kuinka monta suoritettua syöttöä valittu pelaaja tekee ottelun aikana. Syöttö määritellääntarkoituksellisesti pelattu pallo yhdeltä pelaajalta toiselle. Ylitykset, sisäheitot ja maalivahdin heitot ei lasketa syöttöinä. Maalipotkut, vapaapotkut, kulmat, aloituspotkut ja rangaistuspotkut voidaan pelata syöttöinä.

Pelaajan offsiderikkomukset Yli/Ali - Vedot ratkaistaan sen perusteella, kuinka monta kertaa valittu pelaaja on saatu kiinni offsidesta ottelun aikana.

Pelaajan taklaukset yhteensä Yli/Ali - Vedot ratkaistaan sen perusteella, kuinka monta taklausta valittu pelaaja tekee ottelun aikana. Taklaus määritetään sellaiseksi missä pelaaja on yhdessä pallon kanssa maahaasteessa ja onnistuneesti ottaa pallon pois jonka hallussa se on. Taklattu pelaaja täytyy selkeästi pitää palloa ennen kuin taklaus tehdään.


Hankkii joukkueelleen rangaistuspotkun
Vedot ratkaistaan sen perusteella, rikottiinko pelaajaa rangaistusalueen sisäpuolella, mikä johti rangaistuspotkuun. Pallon pelaamisesta kädellä annettuja rangaistuspotkuja ei huomioida tässä vedossa.

Voittomaalin tekevä pelaaja
Vedot ratkaistaan sen perusteella, tekeekö valittu pelaaja voittomaalin. Maali katsotaan pelin voittomaaliksi, jos joukkue voittaisi pelin tekemättä enempää maaleja, esimerkiksi voittavan joukkueen kolmas maali 5-2-voitossa.

Pelaaja pelaa koko ottelun
Pelaajan on oltava aloituskokoonpanossa, jotta pelaajalle asetetut vedot olisivat voimassa. Vedot ratkaistaan sen perusteella, pelaako valittu pelaaja täyden ottelun vai ei.

Katsomoon poistaminen
Vedot ratkaistaan sen perusteella, ajavatko tuomarit nimetyn valmentajan ottelun aikana kentän laidalta katsomoon. Jos valmentaja aloittaa ottelun katsomossa tai päättää itse siirtyä ottelun kuluessa tekniseltä alueelta katsomoon, näillä tapahtumilla ei ole vaikutusta vetojen ratkaisemiseen. Jos valmentaja viettää omata aloitteestaan koko ottelun katsomossa, vedot mitätöidään.

Ottelun paras pelaaja
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kenet virallinen hallintoelin (esimerkiksi MM-otteluissa FIFA) julistaa ottelun parhaaksi pelaajaksi. Jos virallinen hallintoelin ei julista ottelun parasta pelaajaa, vedot ratkaistaan sen perusteella, kenet pääasiallinen brittiläinen televisioyhtiö ilmoittaa ottelun parhaaksi pelaajaksi seuraavassa tärkeysjärjestyksessä ellei muuta ilmoiteta: i) BBC/ITV ii) Sky iii) BT Sport iv) Euro Sport.
Jos live-lähetystä ei ole, kaikki vedot mitätöidään riippumatta siitä, mainitseeko ohjelman juontaja tai kommentaattorit jonkun pelaajan. Jos palkinto annetaan useammalle kuin yhdelle pelaajalle, tasatilanteita koskevat säännöt ovat voimassa.
Listaamaton pelaaja katsotaan voittajaksi, jos hänet valitaan ottelun parhaaksi pelaajaksi. Kaikki otteluun osallistuvat pelaajat katsotaan kelvollisiksi saamaan ottelun parhaan pelaajan palkinnon.

Pitkän aikavälin vedonlyönti

Voittajaveto ja muihin kilpailujen sijoituksiin liittyvät vedot
Vedot ratkaistaan sen perusteella, mikä joukkueen lopullinen sijoitus kilpailussa on sovitun otteluohjelman päättyessä pois lukien liigan pudotuspelit. Tämä koskee myös kilpailuja, jotka jakautuvat kauden puolivälissä.
Poikkeus tähän sääntöön ovat Etelä-Amerikan liigat, joissa liigan voittaja selvitetään pudotuspelillä, jos kaksi parasta joukkuetta ovat tasapisteissä. Tällaisessa tilanteessa pudotuspelin voittaja katsotaan voittajavedon voittajaksi.

Paras maalintekijä
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kuka tekee eniten maaleja kohteen nimessä mainitussa kilpailussa. Jos kyse on liigasta, pudotuspelejä ei huomioida. Omia maaleja ei huomioida. Tasatilanteita koskevat säännöt ovat voimassa.

Straight Forecast -veto
Vedot ratkaistaan sen perusteella, mikä joukkue sijoittuu ensimmäiseksi ja mikä toiseksi kilpailun päättyessä.

Dual Forecast -veto

Vedot ratkaistaan sen perusteella, mitkä kaksi joukkuetta sijoittuvat ensimmäiseksi ja toiseksi kilpailun päättyessä niiden keskinäisestä järjestyksestä riippumatta.

Voittajan alkuperä

Vedot ratkaistaan sen perusteella, mistä lohkosta lopullinen voittaja pääsi jatkoon.

Voittaja ensimmäistä kertaa
Vedot ratkaistaan sen perusteella, onko kilpailun voittaja koskaan aikaisemmin voittanut samaa kilpailua.

Eniten maaleja tekevä joukkue

Vedot ratkaistaan sen perusteella, mikä joukkue tekee eniten maaleja kilpailussa. Tasatilanteita koskevat säännöt ovat voimassa.

Vähiten maaleja tekevä joukkue
Vedot ratkaistaan sen perusteella, mikä joukkue tekee vähiten maaleja kilpailussa. Tasatilanteita koskevat säännöt ovat voimassa.

Eniten maaleja päästävä joukkue
Vedot ratkaistaan sen perusteella, mikä joukkue päästää eniten maaleja kilpailussa. Tasatilanteita koskevat säännöt ovat voimassa.

Vähiten maaleja päästävä joukkue
Vedot ratkaistaan sen perusteella, mikä joukkue päästää vähiten maaleja kilpailussa. Tasatilanteita koskevat säännöt ovat voimassa.

Eniten keltaisia kortteja saava joukkue
Vedot ratkaistaan sen perusteella, mikä joukkue saa eniten keltaisia kortteja kilpailun aikana. Tasatilanteita koskevat säännöt ovat voimassa.

Eniten punaisia kortteja saava joukkue
Vedot ratkaistaan sen perusteella, mikä joukkue saa eniten punaisia kortteja kilpailun aikana. Tasatilanteita koskevat säännöt ovat voimassa.

Runsasmaalisin lohko
Vedot ratkaistaan sen perusteella, missä lohkossa tehdään eniten maaleja. Tasatilanteita koskevat säännöt ovat voimassa.

Vähämaalisin lohko
Vedot ratkaistaan sen perusteella, missä lohkossa tehdään vähiten maaleja. Tasatilanteita koskevat säännöt ovat voimassa.

Paras pelaaja
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kuka pelaaja valitaan kilpailun parhaaksi pelaajaksi tai saa vastaavan palkinnon. Esimerkiksi MM-kisoissa vetojen ratkaisuun käytetään Kultainen pallo -palkintoa.

Paras nuori pelaaja
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kuka pelaaja valitaan kilpailun parhaaksi nuoreksi pelaajaksi tai saa vastaavan palkinnon.

Paras maalivahti
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kuka pelaaja valitaan kilpailun parhaaksi maalivahdiksi tai saa vastaavan palkinnon. Esimerkiksi MM-kisoissa vetojen ratkaisuun käytetään Kultainen hanska -palkintoa.

Paras puolustaja
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kuka pelaaja valitaan kilpailun parhaaksi puolustajaksi tai saa vastaavan palkinnon.

Paras keskikenttäpelaaja
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kuka pelaaja valitaan kilpailun parhaaksi keskikenttäpelaajaksi tai saa vastaavan palkinnon.

Paras hyökkääjä
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kuka pelaaja valitaan kilpailun parhaaksi hyökkääjäksi tai saa vastaavan palkinnon.

Turnauksen joukkue
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kuka pelaaja pääsee turnauksen viralliseen joukkueeseen paikasta riippumatta. Mikäli mitään virallista listausta ei ilmoiteta, kaikki vedot katsotaan mitätöidyiksi.

Paras lopullinen sijoitus
Vedot ratkaistaan sen perusteella, mikä listatuista joukkueista sijoittuu parhaiten kilpailun päättyessä. Tasatilanteita koskevat säännöt ovat voimassa.

Paras listattu maalintekijä
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kuka listatuista pelaajista tekee eniten maaleja kilpailussa. Tasatilanteita koskevat säännöt ovat voimassa.

Putoamiskierros
Vedot ratkaistaan sen perusteella, millä kierroksella valittu joukkue putoaa.

Joukkueen paras maalintekijä
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kuka tekee eniten maaleja valitulle joukkueelle kilpailussa. Jos kyse on liigasta, pudotuspelejä ei huomioida. Omia maaleja ei huomioida. Tasatilanteita koskevat säännöt ovat voimassa.

Joukkueen paras syöttäjä
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kuka syöttää eniten maaleja valitulle joukkueelle kilpailussa. Jos kyse on liigasta, pudotuspelejä ei huomioida. Tasatilanteita koskevat säännöt ovat voimassa.

Lohkovaiheesta jatkoon pääsevä joukkue
Vedot ratkaistaan sen perusteella, pääseekö valittu joukkue kilpailun pudotuspelikierroksille.

Lohkovaihe – täsmälliset pisteet
Vedot ratkaistaan sen perusteella, mikä pisteiden täsmällinen kokonaismäärä on kilpailun lohkovaiheen päättyessä.

Lohkovaihe – pistemäärä
Vedot ratkaistaan sen perusteella, onko valitun joukkueen kokonaispistemäärä kilpailun lohkovaiheen päättyessä yli vai alle mainitun luvun.

Joukkue lohkovaiheessa – tehtyjen maalien määrä
Vedot ratkaistaan sen perusteella, onko valitun joukkueen kilpailussa tekemien maalien määrä yli vai alle mainitun luvun.

Joukkue lohkovaiheessa – päästettyjen maalien määrä
Vedot ratkaistaan sen perusteella, onko valitun joukkueen kilpailussa päästämien maalien määrä yli vai alle mainitun luvun.

Joukkue lohkovaiheessa – keltaisten korttien määrä
Vedot ratkaistaan sen perusteella, onko valitun joukkueen kilpailussa saamien keltaisten korttien määrä yli vai alle mainitun luvun.

Viimeinen tappioton joukkue
Vedot ratkaistaan sen perusteella, millä joukkueella on eniten voittoja ja tasapelejä ennen hävittyä ottelua. Tasatilanteita koskevat säännöt ovat voimassa.

Paras maalintekijä kilpailun voittavassa joukkueessa
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kuka listatuista pelaajista on valittu parhaaksi maalintekijäksi hänen joukkueensa voittaessa kilpailun.

Eniten nollapelejä
Vedot ratkaistaan sen perusteella, millä joukkueella on kilpailussa eniten pelejä, joissa se ei päästänyt yhtään maalia. Tasatilanteita koskevat säännöt ovat voimassa.

Eniten maalisyöttöjä
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kenelle pelaajalle merkitään eniten maaliin johtaneita syöttöjä kilpailussa. Tasatilanteita koskevat säännöt ovat voimassa.

Ensimmäisenä 7 maalia saava joukkue
Vedot ratkaistaan sen perusteella, mikä joukkue tekee ensimmäisenä seitsemän maalia kilpailussa. Omia maaleja ei huomioida. Vedon voittaja on se joukkue, joka tekee seitsemän maalia lyhimmässä ajassa minuuteissa laskettuna.

Liigan voittaja tasoituksella
Vedot ratkaistaan sen perusteella, mikä joukkue voittaa kilpailun, kun kunkin joukkueen tasoitus on otettu huomioon.

Liigan paras 25. joulukuuta/31. joulukuuta
Vedot ratkaistaan sen perusteella, mikä joukkue on liigan kärjessä 25. joulukuuta/31. joulukuuta lopussa.

Jalkapallon erikoisvedonlyönti

Vedonlyönti Euroopan kesän/talven siirroista
Vedot ratkaistaan sen perusteella, mihin joukkueeseen valittu pelaaja on rekisteröity, kun suhteellinen siirtoikkuna umpeutuu. Lainasopimukset huomioidaan, ellei muuta ilmoiteta. Jos pelaaja ei siirry toiseen seuraan, kaikki hänen nykyiselle joukkueelleen asetetut vedot katsotaan voittaviksi. Jos pelaaja siirtyy listaamattomaan seuraan, kaikki vedot pysyvät voimassa. Esisopimuksia tai muita vastaavia sopimuksia ei huomioida tässä vedossa. Julkisen ilmoituksen jälkeen asetetut vedot katsotaan mitättömiksi.

Seuraava vakinainen valmentaja
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kenet seura virallisesti ilmoittaa seuraavaksi vakinaiseksi valmentajakseen. Väliaikaisia valmentajia tai sijaisvalmentajia ei huomioida, elleivät he toimi valmentajina vähintään 10 virallisessa ottelussa. Tämän jälkeen heidät katsotaan vakinaisiksi valmentajiksi. Mikäli valmentajan valinnasta on epäselvyyttä, betsafe.com voi kohtuullisen harkintansa mukaan ratkaista kohteen kyseisellä hetkellä saatavilla olevien tietojen perusteella. Mikäli listaamaton valmentaja nimitetään, kaikki vedot pysyvät voimassa. Julkisen ilmoituksen jälkeen asetetut vedot katsotaan mitättömiksi.

Voitettujen pokaalien määrä
Ellei toisin mainita, panokset ratkaistaan kyseessä olevan joukkueen menestyksen mukaan seuraavissa kilpailuissa: kotimaan liiga, maan vastaava FA Cupiin ja EFL Cupiin rinnastuva cup-kilpailu sekä Mestarien liiga tai Eurooppa-liiga. Mitään muita pokaaleita ei huomioida.

Valmentajan seuraava seura
Vedot ratkaistaan sen perusteella, mitä seuraa valittu valmentaja edustaa seuraavaksi. Julkisen ilmoituksen jälkeen asetetut vedot katsotaan mitättömiksi.

Seuraava tehtävänsä jättävä valmentaja (Sack Race)
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kuka valmentaja jättää tehtävänsä ennen viimeistä sovittua liigaottelua pudotuspelit mukaan lukien. Tämä koskee sekä valmentajan erottamista että omaehtoista lähtöä. Julkisen ilmoituksen jälkeen asetetut vedot katsotaan mitättömiksi.

Joukkueeseen valinta

Vedot ratkaistaan sen perusteella, nimetäänkö pelaaja turnaukseen osallistuvaan joukkueeseen. Julkisen ilmoituksen jälkeen asetetut vedot katsotaan mitättömiksi.

Päivän erikoiset
Kaikki päivän erikoisiin sisältyvät vedot ratkaistaan vedon kokonaistuloksen tai ehdon perusteella kyseisenä päivänä. Ainoastaan turnauksen järjestämispaikan aikavyöhyke huomioidaan. Jos jotakin kyseisenä päivänä pelaavaa joukkuetta koskevaa ottelua lykätään tai se keskeytetään, kaikki vedot mitätöidään.

Fantasiaottelut

Fantasiaottelussa joukkueet eivät kohtaa oikeasti kentällä. Otteluparin voittaja on joukkue, joka tekee enemmän maaleja ottelupäivänä oikeaa joukkuetta vastaan. Vain tehdyt maalit ratkaisevat, voitolla tai tappiolla ei ole merkitystä.

16.26 Formula1
Kausikohteet

Kuljettajien maailmanmestaruus
Veikataan mestaruuden voittavaa kuljettajaa.
Vedot ratkaistaan virallisten tulosten mukaan heti kauden viimeisen kilpailun päätyttyä. Mahdolliset kauden jälkeiset muutokset eivät vaikuta ratkenneisiin vetoihin.

Valmistajien maailmanmestaruus
Veikataan mestaruuden voittavaa tallia.
Vedot ratkaistaan virallisten tulosten mukaan heti kauden viimeisen kilpailun päätyttyä. Mahdolliset kauden jälkeiset muutokset eivät vaikuta ratkenneisiin vetoihin.

Kuinka monta f1-kisaa tietty kuljettaja voittaa kauden aikana
Veikataan, kuinka monta kilpailua kuljettaja voittaa formulakauden aikana.
Vedot ratkaistaan virallisten tulosten mukaan heti kauden viimeisen kilpailun päätyttyä. Mahdolliset kauden jälkeiset muutokset eivät vaikuta ratkenneisiin vetoihin.

Kuljettajien väliset kausivedot
Veikataan, kumpi kuljettaja sijoittuu korkeammalle kuljettajien MM-sarjassa.
Vedot ratkaistaan virallisten tulosten mukaan heti kauden viimeisen kilpailun päätyttyä. Mahdolliset kauden jälkeiset muutokset eivät vaikuta ratkenneisiin vetoihin.

Kuljettaja, jolla eniten paalupaikkoja
Valitse listasta kuljettaja, joka nappaa eniten paalupaikkoja kauden aikana.
Vedot ratkaistaan jokaisen kilpailun virallisten tulosten mukaan.

Kuljettaja, jolla eniten voittoja
Valitse listasta kuljettaja, joka nappaa eniten voittoja kauden aikana.
Vedot ratkaistaan virallisten tulosten mukaan heti kauden viimeisen kilpailun päätyttyä.
Tasatilanteessa vedot mitätöidään.

Kilpailukohtaiset Kertoimet

Kilpailun voittaja
Veikataan kilpailun voittajaa.
Kisa alkaa virallisesti lämmittelykierroksen alkaessa. Tulokset vahvistetaan palkintojenjaon päätyttyä. Tämän jälkeen tapahtuvat muutokset eivät vaikuta ratkenneisiin vetoihin.

Sijoittuminen kärkikolmikkoon
Veikataan kolmen parhaan joukkoon sijoittuvaa kuljettajaa.
Kisa alkaa virallisesti lämmittelykierroksen alkaessa. Tulokset vahvistetaan palkintojenjaon päätyttyä. Tämän jälkeen tapahtuvat muutokset eivät vaikuta ratkenneisiin vetoihin.

Sijoittuminen pisteille
Veikataan pisteille sijoittuvaa kuljettajaa.
Kisa alkaa virallisesti lämmittelykierroksen alkaessa. Tulokset vahvistetaan palkintojenjaon päätyttyä. Tämän jälkeen tapahtuvat muutokset eivät vaikuta ratkenneisiin vetoihin.

Kuljettaja vs Kuljettaja
Veikataan, kumpi kuljettaja sijoittuu korkeammalle kilpailussa.
Jos molemmat keskeyttävät, voittaa enemmän kierroksia ajanut kuljettaja. Vedot mitätöidään, jos kuljettajien kierrosmääräkin on sama.
Molempien kuljettajien tulee startata kisaan, jotta vedot ovat voimassa.

Kilpailun ensimmäinen keskeytys
Veikataan kuljettajaa, joka keskeyttää ensimmäisenä kilpailun ollessa käynnissä..
Kilpailun katsotaan alkaneen lämmittelykierroksen alkaessa.
Kiistatilanteiden säännöt ovat voimassa, jos kaksi tai useampi kuljettaja keskeyttää saman kierroksen aikana

Luokiteltuja ajajia yhteensä
Säännön 54.2 mukaan FIA:n Formula One urheilusäännöissä, ajajat jotka ovat suorittaneet 90% tai enemmän voittajien katetuista kierroksista (pyöristetty alas lähimpään kokonaiseen kierrosmäärään) katsotaan luokitelluksi sille kilpailulle. Ne jotka eivät ole saavuttaneet 90 % kynnystä, katsotaan ei luokitelluksi.

Maaliin pääsevien kuljettajien lukumäärä
Veikataan, onko maaliin selviytyvien kuljettajien lukumäärä alle vai yli tietyn määrän.
Kisa alkaa virallisesti lämmittelykierroksen alkaessa. Tulokset vahvistetaan palkintojenjaon päätyttyä. Tämän jälkeen tapahtuvat muutokset eivät vaikuta ratkenneisiin vetoihin.


Talli vs Talli
Veikataan, kumman tallin ajaja sijoittuu korkeimmalle kilpailussa.
Kisa alkaa virallisesti lämmittelykierroksen alkaessa. Tulokset vahvistetaan palkintojenjaon päätyttyä. Tämän jälkeen tapahtuvat muutokset eivät vaikuta ratkenneisiin vetoihin.

Ensimmäinen keskeyttävä talli
Veikataan, minkä tallin kuljettaja keskeyttää ensimmäisenä.
Kisa alkaa virallisesti lämmittelykierroksen alkaessa. Tulokset vahvistetaan palkintojenjaon päätyttyä. Tämän jälkeen tapahtuvat muutokset eivät vaikuta ratkenneisiin vetoihin.
Kiistatilanteiden säännöt ovat voimassa, jos kaksi tai useampi kuljettaja keskeyttää saman kierroksen aikana

Kilpailun voittava talli
Veikataan kilpailun voittavaa tallia.
Kisa alkaa virallisesti lämmittelykierroksen alkaessa. Tulokset vahvistetaan palkintojenjaon päätyttyä. Tämän jälkeen tapahtuvat muutokset eivät vaikuta ratkenneisiin vetoihin.

Kilpailun voittajan kansalaisuus
Veikataan, mistä maasta kilpailun voittaja tulee.
Kisa alkaa virallisesti lämmittelykierroksen alkaessa. Tulokset vahvistetaan palkintojenjaon päätyttyä. Tämän jälkeen tapahtuvat muutokset eivät vaikuta ratkenneisiin vetoihin.

Voittajan aikaero
Veikataan, onko voittajan aikamarginaali yli vai alle annetun ajan.
Kisa alkaa virallisesti lämmittelykierroksen alkaessa. Tulokset vahvistetaan palkintojenjaon päätyttyä. Tämän jälkeen tapahtuvat muutokset eivät vaikuta ratkenneisiin vetoihin.

Turva-auto
Veikataan, tuleeko turva-auto radalle kilpailun aikana.
Jos turva-auto on radalla kilpailun alkaessa, ei sitä lasketa mukaan vetoihin. Sama sääntö pätee, jos kilpailu aloitetaan uudestaan turva-auton perässä punaisen lipun jälkeen. Virtuaalista turva-autoa ei lasketa mukaan vetoihin.

Ensimmäisen kierroksen keskeytykset
Veikataan, kuinka moni kilpailija keskeyttää ensimmäisellä kierroksella.
Kisa alkaa virallisesti lämmittelykierroksen alkaessa.
Vain kuljettajat jotka starttaavat kilpailun lasketaan mukaan vetoihin. Kuljettajat, jotka eivät starttaa määritellään DNS:ksi (Did not start) virallisissa tuloksissa.

Sijoittuminen kuuden parhaan joukkoon
Veikataan kuljettajan sijoittumista kilpailussa kuuden parhaan joukkoon.
Kisa alkaa virallisesti lämmittelykierroksen alkaessa. Tulokset vahvistetaan palkintojenjaon päätyttyä. Tämän jälkeen tapahtuvat muutokset eivät vaikuta ratkenneisiin vetoihin.

Veikkaa aika-ajojen nopeinta kuskia, kisassa nopeimman kierroksen ajavaa kuskia ja kilpailun voittavaa kuskia
Veikkaa paalupaikan, nopeimman kierroksen ja kilpailun voiton nappaavaa kuljettajaa/kuljettajia.
Kaikki kolme pitää veikata oikein, jotta veto olisi onnistunut.
Tulokset vahvistetaan palkintojenjaon päätyttyä. Tämän jälkeen tapahtuvat muutokset eivät vaikuta ratkenneisiin vetoihin.

Kuljettajan sijoitus kilpailussa
Veikataan kuljettajan sijoitusta kilpailussa.
Vedot ratkaistaan palkintojenjaon aikaisten tulosten mukaan.
Kisa alkaa virallisesti lämmittelykierroksen alkaessa. Tulokset vahvistetaan palkintojenjaon päätyttyä. Tämän jälkeen tapahtuvat muutokset eivät vaikuta ratkenneisiin vetoihin.

Kilpailun nopein kierros
Veikataan kuljettajaa, joka ajaa kilpailun nopeimman kierroksen.
Vedot ratkaistaan virallisten tulosten mukaan.

F1-kaksari
Veikataan kilpailun kahta parasta kilpailijaa. Kuljettajien maaliintulojärjestyksellä ei ole väliä. Vain yksi panos on sallittu.
Kisa alkaa virallisesti lämmittelykierroksen alkaessa. Tulokset vahvistetaan palkintojenjaon päätyttyä. Tämän jälkeen tapahtuvat muutokset eivät vaikuta ratkenneisiin vetoihin.

Paalupaikka ja kilpailun voittaja
Veikataan aika-ajojen nopeinta kuljettajaa ja kilpailun voittajaa.
Aika-ajojen nopeimmaksi katsotaan paluupaikalle ajava kuljettava. Myöhemmin mahdollisesti tapahtuvat muutokset eivät vaikuta vetoihin.
Kisa alkaa virallisesti lämmittelykierroksen alkaessa. Tulokset vahvistetaan palkintojenjaon päätyttyä. Tämän jälkeen tapahtuvat muutokset eivät vaikuta ratkenneisiin vetoihin.
Molempien pitää olla oikein, jotta veto olisi onnistunut.

Kilpailun johtaja 1. Kierroksen jälkeen
Veikataan kuljettajaa, joka johtaa kilpailua ensimmäisen kierroksen jälkeen.
Jos ajoradassa tapahtuu muutoksia ennen kilpailun alkua, ovat vedot voimassa.
Kohteeseen lyödyt vedot ovat voimassa, jos kuljettaja/talli keskeyttää tai hylätään ensimmäisen kierroksen aikana.
Jos valittu kuljettaja ei osallistu kisaan, tässä kohteessa kuljettajaan panostetut vedot mitätöidään.
Jos kilpailu alkaa turva-auton takana, kohteen vedot mitätöidään.
Ratkenneisiin vetoihin ei tehdä muutoksia, vaikka hallintoelimet tekisivät tuloksiin vaikuttavia päätöksiä tapahtuman jälkeen.

Aika-Ajojen Kertoimet


Paalupaikka
Veikataan aika-ajon viimeisen session nopeinta kuljettajaa.
Myöhemmin mahdollisesti tapahtuvat muutokset eivät vaikuta vetoihin.

Kuljettajien väliset vedot
Veikataan aika-ajoissa paremmin sijoittuvaa kuljettajaa.
Myöhemmin mahdollisesti tapahtuvat muutokset eivät vaikuta vetoihin.
Molempien kuljettajien tulee osallistua aika-ajoon, jotta vedot ovat voimassa.

Aika-ajon voittava talli
Veikataan paalupaikan valtavaa tallia.
Myöhemmin mahdollisesti tapahtuvat muutokset eivät vaikuta vetoihin.

Vapaiden harjoitusten nopein kuljettaja
Veikataan kuljettajaa, joka ajaa nopeimman kierroksen vapaassa harjoituksessa.
Vedot ratkaistaan virallisten tulosten mukaan heti vapaiden harjoitusten päätyttyä.
Harjoitukset väliin jättävälle kuljettajalle lyödyt vedot mitätöidään.

Voittajan aikaero
Veikataan, onko nopeimman kuljettajan aikaero seuraavaan yli vai alle annetun ajan.

16.27 Futsal
Kaikki vedot koskevat vain varsinaista peliaikaa, ellei muuta ole ilmoitettu. Varsinainen peliaika määritellään hallinnoivan järjestön julkaisemien virallisten sääntöjen mukaan. Mikäli ottelu alkaa ilmoitettua aiemmin, kaikki varsinaisen ajan jälkeen tehdyt vedot katsotaan mitätöidyiksi.

Vetojen ratkaisuihin ei tehdä muutoksia sellaisten muutosten tai päätösten vuoksi, jotka hallintoelimet tekevät tapahtuman tai turnauksen jälkeen.

Otteluvedot

Ottelun tulos
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kumpi joukkue voittaa ottelun: kotijoukkue, tasapeli vai vierasjoukkue.

Maalien lukumäärä
Vedot ratkaistaan sen perusteella, onko ottelussa tehtyjen maalien kokonaismäärä yli vai alle mainitun luvun.

Tasoitus
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kumpi joukkue voittaa ottelun, kun tasoitus on otettu huomioon.

Pitkäkestoiset vedot


Kauden voittaja ja muut kilpailun sijoitusvedot
Vedot ratkaistaan sen perusteella, mikä joukkueen lopullinen sijoitus kilpailussa on sovitun otteluohjelman päättyessä, pois lukien liigan pudotuspelit.

Paras maalintekijä
Vedot ratkaistaan sen perusteella, kuka tekee eniten maaleja kohteen nimessä mainitussa kilpailussa. Jos kyse on liigasta, pudotuspelejä ei huomioida. Omia maaleja ei huomioida. Tasatilanteita koskevat säännöt ovat voimassa.


16.28 Golf
Vedot ratkaistaan virallisen tuloslistan mukaan. ‘Kierros’ ja ‘H2H’vedoissa on molempien osallistujien pelattava vähintään yksi pallo, jotta vedon nimenomaisesta ‘Kierroksesta’ olisivat voimassa. ‘Turnaus’ H2H-vedoissa on vaatimuksena, että molempien osallistujien on pelattava vähintään yksi pallo, jotta veto olisi voimassa. Jos kumpikaan kilpailijoista, ei pelaa kaikkia turnauksen kierroksia, voittaa paremman tuloksen saanut pelaaja.

Jos tapahtumaa lyhennetään, esimerkiksi huonon sään vuoksi, ratkaistaan vedot, jos tapahtumasta julkistetaan virallinen tulos (Esimerkiksi PGA-turnauksessa on pelattava vähintään 54) riippumatta pelattujen kierrosten määrästä.

Pelipäivän jälkeen löydyt vedot mitötäidään, jos turnauksessa ei enää pelata vedon asettamisen jälkeen (muu kuin pudotuspeli).

Sijoittuminen 5 / 10 / 20 parhaan joukkoon
Turnauksissa, joissa on tarjolla yllä mainittuja sijoitusvetokohteita, sovelletaan Dead Heat -sääntöä.

“Making the cut”
Jotta veto on voimassa, on kilpailijan pelattava 36 reikää.

Kolmen pelaajan vedot (3 Balls)
Kolmen pelaajan vedoissa (3 Balls) jokaisen kolmen pelaajan on lyötävä vähintään yksi lyönti kyseisellä kierroksella, jotta vedot olisivat voimassa. Mikäli yksi tai useampi pelaajista ei lyö kierroksella vähintään yhtä lyöntiä, kaikki vedot katsotaan mitättömiksi. Mikäli kaksi tai useampi pelaaja saa saman tuloksen, sovelletaan Dead Heat -sääntöä.

16.29 Voimistelu
Voittaja ratkaistaan Kansainvälisen olympiakomitean (IOC) tai muun järjestäjän mitalienjakotilaisuudessa ilmoittaman virallisen tuloslistan perusteella. Kilpailijan myöhempi hylkääminen ei vaikuta vetoihin.

16.30 Käsipallo
Kaikki vedot koskevat varsinaista peliaikaa, ellei toisin ole erikseen ilmoitettu. Jos edellytettyä 60 minuutin peliaikaa ei pelata, vedot mitätöidään ja kertoimeksi asetetaan 1.00, paitsi tilanteissa, joissa lopputulos on jo toteutunut.
Jos ottelua lykätään tai se perutaan, kaikki vedot mitätöidään ellei ottelua pelata 12 tunnin sisällä alkuperäisestä aloitusajasta.

Pelaajaerikoiset
Kaikissa pelaajavedoissa kaikkien pelaajien tulee osallistua otteluun, jotta vedot ovat voimassa. Muussa tapauksessa vedot mitätöidään ja kertoimeksi asetetaan 1.00. Pelaajista, jotka eivät aloita, ei makseta palautuksia maalintekijävedoissa.

16.31 Jääkiekko
Virallista peliaikaa tulee olla jäljellä enintään 5 minuuttia, jotta vedot ovat voimassa, ellei vetokohteessa määritelty tapahtuma ole jo varmistunut.

Kaikki vedot koskevat varsinaista peliaikaa, ellei toisin ole erikseen ilmoitettu.

Jos kohde sisältää jatkoaikaa tai voittomaalikilpailun, mutta jatkoaikaa tai voittomaalikilpailua ei pelata ja ottelu päättyy tasapeliin, niin vedot ratkaistaan varsinaisen peliajan tuloksen mukaan.

Jos peli ratkaistaan rangaistuslaukausten avulla, voittajajoukkueen maalimäärään ja pelin yhteismaalimäärään lisätään yksi maali. Tämä sääntö koskee ainoastaan vetoja joihin lasketaan mukaan Jatkoaika.

NHL:n läntisen tai itäisen konferenssin voittaja - joukkue, joka etenee Stanley Cup -finaaliin, on voittaja.

Pelaajaerikoiset
Pelaajaerikoisissa- ja tasoitusvedoissa vedon kohteina olevien pelaajien on pelattava ottelussa, jotta veto on voimassa. Varsinaisella peliajalla ja jatkoajalla tehdyt maalit, pisteet ja syötöt (tai muut statistiikat) huomioidaan; mutta rangaistuslaukauskilpailussa tehtyjä maaleja ei lasketa.

Maalivahtierikoiset
Maalivahdin tulee aloittaa pelaaminen. Jatkoaika lasketaan mukaan, rangaistuslaukauskilpailu ei.

Grand Salami: Kaikki ottelut tulee pelata jotta veto on voimassa. Jos ottelua/otteluita lykätään, vedot mitätöidään ellei ottelua pelata 12 tunnin sisällä alkuperäisestä alkamisajankohdasta. Jos yli/alle vedonlyöntikohteen kokonaismaalimäärän on jo YLI ottelun lykkäyksen sattuessa, vedot ovat voimassa.

Fantasiaottelut
Katso jalkapallon säännöt.

16.32 IndyCar
Kausivedot:
Veikataan Indycar-sarjan voittajaa.
Vedot ratkaistaan virallisten tulosten mukaan heti kauden viimeisen kilpailun päätyttyä. Mahdolliset kauden jälkeiset muutokset eivät vaikuta ratkenneisiin vetoihin.

Kilpailukohtaiset vedot:
Veikataan kilpailun voittajaa.
Kisa alkaa virallisesti lämmittelykierroksen alkaessa.
Tulokset vahvistetaan palkintojenjaon päätyttyä. Tämän jälkeen tapahtuvat muutokset eivät vaikuta ratkenneisiin vetoihin.

16.33 Judo
Voittaja ratkaistaan Kansainvälisen olympiakomitean (IOC) tai muun järjestäjän mitalienjakotilaisuudessa ilmoittaman virallisen tuloslistan perusteella. Kilpailijan myöhempi hylkääminen ei vaikuta vetoihin.

16.34 Lacrosse
Voittaja ratkaistaan virallisen tuloslistan mukaan.

16.35 MMA
Kaikki vedot ratkaistaan heti ottelun päätyttyä ilmoitetun virallisen tuloksen mukaan. Tulosta voidaan tarkastella uudelleen tai muuttaa kehäkuuluttajan ilmoituksen jälkeen. Vedot eivät ole virallisia ennen kuin tulokset on vahvistettu virallisen elimen toimesta ottelupaikalla.

Virallisen tuloksen jälkeen tullut hylkääminen, kuten esimerkiksi vetoomus, oikeusjuttu, lääke/doping kanne, tai mikään muu tapaus, ei vaikuta vedon tulokseen, ja vedot ovat voimassa perustuvat ottelun jälkeiseen viralliseen tulokseen.

Ottelijavedot tyrmäyksistä (KO/TKO) tulkitaan voittaneiksi jos ottelija voittaa tyrmäyksellä, teknisellä tyrmäyksellä tai luovutuksella (oma kulma heittää pyyhkeen kehään).

Vedot koskien voiton aikarajaa voittavat, jos valittu ottelija voittaa tyrmäyksellä, teknisellä tyrmäyksellä, hylkäämisellä tai luovutuksella, tai millään muulla ottelun keskeyttävällä tavalla.

Erän puoliväli 5 minuutin erässä tarkoittaa 2 minuuttia ja 30 sekuntia. Siten 3,5 erää tarkoittaa 2 minuuttia ja 30 sekuntia 4. erässä.

Vedoissa jotka koskevat erien kokonaismäärää, jos ottelija ei vastaa kellon soittoon tilanteessa, jossa ottelu on kestänyt kokonaisia eriä, ALLE tulkitaan voittavaksi, sillä kyseinen erä ei virallisesti alkanut.

Ratkaisemattomassa tuomiossa äänet menevät tasan. Siinä tilanteessa vedot jotka koskevat kummankaan ottelijan voittoa palautetaan, poislukien vedot, joissa ratkaisematon vaihtoehto on tarjottu. Kaikki muut vedot tulkitaan niiden erityisehtojen mukaan.

Kiistaton päätös tapahtuu kun kaikki kolme tuomaria ovat samaa mieltä voittajasta.

Hajaäänipäätös tarkoittaa että kaksi tuomareista nimeää ottelijan voittajaksi ja yksi tuomareista toisen ottelijan voittajaksi.

Enemmistöpäätös tarkoittaa sitä että kaksi tuomareista nimeää ottelijan voittajaksi ja yksi tuomareista nimeää erän tasapeliksi.

Kaikissa otteluissa, jotka tuomitaan ratkaisemattomiksi, eli "no contest" tai "no decision", mitätöidään vedot ja niiden panos palautetaan.

Kamppailun alun kohteet tarkoittavat: Otellaanko kyseinen erä? esimerkki: Kamppailu alkaa erässä 2: Kyllä-vaihtoehto voittaa, jos 2. erästä otellaan vähintään yksi sekunti

16.36 Moottoripyörät/MotoGP
Mestaruusvedot
Veikataan mestaruuden voittavaa kuljettajaa.
Vedot ratkaistaan virallisten tulosten mukaan heti kauden viimeisen kilpailun päätyttyä. Mahdolliset kauden jälkeiset muutokset eivät vaikuta ratkenneisiin vetoihin.

Peruttu/siirretty kilpailu
Vedot mitätöidään, jos tapahtuma perutaan tai siirretään eikä siinä ole virallisia tuloksia.

Kilpailukohtaiset vedot
Veikataan kilpailun voittajaa.
Kisa alkaa virallisesti lämmittelykierroksen alkaessa.
Hylkäystilanteissa aikarajana toimii palkintojenjako. Tämän jälkeen tapahtuvat muutokset eivät vaikuta ratkenneisiin vetoihin.

Sijoittuminen kärkikolmikkoon
Veikataan kuljettajan selviytymistä kolmen parhaan joukkoon.
Hylkäystilanteissa aikarajana toimii palkintojenjako. Tämän jälkeen tapahtuvat muutokset eivät vaikuta ratkenneisiin vetoihin.

Paalupaikka
Veikataan aika-ajojen nopeinta kuljettajaa.
Vetojen tulokset vahvistetaan viimeisen aika-ajovaiheen jälkeen. Myöhemmin mahdollisesti tapahtuvat muutokset eivät vaikuta vetoihin.

Kuljettajien väliset vedot
Veikataan, kumpi kuljettaja sijoittuu korkeammalle kilpailussa.
Molempien kuljettajien tulee startata kisaan, jotta vedot ovat voimassa.
Jos toinen kuljettajista keskeyttää, on voittaja maaliin päässyt kuljettaja.
Jos molemmat keskeyttävät, on voittaja enemmän kierroksia kilpailussa ajanut kuljettaja. Vedot mitätöidään, jos molemmat kuljettajat keskeyttävät ja ajavat saman määrän kierroksia.

Ryhmävedot
Veikataan, kuka ryhmän kuljettajista sijoittuu korkeimmalle kilpailussa.
Jos yksi tai useampi keskeyttää, on voittaja eniten kierroksia kilpailussa ajanut kuljettaja.
Kaikki vedot mitätöidään, jos joku ryhmän kuljettajista ei aja kilpailussa.

16.37 Moottoriurheilu
Yleiset Säännöt

Kaikkien aika-ajovetojen voittajat määritetään virallisten aika-ajojen tulosten mukaan.

Kuljettaja vs kuljettaja -vedot:
Veikataan, kumpi kuljettaja sijoittuu korkeammalle kilpailussa.
Aika-ajo: Kaikki vedot mitätöidään, jos vähintään toinen kuljettajista ei osallistu aika-ajoon tai ei saa virallista kierrosaikaa.

Kilpailu: Kaikki vedot mitätöidään, jos vähintään toinen kuljettajista ei osallistu kilpailuun. Jos toinen tai molemmat keskeyttävät, on voittaja eniten kierroksia kilpailussa ajanut kuljettaja. Vedot mitätöidään, jos molemmat kuljettajat keskeyttävät ja ajavat saman määrän kierroksia.

16.38 Yhdistetty
Voittajavedot: Jos kohde/osapuoli ei jostain syystä osallistu kilpailuun, veto häviää, vaikka kilpailu järjestetään. Vetoja ei hyvitetä, jos osapuoli ei ole mukana kilpailussa.

H2H-vedot: Kummankin osapuolen on oltava mukana kilpailussa sen alkaessa, jotta nämä vedot ovat voimassa. Yhdistetyssä kummankin osapuolen on aloitettava kilpailun ensimmäinen osa, jotta vedot ovat voimassa. Jos toinen osapuolista ei ole enää mukana kilpailun toisessa osassa, vedot ovat silti voimassa. Jos kumpikaan osapuolista ei ole mukana enää kilpailun toisessa osassa, vedot ratkaistaan kilpailun ensimmäisen osan tulosten perusteella.

Keskeytyneiden kilpailujen voittajavedot: Kaikki vedot mitätöidään, jos kilpailu keskeytyy, ellei virallinen päätösvaltainen toimielin (FIS, IBU tai jokin muu virallinen toimielin) vahvista tuloksia "viralliseksi tulokseksi" sillä hetkellä, kun kilpailu keskeytetään ja kilpailua ei jatketa samassa paikassa 12 tunnin kuluessa.

Lykättyjen/uusittavien kilpailujen voittajavedot: Vedot pysyvät voimassa, jos myöhemmäksi lykätty kilpailu järjestetään uudestaan samassa paikassa kahden päivän kuluessa siirtämisestä. Jos kilpailu siirretään eri paikkaan, vedot mitätöidään.
Joukkuekilpailut ja viestit: Tässä vedossa joukkuekilpailujen ja viestien mitalit lasketaan ainoastaan yhdeksi mitaliksi.

Mikäli varakilpailun (PCR) tuloksia joudutaan käyttämään, kaikki vedot perutaan.

16.39 Suunnistus
Voittaja ratkaistaan Kansainvälisen suunnistusliiton (IOF) tai muun virallisen päätösvaltaisen toimielimen toimittamien virallisten tulosten perusteella.

H2H-vedot: Kummankin mainitun osapuolen on oltava mukana kilpailussa sen alkaessa, jotta nämä vedot ovat voimassa. Vedot ratkaistaan päätösvaltaisen toimielimen tekemän virallisen päätöksen perusteella (IOF, tai jokin muu virallinen päätösvaltainen toimielin).

16.40 Pesäpallo
1X2 ja juoksumäärävedot ratkaistaan kahden jakson (4 vuoroparia molemmissa) jälkeen. Ellei erikseen ole ilmoitettu, vedoissa ei oteta huomioon mahdollista supervuoroparia ja kotiutuslyöntikilpailua. Mikäli ottelu keskeytetään, eikä se jatku 12 tunnin kuluessa, kaikki ratkaisemattomat vedot mitätöidään. Vedot ratkaistaan Pesäpalloliiton Superpesiksen virallisten ottelutulosten mukaan.

16.41 Viisinottelu
Voittaja ratkaistaan Kansainvälisen olympiakomitean (IOC) tai muun järjestäjän mitalienjakotilaisuudessa ilmoittaman virallisen tuloslistan perusteella. Kilpailijan myöhempi hylkääminen ei vaikuta vetoihin.

16.42 Pool
Voittaja ratkaistaan virallisen tuloslistan mukaan.

16.43 Ralli
Mestaruusvedot:
Veikataan mestaruuden voittavaa kuljettajaa.
Vedot ratkaistaan virallisten tulosten mukaan heti kauden viimeisen kilpailun päätyttyä. Mahdolliset kauden jälkeiset muutokset eivät vaikuta ratkenneisiin vetoihin.

Kilpailukohtaiset vedot:
Veikataan kilpailun voittajaa.
Kolmen parhaan joukkoon sijoittuneille kuljettajille asetetut vedot vahvistetaan palkintojenjaon päätyttyä. Tämän jälkeen tapahtuvat muutokset eivät vaikuta vetoihin.

Kuljettaja vs Kuljettaja
Veikataan, kumpi kuljettaja sijoittuu korkeammalle kilpailussa.
Jos molemmat keskeyttävät, voittaa enemmän kierroksia ajanut kuljettaja. Vedot mitätöidään, jos kuljettajien kierrosmääräkin on sama.
Molempien kuljettajien tulee startata kisaan, jotta vedot ovat voimassa.

16.44 Soutu
Voittaja ratkaistaan Kansainvälisen olympiakomitean (IOC) tai muun järjestäjän mitalienjakotilaisuudessa ilmoittaman virallisen tuloslistan perusteella. Kilpailijan myöhempi hylkääminen ei vaikuta vetoihin.

H2H-vedossa kummankin kilpailijan on aloitettava kilpailu, jotta kohteesta lyöty veto olisi voimassa.

16.45 RugbyUnion
Mikäli erikseen ei ole toisin ilmoitettu, kaikki vedot ratkaistaan 80 minuutin peliajan ja mahdollisen tuomarin antaman lisäajan täytyttyä.
Rugby sevens -otteluissa vedot ratkaistaan normaalin peliajan täytyttyä.

Mikäli ottelu keskeytyy, vedot mitätöityvät, paitsi siinä tapauksessa, että vetokohteen tulos on jo ratkennut ennen keskeytyshetkeä tai
ottelun järjestäjä julistaa virallisen ottelutuloksen.

Mikäli ottelu pelataan ennakkoon ilmoitetusta poikkeavalla kentällä, kaikki ottelusta lyödyt vedot ovat mitättömiä.

Mikäli jompikumpi ottelun joukkueista vaihtuu, kaikki ottelusta lyödyt vedot ovat mitättömiä.

Mikäli ottelua siirretään, ottelusta lyödyt vedot ovat voimassa 48 tunnin ajan ottelun alkuperäisestä alkamisajankohdasta lukien, mutta vain jos
siirretty ottelu pelataan ennakkoon ilmoitetulla kentällä. Mikäli siirrettyä ottelua ei pelata edellä mainitun ajan kuluessa, vedot mitätöityvät.

Voittajavedot

Mikäli erikseen ei ole toisin ilmoitettu, voittajaveto koskee koko sarjan tai turnauksen lopullista voittajaa mahdolliset pudotuspelit mukaan lukien.
Parhaan maalintekijän ja parhaan pisteidentekijän kohdalla tasatilanteita koskevat säännöt ovat voimassa, eikä panoksia palauteta osallistumatta jättäneistä kilpailijoista.

Otteluvedonlyönnin kohteet

Ottelun tulos (1X2)
Ottelun tulos 80 minuutin peliajan ja tuomarin antaman lisäajan täytyttyä. Mahdollista jatkoaikaa ei oteta huomioon.

Tasapelillä ei vetoa (12)
Mikäli ottelu päättyy tasapeliin, vedot mitätöityvät. Mahdollista jatkoaikaa ei oteta huomioon.

Tasoitusvedot (2-way ja 3-way)
Ottelun voittajajoukkue sen jälkeen, kun vetokohteelle annettua tasoitusta on sovellettu.
Mahdollista jatkoaikaa ei oteta huomioon.

Voittomarginaali
Pistemäärä, jolla valittu joukkue voittaa ottelun.
Voittomarginaalivetoihin ei sovelleta tasoituksia.
Mahdollista jatkoaikaa ei oteta huomioon.

Kokonaispistemäärä (parillinen/pariton)
Mahdollista jatkoaikaa ei oteta huomioon. Nolla katsotaan vetojen ratkaisussa parilliseksi pistemääräksi.

Kummalla puoliajalla enemmän pisteitä
Kummalla ottelun puoliajoista tehdään yhteensä enemmän pisteitä.
Toisen puoliajan pisteisiin ei huomioida mahdollista jatkoaikaa. Mikäli kummallakin puoliajalla tehdään sama määrä pisteitä, vedot mitätöityvät.

Ensimmäinen/viimeinen maalintekijä
Pelaaja, joka tekee ottelun ensimmäisen/viimeisen maalin.
Mikäli valittu pelaaja kuuluu 15 ottelun aloittavan pelaajan joukkoon, hänelle lyödyt vedot ovat voimassa. Mikäli valittu pelaaja ei kuulu 15 ottelun aloittavan pelaajan joukkoon, hänelle lyödyt vedot mitätöityvät.
Rangaistusmaaleja ei oteta huomioon.

Pelaaja tekee ottelussa maalin
Pelaaja tekee maalin milloin tahansa ottelun aikana.
Mikäli valittu pelaaja kuuluu 15 ottelun aloittavan pelaajan joukkoon, hänelle lyödyt vedot ovat voimassa. Mikäli valittu pelaaja ei kuulu 15 ottelun aloittavan pelaajan joukkoon, hänelle lyödyt vedot mitätöityvät.
Rangaistusmaaleja ei oteta huomioon.

Kokonaispistemäärä (yli/alle)
Onko ottelun kokonaispistemäärä enemmän vai vähemmän kuin vetokohteessa ilmoitettu pisteraja.
Vain 80 minuutin peliajalla ja tuomarin antamalla lisäajalla tehdyt pisteet huomioidaan. Mahdollista jatkoaikaa ei oteta huomioon.

Maalien lukumäärä (yli/alle)
Onko ottelussa yhteensä tehtyjen maalien lukumäärä enemmän vai vähemmän kuin vetokohteessa ilmoitettu maalimääräraja.
Vain 80 minuutin peliajalla ja tuomarin antamalla lisäajalla tehdyt maalit huomioidaan. Mahdollista jatkoaikaa ei oteta huomioon.

Enemmän maaleja
Kumpi joukkue tekee ottelun aikana enemmän maaleja. Mahdollista jatkoaikaa ei oteta huomioon. Rangaistusmaalit otetaan huomioon.

Ensimmäisen/seuraavan maalin tekevä joukkue
Kumpi joukkueista tekee ottelun ensimmäisen/seuraavan maalin Rangaistusmaalit otetaan huomioon.

Ensimmäisen/seuraavan maalin lisäpisteyrityksen onnistuminen
Onnistuuko ottelun ensimmäisen/seuraavan maalin lisäpisteyritys. Mikäli ottelussa ei tehdä maaleja, vedot mitätöityvät.

Puoliaika–lopputulos
Kumpi joukkueista johtaa ottelua 1. puoliajan jälkeen ja kumpi joukkueista voittaa ottelun..
Mahdollista jatkoaikaa ei oteta huomioon.

Puoliajan tulos
Mikä on ottelun tulos puoliajalla. Ellei ensimmäistä puoliaikaa pelata loppuun, vedot eivät ole voimassa.

1. puoliajan tasoitusvedot
1. puoliajan voittajajoukkue sen jälkeen, kun vetokohteelle annettua tasoitusta on sovellettu. Ellei ensimmäistä puoliaikaa pelata loppuun, vedot eivät ole voimassa.

1. puoliajan kokonaispistemäärä
Onko 1. puoliajan kokonaispistemäärä enemmän vai vähemmän kuin vetokohteessa ilmoitettu pisteraja. Ellei ensimmäistä puoliaikaa pelata loppuun, vedot eivät ole voimassa.

2. puoliajan voittaja
Kumpi joukkueista voittaa 2. puoliajan. Mahdollista jatkoaikaa ei oteta huomioon.

Kotijoukkue tekee maalin
Tekeekö kotijoukkue maalin vai ei. Rangaistusmaalit otetaan huomioon. Mahdollista jatkoaikaa ei oteta huomioon.

Vierasjoukkue tekee maalin
Tekeekö vierasjoukkue maalin vai ei. Rangaistusmaalit otetaan huomioon. Mahdollista jatkoaikaa ei oteta huomioon.

Kummatkin joukkueet tekevät maalin
Tekevätkö kummatkin joukkueet maalin vai ei. Rangaistusmaalit otetaan huomioon. Mahdollista jatkoaikaa ei oteta huomioon.

Kotijoukkue tekee 2 maalia tai enemmän
Tekeekö kotijoukkue 2 maalia tai enemmän. Rangaistusmaalit otetaan huomioon. Mahdollista jatkoaikaa ei oteta huomioon.

Vierasjoukkue tekee 2 maalia tai enemmän
Tekeekö vierasjoukkue 2 maalia tai enemmän. Rangaistusmaalit otetaan huomioon. Mahdollista jatkoaikaa ei oteta huomioon.

Kotijoukkue tekee 3 maalia tai enemmän
Tekeekö kotijoukkue 3 maalia tai enemmän. Rangaistusmaalit otetaan huomioon. Mahdollista jatkoaikaa ei oteta huomioon.

Vierasjoukkue tekee 3 maalia tai enemmän
Tekeekö vierasjoukkue 3 maalia tai enemmän. Rangaistusmaalit otetaan huomioon. Mahdollista jatkoaikaa ei oteta huomioon.

Ensimmäiset pisteet ja niiden tekotapa
Kumpi joukkue tekee ottelun ensimmäiset pisteet, ja millä tavalla pisteet tehdään. Rangaistusmaalit otetaan huomioon maaleina.

Ensimmäisenä pisteitä tekevä joukkue
Kumpi joukkueista tekee ottelun ensimmäiset pisteet.

Viimeisenä pisteitä tekevä joukkue
Kumpi joukkueista tekee ottelun viimeiset pisteet.

Ensimmäisenä 10 pisteessä
Kumpi joukkueista saavuttaa ensimmäisenä 10 pistettä.
Mikäli kumpikaan joukkueista ei saavuta 10 pistettä, vedot mitätöityvät.

Kotijoukkueen kokonaispistemäärä
Kotijoukkueen ottelun aikana tekemien pisteiden kokonaismäärä.
Vain 80 minuutin peliajalla ja tuomarin antamalla lisäajalla tehdyt pisteet huomioidaan. Mahdollista jatkoaikaa ei oteta huomioon.

Vierasjoukkueen kokonaispistemäärä
Vierasjoukkueen ottelun aikana tekemien pisteiden kokonaismäärä.
Vain 80 minuutin peliajalla ja tuomarin antamalla lisäajalla tehdyt pisteet huomioidaan. Mahdollista jatkoaikaa ei oteta huomioon.

Joukkue voittaa molemmat puoliajat
Ellei kumpaakin puoliaikaa pelata loppuun, vedot eivät ole voimassa.

Annetaanko ottelussa punainen kortti/tehdäänkö ottelussa pudotuspotkumaali
Mahdollista jatkoaikaa ei oteta huomioon. Pudotuspotkumaalin tulee olla hyväksytty.

Kumpi joukkueista etenee jatkoon
Voittaja ratkaistaan sen perusteella, kumpi joukkueista etenee kilpailun tai turnauksen seuraavaan vaiheeseen, kun ottelun kaikki mahdolliset jaksot on pelattu loppuun.

16.46 RugbyLeague
Voittaja ratkaistaan virallisen tuloslistan mukaan. Jatkoaikaa ei lasketa tulokseen. Jos ottelu keskeytyy ennen kuin varsinainen peliaika on pelattu loppuun, mitätöidään kaikki vedot.

16.47 Purjehdus
Voittaja määritellään virallisen tuloslistan perusteella. Tasatilanteita koskevat säännöt ovat voimassa.
H2H –vedossa kummankin kilpailin on aloitettava kilpailu, jotta kohteesta lyöty veto olisi voimassa.

16.48 Ammunta
Voittaja ratkaistaan Kansainvälisen olympiakomitean (IOC) tai muun järjestäjän mitalienjakotilaisuudessa ilmoittaman virallisen tuloslistan perusteella. Kilpailijan myöhempi hylkääminen ei vaikuta vetoihin.

H2H –vedossa kummankin kilpailin on aloitettava kilpailu, jotta kohteesta lyöty veto olisi voimassa.

16.49 Mäkihyppy
Voittajaveto: jos osallistuja/osallistujat mistään syystä tahansa jättää/jättävät osallistumasta talvilajitapahtumaan, veto on häviävä vaikka tapahtuma toteutuisikin. Poisjäävien kilpailijoiden puolesta lyötyjä panoksia ei palauteta.

"Head-to-Heads" (H2H) -vedoissa kummankin kilpailijan on osallistuttava aloitukseen, jotta veto olisi voimassa. Mäkihypyssä molempien kilpailijoiden on aloitettava mäkihyppyosuus, jotta veto olisi voimassa. Yhdistetyssä molempien kilpailijoiden on aloitettava kumpikin osuus, jotta
veto olisi voimassa, ja vähintään toisen on päästävä maaliin, jotta veto olisi voimassa.

Voittajaveto keskeytetyissä tapahtumissa: kaikki vedot mitätöidään jos tapahtuma keskeytetään eikä virallinen taho (FIS, IBU, tai muu virallinen taho) vahvista tuloksia 'viralliseksi tulokseksi' sinä aikana kun tapahtuman keskeytetään, eikä tapahtumaa jatketa 12 tunnin sisällä samassa paikassa.

Voittajaveto lykätyistä/siirretyistä tapahtumista: Kaikki vedot ovat voimassa jos tapahtuma on viivästynyt ja järjestetään uudestaan samassa tapahtumapaikassa kahden kalenteripäivän sisään. Jos tapahtuma siirretään toiseen paikkaan, vedot mitätöidään.

Joukkuetapahtumat ja viestit: Tämän vedon kohdalla joukkuetapahtumien ja viestien lopputulokset lasketaan vain yhdeksi mitaliksi.

Jos tapahtumaa lyhennetään tuomariston toimesta, mutta järjestäjä vahvistaa viralliset tulokset, ovat kaikki tapahtumasta lyödyt vedot voimassa. "Head-to-Heads" (ja H2H) –kilpailussa molempien kilpailijoiden on selvitettävä karsinta, jotta kohteesta lyöty veto olisi voimassa. Esimerkiksi, jos vain toinen H2H-vedon kilpailijoista selvittää karsinnat, mitätöidään vedot. Sen jälkeen, kun kilpailija on selvittänyt karsinnan, tarvitaan yksi hyväksytty hyppy varsinaisessa kilpailussa, jotta veto on voimassa.

16.50 Snooker
Kausivedot & turnausvedot
Pitkäaikaisten vetojen panoksia ei palauteta, jos lyömäsi pelaaja ei osallistu tai turnauksen voittaa kerroinlistan ulkopuolinen pelaaja. Kaikki vedot ovat voimassa, vaikka pelaaja vetäytyisi turnauksesta ennen sen alkua tai sen aikana.

Ottelun tulos
Jos ottelua aloitetaan, mutta eipelata loppuun mistä tahansa syystä, seuraavalle ottelukierrokselle etenevä tai ottelun voittajaksi tuomittu pelaaja katsotaan ottelun voittajaksi. Liigaotteluissa otteluvedot ratkaistaan virallisen tuloksen mukaan. Ottelu katsotaan aloitetuksi, kun ensimmäisen freimin aloituslyönti on suoritettu.

Tasoitus
Kaikki tasoitusvedot mitätöidään (ellei voittajaa ole päätetty), jos ottelua ei käydä loppuun mistä tahansa syystä.

Eriä yhteensä alle/yli
Kaikki alle/yli -vedot mitätöidään (ellei voittajaa ole päätetty), jos ottelua ei käydä loppuun mistä tahansa syystä.

Tulosveikkaus
Kaikki vedot mitätöidään, jos ottelua ei käydä loppuun mistä tahansa syystä.

Tulos 4/8 erän jälkeen
Ottelussa tulee pelata 4/8 erää, jotta veto pysyy voimassa.

Pelaaja, jolla ensimmäisenä 3/5/7/9 erävoittoa
Kaikki vedot mitätöidään (ellei voittajaa ole päätetty), jos ottelua ei käydä loppuun mistä tahansa syystä.

Ottelun suurin breikki
Vedot mitätöidään, jos molempien pelaajien isoin breikki on yhtä suuri tai jos ottelua ei pelata loppuun mistä tahansa syystä.

Turnauksen suurin breikki
Tasatilanteessa voitonjako ratkaistaan kiistatilannesääntöjen mukaan.

Pelaajan putoamisvaihe turnauksessa
Pelaajan tulee lyödä vähintään yksi lyönti turnauksessa, jotta veto pysyy voimassa.

Erän voittaja
Vedot ovat voimassa, jos vetokohteena ollut erä pelataan loppuun.

Erän yhteispistemäärä, 50/100 pisteen breikki erässä, pelaajan 50/100 pisteen breikki erässä
Kaikki erän vedot mitätöidään (ellei voittajaa ole päätetty), jos vetokohteena ollutta erää ei käydä loppuun mistä tahansa syystä.

100 pisteen breikit yhteensä / pelaajan tekemät 100 pisteen breikit
Kaikki vedot mitätöidään (ellei voittajaa ole päätetty), jos ottelua ei käydä loppuun mistä tahansa syystä.

147 pisteen maksimibreikki
Kaikki vedot mitätöidään (ellei voittajaa ole päätetty), jos ottelua ei käydä loppuun mistä tahansa syystä.

Ottelu etenee ratkaisevaan erään
Kaikki vedot mitätöidään (ellei voittajaa ole päätetty), jos ottelua ei käydä loppuun mistä tahansa syystä.

Ensimmäinen pussitettu punainen/väripallo
Virhe- ja vapaalyöntejä ei oteta huomioon

Uusintaerä
Seuraavat säännöt ovat voimassa, jos erä uusitaan:
Ratkenneet vedot: kaikki vedot, jotka ovat jo ratkenneet ennen uusintaerän alkamista.
Keskeneräiset vedot: kaikki vedot, joita ei ole vielä ratkaistu pysyvät voimassa myös uusintaerässä.

16.51 Lumilautailu
Voittaja ratkaistaan Kansainvälisen hiihtoliiton (FIS), Kansainvälisen luisteluliiton (ISU), Olympiakomitean tai muun virallisen järjestäjän ilmoittaman tuloksen perusteella. Jos kilpailun olosuhteet muuttuvat merkittävästi ennen sen alkua, mitätöidään kaikki vedot.

Jos tapahtuman alkua siirretään yli 12 tuntia, mitätöidään kaikki siitä lyödyt vedot.

16.52 Pikaluistelu
Voittaja ratkaistaan Kansainvälisen hiihtoliiton (FIS), Kansainvälisen luisteluliiton (ISU), Olympiakomitean tai muun virallisen järjestäjän ilmoittaman tuloksen perusteella.
H2H –vedossa kummankin kilpailin on aloitettava kilpailu, jotta kohteesta lyöty veto olisi voimassa.

16.53 Speedway
Keskeytetystä tapahtumasta (muikaan lukien lisä vedot), ovat voimassa, jos tapahtuman tulos vahvistetaan. Ennen keskeytystä ajettujen lähtöjen määrällä ei ole vaikusta – kaikki vedot ratkaistaan virallisen tuloksen mukaan. Jos keskeytetylle tapahtumalle ilmoitetaan uusi päivämäärä – mitätöidään kaikki vedot. Tämä koskee myös Handicap sekä Over/Under -vetoja.

H2H:
Kummankin kilpailijan on ajettava vähintään kolme lähtöä, jotta veto olisi voimassa.

Lähdön voittaja:
Kaikkien yksittäiseen lähtöön nimettyjen ajajien on osallistuttava lähtöön, jotta lähdöstä lyöty veto olisi voimassa.

Yhteispisteet (Yli/Alle):
Jos kilpailija ajaa alle kolme lähtöä, mitätöidään veto. Jokereita eikä bonuspisteitä lasketa (Pisteet lasketaan seuraavasti: kolme (pistettä) lähdön voitosta, kaksi toisesta sijasta ja yksi kolmannesta sijasta).

Yhteispisteet (Grand Prix):
Grand Prix –kilpailussa huomioidaan vain varsinaisessa kilpailussa ajetut pisteet (20 lähtöä), semifinaaleissa ja finaalilähdössä ajettuja pisteitä ei lasketa.

Live:
Kaikki vedot ratkaistaan viimeisen lähdön jälkeen ilmoitetun tuloksen mukaan (Liiga) tai palkintojenjakotilaisuudessa ilmoitetun tulokseen mukaan (yksittäiset tapahtumat tai Grand Prix kilpailut). Myöhempi hylkäys tai pisteiden vähentäminen ei vaikuta tulokseen.

H2H (Liigat):
Ajaja, joka kerää enemmän pisteitä, voittaa H2H-vedon. Bonus- ja jokeripisteitä ei huomioida. Näin ollen ajaja saa pisteitä seuraavasti: kolme (pistettä) lähdön voitosta, kaksi toisesta sijasta, yhden kolmannesta sijasta. H2H-vedoissa, ajajan on osallistuttava vähintään kolmeen kilpailuun, jotta veto olisi voimassa. Kun kaksi kilpailijaa saavat saman pistemäärän, ratkaistaan tilanne seuraavasti: 1) Voittaa enemmän 1. sijoja ajanut kilpailija. 2) Jos tulosta ei saada vieläkään selville (yhtä paljon 1. sijoja) – mitätöidään veto ja panos palautetaan.

H2H (Grand Prix):
Ajaja, joka sijoittuu paremmin virallisen GP-tapahtuman tuloslistan mukaan, voittaa H2H-kilpailun. Voittaja on ajaja, joka sijoittuu paremmin viimeisessä lähdössä. Jos ajaja ei pääse finaaliin, voittaa tapahtumassa enemmän pisteitä kerännyt ajaja. Jos molemmat ajajat keräävät saman verran pisteitä, toimitaan seuraavasti:

1) Voittaa ajaja, joka on kerännyt enemmän 1. sijoja.

2) Jos voittajaa ei saada tämän jälkeen selville (yhtä paljon 1. sijoja) – mitätöidään vedot ja panokset palautetaan.

16.54 Uinti
Vedot ratkaistaan heti kilpailun päätyttyä julkaistun virallisen tuloslistan perusteella. Myöhempi hylkääminen tai muutos tuloslistassa ei vaikuta vedonlyönnin tulokseen. Varaslähdön vuoksi hylätyn kilpailijan katsotaan osallistuneen kilpailuun.

16.55 Taekwondo
Voittaja ratkaistaan Kansainvälisen olympiakomitean (IOC) tai muun järjestäjän mitalienjakotilaisuudessa ilmoittaman virallisen tuloslistan perusteella. Kilpailijan myöhempi hylkääminen ei vaikuta vetoihin.

16.56 Pöytätennis
Voittaja ratkaistaan virallisen tuloslistan mukaan.

Mikäli yksikin osallistuja vetäytyy ottelusta, tasoitusvedot mitätöityvät. Poikkeuksena edellä mainittuun on tilanne, jossa ottelua ei olisi millään mahdollisella tavalla voitu pelata päätökseen asti niin, ettei vetokohde olisi ratkennut ehdottomasti tiettyyn tulokseen.

Vedot ratkaistaan virallisten tulosten mukaan. Jos tietty ottelu keskeytetään tai siirretään, jäljellä olevat vedot ovat voimassa kunhan ottelu pelataan päätökseen samassa tapahtumassa 12 tunnin sisään.

Ottelun voittaja, livevedot mukaan luettuna
Vedot ovat voimassa, jos ottelussa pelataan loppuun vähintään yksi peli. Mikäli ottelussa ei pelata loppuun vähintään yhtä peliä, kaikki vedot katsotaan mitättömiksi.

Tasoitusvedot, livevedot mukaan luettuna
Mikäli yksikin osallistuja vetäytyy ottelusta, tasoitusvedot mitätöityvät. Poikkeuksena edellä mainittuun on tilanne, jossa ottelua ei olisi millään mahdollisella tavalla voitu pelata päätökseen asti niin, ettei vetokohde olisi ratkennut ehdottomasti tiettyyn tulokseen.

Yli/alle -vedot: jos yksikään osallistujista vetäytyy, yli/alle –vedot mitätöidään ellei raja ole jo saavutettu, jolloin lopputulos on voimassa."

16.57 Tennis
Voittajavedot (turnauksen voittajasta)
Mikäli pelaaja ei osallistu turnaukseen, vedon panosta ei palauteta. Veto on voimassa, vaikka pelaaja jää pois turnauksesta, keskeyttää turnauksen tai ei osallistu turnaukseen millään tavalla.

Ottelupaikan tai pelialustan muutos
Kaikki vedot pysyvät voimassa, vaikka ilmoitettu pelialusta vaihtuu tai ottelu siirtyy pelattavaksi sisältä ulos tai toisinpäin.

Viivästys tai keskeytys
Jos tennisottelu pelataan loppuun, ovat kaikki siitä lyödyt vedot voimassa. Viivästys ilmoitetusta alkamisajasta tai ottelun keskeytys, eivät vaikuta vetoihin, kunhan ottelu pelataan loppuun.

Ottelun voittaja (myös livevedot)
Vedot eivät ole voimassa, ellei ottelussa pelata loppuun vähintään yhtä täyttä erää. Mikäli ottelussa ei pelata loppuun vähintään yhtä täyttä erää, kaikki vedot katsotaan mitättömiksi.

Erän voittaja (myös livevedot)
Mikäli vetokohteena ollutta erää ei pelata loppuun asti mistä tahansa syystä, kaikki kyseiseen erään lyödyt vedot erän voittajasta katsotaan mitättömiksi.

Vedot voitetuista eristä (myös livevedot)
Jos tennisottelua ei mistä tahansa syystä pelata kokonaisuudessaan loppuun, kaikki vedot voitetuista eristä (paras kolmesta tai paras viidestä) katsotaan mitättömiksi.

Vedot ottelun pelien määrästä (myös livevedot)
Mikäli ottelua ei mistä tahansa syystä pelata loppuun, kaikki ottelun pelien määrästä lyödyt vedot mitätöityvät. Poikkeuksena edellä mainittuun on tilanne, jossa ottelua ei olisi millään mahdollisella tavalla voitu pelata päätökseen asti niin, ettei vetokohde olisi ratkennut ehdottomasti tiettyyn tulokseen.

Esimerkki: Ottelu keskeytyy tilanteessa 6-4, 3-3. Kaikki vetovalinnat ”yli 18.5 peliä” ratkaistaan voitetuiksi vedoiksi ja kaikki vetovalinnat ”alle 18.5 peliä” ratkaistaan hävityiksi vedoiksi, sillä mikäli ottelu pelattaisiin keskeytyksen jälkeen loppuun, pelejä pitäisi kaikissa tapauksissa pelata vähintään 19 kappaletta.

Tasoitusvedot voitettujen pelien määrästä (myös livevedot)
Mikäli ottelua ei mistä tahansa syystä pelata loppuun, kaikki voitettujen pelien määrästä lyödyt tasoitusvedot mitätöityvät. Poikkeuksena edellä mainittuun on tilanne, jossa ottelua ei olisi millään mahdollisella tavalla voitu pelata päätökseen asti niin, ettei vetokohde olisi ratkennut ehdottomasti tiettyyn tulokseen.

Esimerkki: Ottelu keskeytyy tilanteessa 7-5, 5-7, 4-4. Kaikki tasoitusvetovalinnat ”+2.5” tai enemmän (+3.5, +4.5 jne.) ratkaistaan voitetuiksi vedoiksi ja kaikki tasoitusvetovalinnat ”-2.5” tai enemmän (-3.5, -4.5 jne.) ratkaistaan hävityiksi vedoiksi. Kaikki vedot tasoituksilla 1,5 ja 0,5 katsotaan mitättömiksi.

Vedot erän pelien määrästä (myös livevedot)
Mikäli erää ei mistä tahansa syystä pelata loppuun, kaikki kyseiseen erään lyödyt yli/alle-vedot mitätöityvät. Poikkeuksena edellä mainittuun on tilanne, jossa erää ei olisi millään mahdollisella tavalla voitu pelata päätökseen asti niin, ettei vetokohde olisi ratkennut ehdottomasti tiettyyn tulokseen. Mikäli erä pelataan päätökseen asti, vedot ratkaistaan erätuloksen mukaan.

Esimerkki: Ensimmäinen erä keskeytyy tilanteessa 4-4. Kaikki vetovalinnat ”yli 9.5 peliä” ratkaistaan voitetuiksi vedoiksi ja kaikki vetovalinnat ”alle 9.5 peliä” ratkaistaan hävityiksi vedoiksi. Kaikki vedot yli/alle 10.5, 11.5 ja 12.5 mitätöidään.

Tasoitusvedot erässä voitettujen pelien määrästä (myös livevedot)
Mikäli erää ei mistä tahansa syystä pelata loppuun, kaikki kyseisen erän voitettujen pelien määrästä lyödyt tasoitusvedot mitätöityvät. Poikkeuksena edellä mainittuun on tilanne, jossa erää ei olisi millään mahdollisella tavalla voitu pelata päätökseen asti niin, ettei vetokohde olisi ratkennut ehdottomasti tiettyyn tulokseen. Mikäli erä pelataan päätökseen asti, vedot ratkaistaan erätuloksen mukaan.

Esimerkki: Ensimmäinen erä keskeytyy tilanteessa 4-4. Kaikki tasoitusvetovalinnat ”+2.5” tai enemmän (+3.5, +4.5 jne.) ratkaistaan voitetuiksi vedoiksi ja kaikki tasoitusvetovalinnat ”-2.5” tai enemmän (-3.5, -4.5 jne.) ratkaistaan hävityiksi vedoiksi.

Pelin voittaja (myös livevedot)
Mikäli vetokohteena ollutta peliä ei pelata loppuun asti mistä tahansa syystä, kaikki kyseiseen peliin lyödyt vedot pelin voittajasta katsotaan mitättömiksi. Mikäli peli pelataan päätökseen asti, vedot ratkaistaan pelin tuloksen mukaan.

Tasoitusvedot voitettujen erien määrästä (myös livevedot)
Mikäli ottelua ei mistä tahansa syystä pelata loppuun, kaikki voitettujen erien määrästä lyödyt tasoitusvedot mitätöityvät. Poikkeuksena edellä mainittuun on tilanne, jossa ottelua ei olisi millään mahdollisella tavalla voitu pelata päätökseen asti niin, ettei vetokohde olisi ratkennut ehdottomasti tiettyyn tulokseen.

Esimerkki 1 (ottelu pelataan paras kolmesta): Mikäli pelaaja A voittaa ottelun ensimmäisen erän ja Pelaaja B luovuttaa ottelun toisessa erässä, vetovalinta ”+1.5 erää” pelaajalle A ratkaistaan voitetuksi vedoksi ja vetovalinta ”-1.5 erää” pelaajalle B ratkaistaan hävityksi vedoksi, sillä mikäli ottelu olisi pelattu loppuun, pelaaja A olisi joko voittanut sen 2-1 tai 2-0 tai hävinnyt 1-2.

Esimerkki 2 (ottelu pelataan paras viidestä): Mikäli pelaaja A voittaa ottelun ensimmäisen ja toisen erän, vetovalinnat ”+1.5 erää” ja ”+2.5 erää” pelaajalle A ratkaistaan voitetuiksi vedoksi ja vetovalinnat ”-1.5 erää” ja ”-2.5 erää” pelaajalle B ratkaistaan hävityiksi vedoiksi, sillä mikäli ottelu olisi pelattu loppuun, pelaaja A joko voittanut sen 3-0, 3-1 tai 3-2 tai hävinnyt 2-3.

Vedot ottelun erien määrästä (myös livevedot)
Mikäli ottelua ei mistä tahansa syystä pelata loppuun, kaikki erien määrästä lyödyt vedot mitätöityvät. Poikkeuksena edellä mainittuun on tilanne, jossa ottelua ei olisi millään mahdollisella tavalla voitu pelata päätökseen asti niin, ettei vetokohde olisi ratkennut ehdottomasti tiettyyn tulokseen.

Esimerkki 1 (ottelu pelataan paras kolmesta): Jompikumpi pelaajista luovuttaa ottelun kolmannessa erässä. Kaikki vetovalinnat ”yli 2.5 erää” ratkaistaan voitetuiksi vedoiksi ja kaikki vetovalinnat ”alle 2.5 erää” ratkaistaan hävityiksi vedoiksi, sillä ottelua ei olisi mitenkään voitu pelata loppuun vähemmässä kuin kolmessa erässä.

Esimerkki 2 (ottelu pelataan paras viidestä): Kumpikin pelaajista on voittanut yhden erän, ja jompikumpi pelaajista luovuttaa ottelun kolmannessa erässä. Kaikki vetovalinnat ”yli 3.5 erää” ratkaistaan voitetuiksi vedoiksi ja kaikki vetovalinnat ”alle 3.5 erää” ratkaistaan hävityiksi vedoiksi, sillä ottelua ei olisi mitenkään voitu pelata loppuun vähemmässä kuin neljässä erässä.

Erän lopputulos (myös livevedot)
Mikäli vetokohteena ollutta erää ei pelata loppuun asti mistä tahansa syystä, kaikki kyseiseen erään lyödyt vedot erän lopputuloksesta mitätöidään.

Pelin lopputulos (myös livevedot)
Mikäli vetokohteena ollutta peliä ei pelata loppuun asti mistä tahansa syystä, kaikki kyseiseen peliin lyödyt vedot pelin lopputuloksesta mitätöidään.

Ottelun tie-break
Kun ottelu ratkaistaan tie-breakin avulla viimeisessä erässä, tämä lasketaan 1 eräksi ja 1 peliksi.

Muut vedot
Mikäli ottelua ei mistä tahansa syystä pelata loppuun, kaikki sellaiset ottelusta lyödyt vedot, joita ei ole jo edellä mainittu, mitätöityvät. Poikkeuksena edellä mainittuun on tilanne, jossa ottelua ei olisi millään mahdollisella tavalla voitu pelata päätökseen asti niin, ettei kyseinen vetokohde olisi ratkennut ehdottomasti tiettyyn tulokseen.

16.58 Raviurheilu
Voittaja ja kärkikolmikko:
Jos ilmoittautunut hevonen ei osallistu kisaan, kaikki ko. hevoseen liittyvät vedot mitätöidään ellei vedonlyöntipelin selitteessä toisin mainita.

Voittaja määritellään virallisen tuloslistan perusteella. Tasatilanteita koskevat säännöt ovat voimassa.

Erityissäännöt Raviurheilu H2H
Panokset palautetaan jos toinen/molemmat head-to-head –hevoset ovat iääneet pois lähdöstä, tai jos lähtö hylätään tai molemmat toinen/molemmat hevoset keskeyttävät/eivät saa virallista tulosta. Kun lähtö päättyy ratkaisemattomana, vedot mitätöidään ja panokset palautetaan. Kun hevoset eivät sijoitu ja saavuttavat saman loppuajan (vain Norjassa).

(Best result) Paras tulos
Tässä vedossa kaksi hevosta eri lähdöissä kilpailevat H2H, eli toisiaan vastaan. Hevonen, joka saa paremman sijoituksen omassa lähdössään, voittaa kilpailun. Panokset palautetaan jos ainakin yksi hevosista jää pois ennen lähtöä ja jommassa kummassa lähdössä on keskeytyksiä seuraavin tavoin:

H2H Couple:
Kaksi hevosta muodostaa ”parin” ja kamppailee muita ”pareja” vastaan. ”Pari” jolla on paras (yksittäinen) lopputulos (yksittäisistä osallistujista) voittaa kaksinkamppailun. Jos yksi tai useampi hevosista jää pois lähdössä, panokset palautetaan.
H2H Time handicap (H2H -tasoituskilpa ajasta)

Hevonen, joka saavuttaa parhaan kilometriajan, mukaan lukien tasoitus, voittaa hevosten kaksinkamppailun.

Esimerkki: Jos hevonen A ravaa kilometriajan 15,0, ja sen tasoitus on 0,2 sekuntia, niin lopullinen tulos on 15,2 sekuntia. Jos hevonen B, jolle ei ole annettu tasoitusta, saavuttaa kilometriajan 15,1, niin H2H-kilvan voittaa hevonen B.

Jos jostain syystä hevosille ei ole virallisia aikoja, seuraavat ehdot ovat voimassa ”Time Handicap” -vedoille.
• Vedot mitätöidään, jos tasoituksen saanut hevonen on vastustajaansa edellä tuloslistalla.
• Jos tasoituksen saanut hevonen (0,1 s tai enemmän) on sijoituksissa vastustajaansa huonompi, vastustaja voittaa kaksinkamppailun. Vastustajan täytyy myös päästä hyväksytysti maaliin.
• Jos toinen hevosista ei pääse hyväksytysti maaliin, toinen voittaa. Jos kumpikaan hevosista ei pääse hyväksytysti maalin, vedot mitätöidään.

Most winning driver (Eniten voittava ohjastaja)
Veikkaa, kuka ohjastaja voittaa eniten (virallisia) lähtöjä vuoden aikana. Jos kahdella ohjastajalla on sama määrä voittoja, lasketaan kakkossijat, sen jälkeen kolmossijat. Muiden ohjastajien kertoimet pyynnöstä.

Most V75-wins (Sweden) (Eniten V-75 voittoja, Ruotsi)
Veikkaa, kuka ohjastajista voittaa eniten V-75-lähtöjä mukaan lukien muut Rikstoto-lähdöt vuoden aikana. Jos kahdella ohjastajalla on sama määrä voittoja, lasketaan kakkossijat, sen jälkeen kolmossijat. Muiden ohjastajien kertoimet pyynnöstä.

V75/V65/V5 - Odd or even Total
Veikkaa onko V75-voittajien numeroiden yhteenlaskettu summa pariton (odd) vai parillinen (even).

V75/V65/V5 - Odd or even Most winners
Veikkaa onko V75-voittajien numeroissa enemmän parittomia (odd) vai parillisia (even) numeroita.

Win money or not (Voittaako rahaa vai ei)
Lyö vetoa, onko valitsemasi hevonen rahasijalla, vai ei. Tulokset tarkastetaan ravien järjestäjän viralliselta tuloslistalta.

Panokset maksetaan takaisin seuraavissa tapauksissa.
• Jos vähintään kaksi hevosta on poissa 8 – 10 hevosen lähdöstä.
• Jos vähintään kolme hevosta on poissa 11 – 13 hevosen lähdöstä.
• Jos vähintään neljä hevosta on poissa 14 – 15 hevosen lähdöstä.

16.59 Lentopallo
Jos ottelu keskeytyy ennen täyttä aikaa eikä sitä pelata loppuun, mitätöidään kaikki siitä lyödyt vedot ja panokset palautetaan 1.00 kertoimella.
Otteluissa, joissa kaksi osallistujaa pelaa tasapelin ratkaistaan ’kultaisella erällä’. Vetojen ratkaisuna kultainen erä ei ole voimassa. Poislukien vedot, kuten kumpi joukkue selviää karsinnoista? Kumpi joukkue pääsee jatkoon? Tarvitaanko kultaista erää? Lisäksi kultainen erä on voimassa vedoissa, joiden kuvauksissa erikseen mainitaan kultainen erä.

16.60 Vesipallo
Jos ottelu keskeytyy ennen täyttä aikaa eikä sitä pelata loppuun, mitätöidään kaikki siitä lyödyt vedot ja panokset palautetaan 1.00 kertoimella.

16.61 Yachting
Voittaja ratkaistaan Kansainvälisen Olympiakomitean (IOC) tai muun kilpailun järjestäjän ilmoittaman virallisen tuloslistan perusteella. Kilpailijan myöhempi hylkääminen ei vaikuta vedon tulokseen.

16.62 Liike-elämä ja politiikka
Vaalivedot ratkaistaan virallisesti julistetun tuloksen mukaan, myöhemmät mahdolliset oikeushaasteet eivät vaikuta vetojen ratkaisemiseen.

Vedot USA:n vaalien voittajasta ratkaistaan sen mukaan, kuka ehdokas saa eniten valitsijamiesääniä virallisen ennusteen mukaan. Mikäli julkisesti julistettua voittajaa ei virallisesti nimitetä virkaan, tälle voittajalle asetetut vedot ratkaistaan voitetuiksi ja muille ehdokkaille asetetut vedot ratkaistaan hävityiksi.

16.63 Viihde
Tulos perustuu virallisen järjestäjän ilmoittamaan tulokseen. Vedot tapahtumista, joihin asiakas osallistuu itse tai jonka tuloksen tämä tietää etukäteen, eivät ole sallittuja.

16.64 Pokeri
Veto voittajasta tai finaalipöytään selviävästä pelaajasta voidaan tarjota joko kaikista osallistujista tai rajatusta joukosta osallistujia. Kokonaisessa turnauksessa finaalipöytä tarkoittaa aina viimeistä 9 pelaajaa turnauksessa. Vedot pelaajien puolesta, jotka eivät aloita turnausta palautetaan 1,00 kertoimella.

H2H-vedoissa ja ryhmävedoissa voittaa pelaaja, joka jatkaa turnauksessa kauemmin kuin toinen pelaaja tai ryhmän muut pelaajat. Siinä tapauksessa, että turnaus on jaettu useammalle päivälle: Päivä 1 (esim. Päivä 1a, Päivä 1b) vähintään toisen pelaajan tai vähintään yhden ryhmästä on selvittävä 2. päivälle, jotta veto olisi voimassa. Jos kumpikaan H2H-vedon pelaajastai tai yksikään ryhmän pelaajista ei jatka turnausta 2. Päivänä, palautetaan kaikki vedon 1,00 kertoimella.

16.65 eSports
Kaikki 2-way ottelu-/kierros-/karttavedot tuomitaan mitätöidyiksi mikäli jatkoaikaa ei pelata.
Mikäli kohteena oleva tapahtuma alkaa mutta sitä ei saateta loppuun, kaikki ratkaisemattomat vedot katsotaan mitätöidyiksi.

Mikäli voitto ratkeaa vastustajan hylkäykseen ottelun aikana, ottelun voittajavedot ratkaistaan tuloksen perusteella.Tasoitusvetokohteissa, Yli/Alle -vetokohteissa ja kaikissa erikoisvetokohteissa, vedot ovat voimassa vain, jos ottelu pelataan loppuun, ellei vetokohteen tulos ole ratkennut jo aiemmin.

Veto, joka on lyöty peruutetusta tai lykätystä tapahtumasta katsotaan rauenneeksi ellei ottelu/tapahtuma ala 24 tunnin sisällä tapahtuman/ottelun alkuperäisestä alkamisajasta.

Jos joukkue/pelaaja luovuttaa tai tulee hylätyksi ennen ottelun alkua, kaikki otteluvedot mitätöidään.

Jos joukkue aloittaa karttaedulla, ensimmäinen pelattu kartta saa määrityksen ”kartta 1”.

Jos joukkue vaihtaa kokoonpanoaan mutta pelaa yhä samalla joukkuenimellä, vedot ovat voimassa.

Jos joukkue vaihtaa joukkuenimeään mutta pelaa yhä samalla kokoonpanolla (pelaajat/valmentaja), vedot ovat voimassa.

Livevetoja lukuun ottamatta kaikki ottelun virallisen alkamisajankohdan jälkeen asetetut vedot katsotaan mitätöityneiksi.

Vedot ratkaistaan virallisten tulosten ja tilastojen perusteella. Mikäli kilpailun järjestäjä ei toimita tilastoja, vetojen ratkaisuun käytetään riippumatonta virastoa.

Kaikki voittajavedot / pitkän aikavälin vedot mitätöidään, jos kyseinen joukkue (tai pelaaja jos kyseessä on yhden pelaajan peli) ei osallistu yhteenkään otteluun turnauksessa.

League of Legends - tuhottujen inhibitorien kokonaismäärä: Kunkin linjan inhibitorit lasketaan vain kerran, vaikka ne tuhottaisiin useita kertoja sen jälkeen, kun ne ilmestyvät takaisin.

eBasketball:
Kaikki eKoripallon vedot sisältävät jatkoajan, mikäli jatkoaika pelataan.

16.66. Padel

Voittajavedot
Panoksia ei palauteta vaikka pelaaja ei osallistu turnaukseen. Veto on voimassa kaikissa tilanteissa, vaikka pelaaja jää pois turnauksesta, keskeyttää turnauksen tai ei osallistu turnaukseen ollenkaan.

Ottelun voittaja
Ottelusta tulee pelata vähintään yksi täysi erä jotta vedot ovat voimassa. Mikäli ottelussa ei pelata loppuun vähintään yhtä täyttä erää, kaikki vedot mitätöidään.

Viivästys tai keskeytys
Jos padel-ottelu pelataan loppuun, ovat kaikki siitä lyödyt vedot voimassa. Viivästys ilmoitetusta alkamisajasta tai ottelun keskeytys, eivät vaikuta vetoihin, kunhan ottelu lopulta pelataan loppuun.