Spilleregler

1. Produkttilbud

Hos Betsafe.com kan du spille på et bredt utvalg av hest- og greyhoundveddeløp fra hele verden.

I tillegg til inndelingen i hest og greyhound kan vi dele veddeløp for hest i to forskjellige kategorier: Galopp og trav.

Galopp

Galopp kan igjen deles inn i to løpstyper, flate løp og hinderløp.
Flate løp er vanligvis over en kortere distanse enn hinderløpene, og hestene har ingen hindringer å passere over.

Hinderløp i Storbritannia inkluderer flere løpstyper som f.eks. National Hunt og hinderløp. Hestene må hoppe over et antall hindringer, som enten er hindre eller hekker.

Et løp med hinder kalles hinderløp eller steeplechase.

Trav

Travløp er noe helt annet. Personen som styrer hesten kalles kusk, siden de som oftest ikke sitter på hesteryggen under løpene. I stedet trekkes de etter hesten i en tohjulet vogn som kalles sulky. I noen få travløp ris hesten av en jockey. Disse kalles montéløp.

Hestene er pålagt å bevege seg i en spesifikk gangart. Hester som galopperer vil bli diskvalifisert fra løpet. Travløp har en lavere hastighet enn galoppløpene. Posisjonering i feltet er et nøkkelpunkt, og løpene er preget av taktikk.

2. Spillodds

En av hovedforskjellene mellom spill på hest og spill på sport er de forskjellige oddsvariantene som finnes. Spill på sport er ofte begrenset til spill på faste odds, mens det i spill på hest og greyhound tilbys forskjellige typer odds avhengig av type løp eller landet løpet finner sted.

Faste odds

Faste odds er odds Betsafe tilbyr på utvalgte løp og spesialspill. Så fort et spill er akseptert er du garantert å få denne oddsen - selv om oddsen som tilbys blir senket etter at spillet er plassert. Fratrekk i henhold til regel 4 kan fortsatt forekomme dersom hester på et senere tidspunkt blir erklært som ikke-starter.

Startodds

For løp som finner sted i Storbritannia, Irland og Forente Arabiske Emirater representerer startodds den rådende oddsen på en hest i spillmarkedet for faste odds. Plasserer du et startoddsspill, vet du ikke hvilken odds du får. Oddsen er ukjent frem til løpet er i gang. Odds som vises i startoddskolonnen i løpsprogrammet er kun ment som en guide til enn sannsynlig startodds basert på nåværende marked.

Vi kan henvise til startodds i løp som finner sted i andre land enn de nevnt over. I slike tilfeller vil tote-oddsen anses å være startodds.

Vi henviser til Industristartodds-seksjonen for mer detaljert informasjon.

Tote-odds

Tote-spill er innsats som Betsafe videresender til en totalisatorpott, også kjent som parimutuel-spill. Det er et spillsystem hvor alle innsatser av en spesifikk type plasseres i samme pott; når potten stenges, skatter og "husets avgift" er fjernet kalkuleres oddsen ved å dele potten på alle vinnende spill.

I likhet med startodds-spill får du ikke vite hvilken odds du får når du plasserer et tote-spill. Oddsen er ukjent frem til løpet er i gang. Odds som vises i tote-kolonnen i våre løpsprogram er kun ment som en guide til enn sannsynlig tote-odds basert på nåværende marked.

Vi henviser til Tote-spill-seksjonen for mer detaljert informasjon om de tote-potter Betsafe tilbyr.

3. Markeder

Ante-Post

Ante-Post-odds tilbys før løpet blir klassifisert som 'Løpsdag'. Ante-Post-markeder tilbys frem til og med dagen før arrangementet. Dersom odds ved en feiltakelse blir stående på nettsiden i løpet av 'decleration stage' eller ante-post-oppføring/frafall, er spill gjort med denne oddsen ugyldige.

'Non-Runner No Bet (NRNB)'-markeder er tydelig merket når innsatsen tilbakebetales om dine spillobjekt ikke deltar.

Om du plasserte et spill på et Ante-Post-marked på et tidspunkt NRNB ikke var anvendt, og ditt spillobjekt ikke deltok, skal spillet gjøres opp som et tapende spill.

Tidlig odds

Tidlig odds-markeder tilbys på det meste av britiske, irske, tyske, franske og sør-afrikanske markeder, og er begrepet som brukes når faste odds er tilgjengelig. For britiske og irske markeder, brukes begrepet 'tidlig odds' også til å beskrive oddsen før showodds er tilgjengelige.

Løpsdag

Løpsdagsmarkeder er de som tilbys på det tidspunktet nattens erklæringer har kommet. I tilfelle noen har trukket seg, gjelder regel 4.

Head-to-Head

Head-to-Head-spill tilbys på enkelte løp, med markeder hvor vi har satt opp hester i interne oppgjør. Begge hester får faste odds på at den ene fullfører løpet før den andre.

Vi vil alltid prøve å sette hester vi føler har en tilnærmet lik sjanse til å vinne løpet mot hverandre. Det er viktig å huske at din hest ikke trenger å vinne løpet for at du skal vinne på spillet ditt. Den behøver bare å komme i mål før hesten den er satt opp mot i head-to-head-markedet.

Om ingen av hestene fullfører løpet eller om en av hestene ikke starter, skal alle spill tilknyttet dette head-to-head-markedet annulleres og innsatsen tilbakebetales.

Spesialspill

Vi tilbyr en rekke spesialspill med faste odds, og reglene for disse markedene kan variere. For eksempel kan vi stille spørsmålet "Hvem blir den beste National Hunt-treneren i den forestående National Hunt-sesongen?" Hvordan utfallet oppnås vil bli tydelig definert av oss, og ditt spill baseres på denne definisjonen. Vi kan for eksempel gå for 'Totalt premiepengebeløp vunnet', 'Antall løp vunnet' eller noe lignende.

Du finner flere spesifikke spesialspill-markeder som er definert i detalj i våre spilleregler:
Favorittindeks
Antall seiere
Championtrener/Championjockey
Vinnerdistanser

3.1 Markeder: Favorittindeks

Favorittindeksmarkeder går ut fra sammenlagtprestasjonen til favorittene i løpet av et stevne. Hesten med den laveste startoddsen i et løp defineres som favoritt. I tilfeller med to eller flere favoritter, vil hesten med det laveste programnummeret regnes som favoritten. I tilfelle det ikke returneres en startodds for arrangementet, bestemmes favoritten basert på oddsen offentliggjort i Racing Post-magasinet i forkant av løpet.

Følgende poengsummer deles ut dersom en favoritt kommer en av de tre første plasseringene:

PlasseringPoeng
1. plass25 poeng
2. plass10 poeng
3. plass5 poeng

De offisielle løpsresultatene har forrang.

I tilfelle dødt løp vil poengene fordeles ved å dele de berørte plasseringenes totale antall poeng på antallet berørte plasseringer.

First Past the Post
1. Dersom resultatet av et løp endres før det bekreftede løpsresultatet er offisielt erklært, vil win single/multiple bets og vinnerdelen av each-way single/multiple bets utbetales både for det offisielle resultatet og for first past the post, med følgende unntak: - Grand National, ante-post bets, forecast eller tricast bets, ugyldige løp, hest som tar feil kurs, hest som kåres til vinner ved dommerfeil, hest som bærer feil vekt, jockey som ikke består innveiing, spill på two-runner race, special match-spill, ‘uten favoritt’-markeder, match-spill.

2. First past the post gjelder kun for win single/multiple bets og vinnerdelen av each-way single/multiple bets. Dette gjelder ikke for hester på medaljeplass som nedrangeres til en lavere sluttplassering.

3. Det er ingen begrensninger på innsats

Dersom tre eller flere løp på stevnet avbrytes eller annulleres, vil alle spill også annulleres med mindre et vinnermarked allerede er dannet. I så tilfelle er alle spill gjeldende. Om kun ett eller to løp avbrytes eller annulleres, vil alle spill bli gjort opp med 10 poeng for hvert avbrutte eller annullerte løp. I tilfelle walkover vil alle spill bli gjort opp med 10 poeng til løpet det gjelder.

Om favoritten blir trukket fra løpet og det ikke blir dannet et nytt marked, vil poengene fordeles i henhold til favorittens odds på tidspunktet den ble trukket.

OddsPoeng
Evens (2,00) eller mindre15 poeng
Over evens (2,00) til 9/210 poeng
Over 9/25 poeng

3.2 Markeder: Antall seiere

I andre tilfeller enn championtrener- og championjockeymarkeder, der antallet seiere til en trener eller jockey ('deltaker') har betydning, er det irrelevant om den valgte deltakeren deltar i færre løp enn det som var kjent da spillet ble plassert (f.eks. ikke-starter eller skade). Om deltakeren ikke stiller til start i noen løp, skal innsatsen refunderes. Det samme gjelder om alle løp kanselleres.

Om deltakeren skulle ha flere starter/hester enn kjent når spillet ble plassert (f.eks. som erstatter for en annen jockey), skal disse ekstra startene ikke telles med og skal håndteres som om deltakelse i disse løpene ikke fant sted.

3.3 Markeder: Championtrener/Championjockey

Med mindre annet er angitt i et slikt marked spiller du på antall seiere til en trener/jockey i flate løp på et stevne ('stevnemesterskap') eller i løpet av et kalenderår ('årsmesterskap').

Dersom resultatet er uavgjort skal antallet andreplasser benyttes. Om det fortsatt er uavgjort skal antallet tredjeplasser brukes. Hvis det etter dette fortsatt ikke er mulig å fastslå resultatet, skal reglene ved dødt løp for spill med faste odds benyttes.

For 'årsmesterskap' skal kun innenlandsløp av typen Kategori A telles med.

De offisielle løpsresultatene har forrang. Om en trener/jockey av noen grunn ikke har hester/starter, vil alle spill plassert på disse gå tapt og innsatser vil ikke bli refundert.

3.4 Markeder: Vinnerdistanser

Vinnerdistansemarkeder gjelder for de totale seiersmarginene (distansen mellom vinneren og nummer to) i hvert enkelt løp på et bestemt stevne. I løp hvor vinnerdistansen er mindre enn en halv lengde, fordeles følgende:

DistanseLengder
Nese0.05 lengder
Lite hode0,1 lengde
Hode0,2 lengder
Nakke0,3 lengder


Den maksimale vinnerdistansen som tildeles i et National Hunt-løp er 30 lengder (dette inkluderer flate løp). Den maksimale vinnerdistansen som tildeles i et flatt løp er 12 lengder. I tilfelle walkover vil det tildeles 5 lengder i flatt løp og 12 lengder i National Hunt-løp.

Om det er ett eller to løp som avbrytes eller annulleres på et stevne, vil spill gjøres opp med standarddistansen som brukes for det enkelte avbrutte eller annullerte løp: 2 lengder for flatt løp og 10 lengder for National Hunt-løp. Om mer enn to løp avbrytes eller annulleres, skal alle spill annulleres med mindre det allerede er grunnlag for et vinnermarked.

Løpere som i ettertid diskvalifiseres for å ha holdt feil kurs eller å ha båret gal vekt vil bli ignorert når vinnerdistansen regnes ut. Vinnerdistansen i et slikt løp fastsettes i henhold til den offisielt oppgitte distansen mellom de to første hestene som krysset målstreken, har holdt riktig kurs og har båret riktig vekt.

Dette inkluderer kun løp på det vanlige løpsprogrammet, og gjelder ikke for veldedighetsløp eller andre løp som ikke er underlagt veddeløpsreglene (Rules of Racing).

4. Spillkategorier

Når du spiller hos Betsafe kan du bestemme om du vil plassere spillet som Faste odds, Industristartodds eller Tote-spill. Avhengig av spillet du plasserer kan enten alle tre, to eller bare én av valgmulighetene være tilgjengelige. Det er store forskjeller mellom de tre kategoriene som vi vil vise i den følgende oversikten:

Faste odds-spill

Utbetalingsodds

Faste odds

Betsafes rolle

Bookmaker, alle gevinster utbetales direkte fra oss.

Markeder

Tidlig odds
Løpsdag
Head-to-Head
Spesialspill
Ante-Post

Land/Region

Alle land

Spilltyper

Vinner, Plassering og Begge veier.

Multispill

Ofte mulig.

Odds

Fast når spillet er akseptert.
Fradrag i henhold til regel 4 kan fortsatt forekomme.

Regel 4

Kan gjelde for tidlige odds og løpdagsmarkeder dersom det står på løpskortet.

Antall plasseringer og plasseringsodds

Plassering: Fastsatt og angitt når spillet plasseres.
Begge veier: Følger betingelsene for begge veier-spill.
Spesialbetingelser gjelder når dette er angitt i markedet.

Limits

Grenser i henhold til betingelser og vilkår samt gevinstgrenser gjelder.

Ikke-startere

Innsatser blir bare refundert i markeder med regel 4 og i NRNB-markeder.

Koblede hester

Gjelder ikke

Dødt løp

Innsatsen blir delt på antallet hester involvert i et dødt løp.Industristartodds

Utbetalingsodds

Startodds

Tote-odds

Betsafes

rolle

Bookmaker, alle gevinster utbetales direkte fra oss.

Bookmaker, alle gevinster utbetales direkte fra oss.

Markeder

Løpsdag

Løpsdag

Land/Region

Storbritannia, Irland, Forente Arabiske Emirater

Alle land som ikke er nevnt i startoddskolonnen.

Spilltyper

Vinner, Begge veier, Ita, Trita, Forecast, Tricast, Trio

Vinner, Plassering, Ita, Trita, Forecast, Tricast, Quinella, Swinger og Trio.

Multispill

Ofte mulig.

Ofte mulig.

Odds

Spillsendinger vises på løpsprogrammet.
Utbetalingsgrunnlaget på startodds fastsettes etter at løpet har startet.

Indikatorer for vinnerodds kan bli vist på løpsprogrammet.
Utbetalingsgrunnlaget for siste tote-odds fastsettes etter at løpet har startet.
Reserveodds kan gjelde.

Regel 4

Fratrekk etter regel 4 kan bli gjort fra startoddsen om en hest blir trukket rett før løpet og det ikke er tid til å danne et nytt marked.

Gjelder ikke.

Antall plasseringer og plasseringsodds

Betingelser for begge veier-spill

Som definert i totalisatorens regelverk.

Limits

Grenser i henhold til betingelser og vilkår samt gevinstgrenser gjelder.

Grenser i henhold til betingelser og vilkår samt gevinstgrenser gjelder.

Ikke-startere

Innsatser blir refundert.

Innsatser blir vanligvis refundert.
Spesialregler kan gjelde for koblede hester og eksotiske spill.

Koblede hester

Gjelder ikke

Frankrike, Italia, Tyrkia og PMU-markeder: Vinnerspill
Nord- og Sør-Amerika: Alle spilltyper

Dødt løp

Innsatsen blir delt på antallet hester involvert i et dødt løp, med mindre totalisatoren allerede har anvendt en spesialregel til fastsettelse av oddsen.
Tote-spill

Utbetalingsodds

Tote-odds

Betsafes

rolle

Agent, videresender ditt spill til en totalisatorpott. Alle gevinster tas fra denne potten.

Markeder

Løpsdag

Land/Region

Tyskland, Malta, Nord- og Sør-Amerika

Spilltyper

Som tilbudt i totalisator.

Multispill

Som tilbudt i totalisator (f.eks. Pick-spill).

Odds

Indikatorer for vinnerodds kan bli vist i løpsprogrammet.
Utbetalingsgrunnlaget for siste odds blir bestemt etter at løpet har startet.

Regel 4

Gjelder ikke.

Antall plasseringer og plasseringsodds

Som definert i totalisatorens regelverk.

Limits

Ingen Betsafe-pålagte grenser gjelder.

Ikke-startere

Innsatser blir vanligvis refundert.
Spesialregler kan gjelde for koblede hester og eksotiske spill.

Koblede hester

USA: Alle spilltyper

Dødt løp

Som definert i totalisatorens regelverk.4.1 Spillkategorier: Faste odds-spill:

Når du plasserer et faste odds-spill, så spiller du på en fast odds som tilbys av oss. Så fort spillet er akseptert, er du garantert å få denne oddsen - selv om oddsen som tilbys skulle bli lavere etter at spillet er plassert.

Faste odds-spill tilbys kun på utvalgte løp. Fratrekk i henhold til regel 4 kan fortsatt forekomme dersom noen av hestene blir strøket i ettertid.

Betingelser for begge veier-spill

Standardbetingelsene for begge veier-spill gjelder og bestemmes ut fra det faktiske antallet hester som starter løpet, og ikke antallet som blir erklært når oddsen settes. Spesielle plasseringsbetingelser for ante-post-spill kan gjelde om de er angitt på det tidspunktet spillet plasseres.

Ikke-startende

Om en hest ikke starter, løper "uten spill" eller ikke er i stand til å løpe, skal alle spill på denne anses som tapt med mindre markedet har angitt at regel 4 gjelder.

Om en hest blir trukket uten at den er under starters ordre i et faste odds-marked der det er opplyst at regel 4 gjelder, skal innsats på det spillvalget refunderes, mens innsatser på andre hester i løpet blir gjenstand for fratrekk i henhold til Tattersalls regel 4, basert på ikke-starterens odds på tidspunktet den ble trukket fra løpet. Om markedet imidlertid allerede er dannet på nytt på grunn av en tidligere ikke-starter, skal fratrekket for spill plassert i originalmarkedet baseres på ikke-starterens siste tilbudte odds i det markedet. Om regel 4 blir anvendt i markeder der tidspunktet ikke-starteren ble trukket ikke annonseres, skal sist publiserte faste odds for ikke-starteren brukes som basis for fratrekket.

Avbrutte løp

For avbrutte løp skal alle spill forbli gyldige dersom løpet ble utsatt til et nytt tidspunkt innen 48 timer (14 dager for ante-post-spill) på samme bane og det ikke er åpnet for nye deltakere. Hvis ikke dette er oppfylt skal alle spill annulleres og innsatsen tilbakebetales.

Om det ikke tilbys totalisator-spill eller om alle tote-spill annulleres av tekniske grunner,

Omstarter

I tilfelle tjuvstart e.l. som resulterer i en omstart av løp der regel 4 gjelder, blir 'under ordre' opphevet og innsatser vil bli refundert på hester som ikke deltar i omstarten. Utbetalinger på gjenværende hester er underlagt Tattersalls regel 4. Plasseringsbetingelser bestemmes av antallet løpere som deltar i omstarten.

Forholdsendringer

Om de generelle løpsforholdene som f.eks. veddeløpsbanen, underlag eller distanse endres av operatøren, har Betsafe retten til å annullere spill på faste odds før løpsstart og refundere innsatsen.

Dødt løp

I et dødt løp deles innsatsen på spillobjektet på antallet involverte hester. Det skjer så en fullstendig oddsutbetaling på den delte innsatsen, mens resten av innsatsen går tapt.

Walkover

I tilfelle walkover, et løp med kun en hest, skal alle faste odds-spill annulleres og innsatsen refunderes.

4.2 Spillkategorier: Industristartodds

Spill på industristartodds er spill som ikke er faste odds-spill og holdt av oss på egen risiko. Spill på startodds karakteriseres videre av at du ikke vet oddsen når du plasserer et slikt spill. Oddsen er ukjent frem til løpet er i gang. Odds som vises på løpsprogrammet, bortsett fra faste odds, er kun ment som en guide til enn sannsynlig startodds basert på nåværende marked.

Storbritannia, Irland og Forente Arabiske Emirater

For løp som finner sted i Storbritannia, Irland og Forente Arabiske Emirater representerer startodds den rådende oddsen på en hest i spillmarkedet for faste odds. Betsafe baserer utbetalinger i disse landene på startodds fastsatt av Satellite Information Services Ltd. (SIS) i Storbritannia. Hvis det ikke foreligger noen startodds vil spill bli gjort opp basert på siste spillsending kringkastet fra SIS. Hvis ingen spillsending er kringkastet vil spill bli gjort opp til tote-odds.
Dersom en hest blir trukket før den er under starters ordre, eller offisielt anses av starter som å ikke ha deltatt i løpet, og ingen nye startoddsmarkeder har blitt dannet, skal innsatser på hesten som er trukket returneres og spill som har vunnet bli gjenstand for fratrekk i henhold til Tattersalls regel 4.

Alle andre land

I alle andre land gjør vi opp spill på startodds i henhold til den siste utbetaling publisert av totalisatoren. Dette betyr likevel ikke at pengene fra ditt spill vil bli lagt til i tote-potten. Ditt spill er plassert hos Betsafe og eventuelle gevinster blir utbetalt direkte fra oss.

Kontinent

Land

Løpstype

Standard tote-operatør

Alternative tote-operatører (når det er angitt i markedet)

Afrika

Alle

Alle

Phumelela

Amerika

Argentina

Alle

Vertsbane (Magna Entertainment)

PMU

Amerika

Brasil

Alle

Vertsbane

Amerika

USA

Alle

Vertsbane (Magna Entertainment)

Amerika

Canada

Alle

Vertsbane (Magna Entertainment)

Amerika

Chile

Alle

Vertsbane (Magna Entertainment)

PMU

Amerika

Puerto Rico

Alle

Vertsbane

Amerika

Uruguay

Alle

Vertsbane (Magna Entertainment)

PMU

Asia

Hong Kong

Alle

Vertsbane (Hong Kong Jockey Club)

Asia

India

Alle

Vertsbane

Asia

Japan

Alle

Vertsbane (Japan Racing Association)

Asia

Macau

Alle

Phumulela

Asia

Singapore

Alle

Phumulela

Vertsbane

Asia

Tyrkia

Alle

Vertsbane (Turkey Jockey Club)

Australia

Australia

Alle

Vertsbane (Tab)

Australia

New Zealand

Alle

Vertsbane (Tab)

Europa

Tyskland

Alle

Vertsbane (Sportech)

PMU

Europa

Østerrike

Alle

PMU

Europa

Belgia

Alle

PMU

Europa

Tsjekkia

Alle

Vertsbane

Europa

Danmark

Alle

ATG

Europa

Finland

Alle

Vertsbane (fintoto)

ATG

Europa

Frankrike

Alle

PMU

PMH

Europa

Italia

Alle

Vertsbane (hippoweb)

Europa

Nederland

Alle

PMU

Europa

Norge

Alle

Vertsbane (Rikstoto)

ATG

Europa

Spania

Alle

Vertsbane

PMU

Europa

Sverige

Alle

ATG

Europa

Sveits

Alle

Vertsbane

PMU


Vær oppmerksom på at Betsafe kan tilby bookmakerspill basert på to eller flere totalisatorer på samme løp. Eksempler på dette er utvalgte løp i Tyskland som tilbys basert på totalisatoren til både den respektive veddeløpsbanen og totalisatoren som drives av franske PMU. Som nevnt over vil det bli tydelig angitt i løpsprogrammet dersom et bookmaker-marked er basert på en annen totalisator enn den som er oppført i listen ovenfor.

4.3 Spillkategorier: Tote-spill

Tote-spill er innsats som Betsafe videresender til en totalisator-pott, også kjent som parimutuel-spill. Det er et spillsystem hvor alle innsatser av en spesifikk type plasseres i samme pott; når potten stenges, skatter og "husets avgift" er fjernet kalkuleres oddsen ved å dele potten på alle vinnerspill.


I likhet med startoddsspill får du ikke vite hvilken odds du får når du plasserer et Tote-spill. Oddsen er ukjent frem til løpet er i gang. Odds som vises i tote-kolonne på våre løpsprogram er kun ment som en guide til enn sannsynlig tote-odds basert på nåværende marked.

Betsafe henviser som oftest til tote-potten som drives av veddeløpsbanen der løpet finner sted, men ved noen anledninger kan det være flere tote-potter for samme løp. I denne listen kan du se hvilke tote-potter du kan plassere dine spill via Betsafe:KontinentLandLøpstypeTote-operatørRegelverk*
EuropaTysklandAlleVertsbane· Galopp: "Vorschriften für den Wettbetrieb" fra Direktorium für Vollblutzucht und Rennen e.V.
Trav: "Vorschriften für den Wettbetrieb" fra TRS Trabsrennsport AG
EuropaMaltaAlleVertsbane
"MRC Totalisator General Regulations" fra Malta Racing Club
Nord-AmerikaAllAlleVertsbane
"Totalisator-Reglement" fra Magna Entertainment Corp. og regelverket til den respektive Tote-operatør
Sør-AmerikaAlleAlleSimulcast-pott, som opplyst på løpskortet"Totalisator-Reglement" fra Magna Entertainment Corp. og regelverket til den respektive Tote-operatør*Lenker til regelverk er kun i informasjonsøyemed. Betsafe garanterer ikke at lenken henviser til nyeste versjon av dokumentet.

5. Spilltyper

Avhengig av markedet, løpstype, arrangørland og spillkategori kan du velge blant en eller flere av de følgende spilltypene:

Vinnerspill
Plasseringsspill
Show-spill
Vinner/Plassering/Show-spill
Begge veier-spill
Ita-spill
Trita-spill
Forecast-spill
Quinella-spill
Tricast-spill
Triospill
Swinger-spill
Superfecta-spill
Pick-spill


5.1 Spilltyper: Vinnerspill

Tilgjengelighet og navngiving

SpillkategoriNavngiving
Faste odds-spillWin
IndustristartoddsVinner
Tote-spillVinner


Regler

Vårt enkleste og mest populære spill. Et vinnerspill er et spill på det spillobjektet du tror vinner løpet. Spillet ditt går bare inn dersom ditt spillobjekt er først i mål.


5.2 Spilltyper: Plasseringsspill

Tilgjengelighet og navngiving

SpillkategoriNavngiving
Faste odds-spillPlassering
IndustristartoddsPlassering
Tote-spillNord-/Sør-Amerika: Plassering og Show


Regler

Enkelt forklart spiller du på om hesten får en plassering, og utbetalingen påvirkes ikke om hesten vinner løpet.
Betsafe følger tote-reglene for alle aksepterte startoddsplasseringsspill. I Storbritannia, Irland og de Forente Arabiske Emirater vil kun spill begge veier bli akseptert.

Et tote-plasseringsspill er underlagt tote-regelverket. Generelt sett vil bare 2-4 hester få plassering, selv om totalisatoren i enkelte tilfeller kan ha utbetaling på mer enn 4 plasseringer. Antallet plasseringer avhenger av antallet hester som starter løpet. En oversikt finner du i denne tabellen:

KontinentLandLøpstypePlasseringer med utbetaling
EuropaTysklandGaloppFærre enn 4 hester: Spill annullert
4 til 7 hester: Utbetaling for 2 plasseringer
8 til 11 hester: Utbetaling for 3 plasseringer
12 eller flere hester: Utbetaling for 3-4 plasseringer, bestemt av veddeløpsbanens egen totalisator
AmerikaAllAllTote-spill: 2 plasseringer
Bookmaker-spill: 3 plasseringer (her brukes show-oddsen fra tote, dersom denne er anvendelig)


Spesialregel for Nord- og Sør-Amerika
Om du plasserer et spill i totalisatoren for løp i Nord- og Sør-Amerika vil kun de to første hestene få tildelt plassering. Show-spill på en slik tote gir utbetaling til de tre første som fullfører løpet. Når vi tillatter bookmakerplasspill i løp på baner der både plasseringsspill og show-spill tilbys av den lokale totalisatoren (f.eks. løp i Nord- og Sør-Amerika), så betaler vi ut vinnende plasspill i henhold til reglene og utbetalingen for show-spill på banen det gjelder.


5.3 Spilltyper: Show-spill

Tilgjengelighet og navngiving

SpillkategoriNavngiving
Faste odds-spill-
Industristartodds-
Tote-spillShow


Regler

Showspill er plasseringsspill som kun tilbys i nord- og sør-amerikanske totalisatorer. De følger reglene til plasseringsspill, men med utbetaling for de tre første i mål.


5.4 Spilltyper: Vinner/Plassering/Show-spill

Tilgjengelighet og navngiving

SpillkategoriNavngiving
Faste odds-spillVinner/Plassering
IndustristartoddsVinner/Plassering
Tote-spillVinner/Plassering, Vinner/Show, Plassering/Show, Vinner/Plassering/Show


Regler

Kombispill bestående av vinner-, plassering- og show-spill vil bli behandlet som separate spill. Kombispillet gjør det bare enklere for deg å plassere disse spillene.


5.5 Spilltyper: Begge veier-spill

Tilgjengelighet og navngiving

Spillkategori

Navngiving

Faste odds-spill

Begge veier-spill

Industristartodds

Begge veier-spill

Tote-spill

-


Regler

Når du plasserer et begge veier-spill plasserer du egentlig to separate spill. Innsatsen vil være eksakt den samme for de to spillene.

Et av spillene er et standard vinnerspill, mens det andre er et plasseringsspill som følger betingelsene for begge veier-spill nevnt nedenfor. Antallet hester som får plassering avhenger av antallet hester som starter løpet. Plasseringsutbetalingen regnes ut ved å ta en brøkandel av vinneroddsen.

Om hesten din vinner løpet, vil både vinnerspillet og plasseringsspillet gå inn. Dersom hesten ikke vinner, men plasserer, så vil bare plasseringsspillet gå inn.

Begge veier-spill kan spilles på faste odds eller på startodds (der det er tilgjengelig). For startodds vil de gjeldende betingelsene for begge veier-spill vises øverst på løpsprogrammet. De kan derimot endres hvis hester ikke starter, ettersom de er avhengige av antallet hester som faktisk starter løpet.

For faste odds-spill er betingelsene for begge veier-spill vist i den gjeldende spilldialogen. De er faste for ante-post-spill, men for alle andre faste odds-spill kan de endres i tilfelle ikke-startere da de er avhengige av de faktiske antallet hester som starter løpet.

Betingelser for begge veier-spill

Antall hester

Handicapløp

Ikke-handicapløp

2 til 4 hester

Kun vinner

5 til 7 hester

2 plasseringer til 1/4 i odds

2 plasseringer til 1/4 i odds

8 til 11 hester

3 plasseringer til 1/5 i odds

3 plasseringer til 1/5 i odds

12 til 15 hester

3 plasseringer til 1/4 i odds

3 plasseringer til 1/5 i odds

16 eller flere hester

4 plasseringer til 1/4 i odds

3 plasseringer til 1/5 i odds5.6 Spilltyper: Ita-spill

Tilgjengelighet og navngiving

Spillkategori

Navngiving

Faste odds-spill

-

Industristartodds

Ita

Tote-spill

-


Regler

Ita-spill minner mye om vinnerspill. Forskjellen er at du spesifikt spiller på at hesten havner på 2. plass. Spillet ditt går ikke inn dersom hesten vinner eller får en annen plassering enn nummer to.
Ita-oddsen fastsettes ved å gange plasseringsoddsen til 2. plassen med 2 dersom to plasseringer får utbetaling, eller 2,5 dersom tre eller flere plassereringer får utbetaling i løpet det gjelder. Dersom totalisatoren ikke har gitt noen plasseringsodds, skal 1,00 brukes som plasseringsodds for 2. plassen til formål for denne utregningen. Ita-oddsen skal på det meste tilsvare forecast-oddsen for samme løp.

Alle ita-spill går tapt dersom færre enn to hester fullfører løpet.


5.7 Spilltyper: Trita-spill

Tilgjengelighet og navngiving

Spillkategori

Navngiving

Faste odds-spill

-

Industristartodds

Trita

Tote-spill

-


Regler

Trita-spill minner mye om vinnerspill. Forskjellen er at du spesifikt spiller på at hesten havner på 3. plass. Spillet ditt går ikke inn dersom hesten vinner eller får en annen plassering enn nummer tre.
Trita-oddsen fastsettes ved å gange plasseringsoddsen for 3. plass med 2,5. Dersom totalisatoren ikke har gitt noen plasseringsodds, skal 1,00 brukes som plasseringsodds for 3. plassen til formål for denne utregningen. Trita-oddsen skal på det meste tilsvare tricast-oddsen for samme løp.

Alle trita-spill går tapt dersom færre enn tre hester fullfører løpet.


5.8 Spilltyper: Forecast-spill

Tilgjengelighet og navngiving

Spillkategori

Navngiving

Faste odds-spill

-

Industristartodds

Forecast

Tote-spill

Exacta


Regler

For at et forecast-spill skal gå inn må du forutsi hestene som tar de to første plassene i løpet, i korrekt rekkefølge.

Dersom færre enn to hester fullfører løpet skal alle forecast-spill gå tapt, med mindre totalisatoren har fastsatt exacta-odds.

Startoddsmarkeder

I markeder med startodds skal forecast-spill gjøres opp som vanlig forecast-spill i samsvar med returen til startoddsforecasten. Der industristartodds returneres skal den ta presedens over andre startodds som er satt. Forecast-utbetalingen skal kalkuleres ut fra denne startoddsen. Der det ikke returneres noen startodds vil forecast-utbetalingen baseres på siste spillsending kringkastet av SIS. I områder hvor der ingen spillsending kringkastes skal forecast-spill gjøres opp i henhold til tote-odds.

Forecast-spill aksepteres i veddeløp der det er 3 eller flere hester. Forecast-spill som ved en feiltakelse ble akseptert i løp med kun to hester vil annulleres og innsatsen refunderes.

I løp der en hest kommer i mål alene, skal alle forecast-spill som har denne hesten som nummer 1 blir gjort opp som et vinnerspill til startodds. Alle andre forecast-spill i løpet anses som tapt.

Dersom ingen hester passerer mållinjen skal alle forecast-spill bli annullert og innstatsen refunderes.


5.9 Spilltyper: Quinella-spill

Tilgjengelighet og navngiving

Spillkategori

Navngiving

Faste odds-spill

-

Industristartodds

Quinella

Tote-spill

QuinellaRegler

For at et quinella-spill skal gå inn må du forutsi hestene som tar de to første plassene i løpet. Du trenger derimot ikke forutsi i hvilken rekkefølge de kommer i mål.

Altså minner quinella-spill om et motsatt forecast-spill. Quinella-spill er derimot en enkelt innsats og får oddsen fastsatt av totalisatoren. Betsafe tilbyr kun quinella-spill der det også er tilgjengelig i tote.

Om færre enn to hester fullfører løpet skal alle quinella-spill gå tapt, med mindre totalisatoren har fastsatt quinella-odds.


5.10 Spilltyper: Tricast-spill

Tilgjengelighet og navngiving

Spillkategori

Naming

Faste odds-spill

-

Industristartodds

Tricast

Tote-spill

Trifecta


Regler

For at et tricast-spill skal gå inn må du forutsi hestene som tar de tre første plassene i løpet, i korrekt rekkefølge.

Dersom færre enn tre hester fullfører løpet skal alle forecast-spill gå tapt, med mindre totalisatoren har fastsatt trifecta-odds.

Startprismarkeder


I markeder med startpriser, publiseres tricast-odds via SIS-systemet. Tricast-oddsen fastsettes ved bruk av følgende formel:
SP1 x (1 : (((1 : SP2) : (0,1 - 1 : SP1)) x ((1 : SP3) : (0,11 - 1 : SP1 - 1 : SP2)))) / 10

Mens:
• SP1, SP2 og SP3 er desimalrepresentasjonene av startoddsen, eller siste show-odds om det ikke er angitt en startodds, til nummer 1,2 og 3 i mål ganget med 10;
• SP2 og SP3 har en maksimumsverdi på 150 i løp med færre enn 7 hester, 250 i løp med 7 til 9 hester, 350 i løp med 10 til 12 hester or 500 i løp med mer enn 12 hester; og
• Skulle færre enn 10 hester delta i et gitt løp, skal oddsen være begrenset av x-multippelen til forecast-oddsen, hvor x er antallet hester i løpet.

Om et løp starter med færre enn 6 hester, skal alle tricast-spill refunderes dersom det ikke er publisert tricastutbetalinger i SIS-systemet.

I tilfelle dødt løp vil tricast-oddsen utregnes med korresponderende startodds til hestene som har kommet i mål.
I løp hvor kun to hester fullfører, skal alle tricast-spill som har disse to hestene som nummer 1 og 2 i mål, i riktig rekkefølge, bli gjort opp som forecast-spill. I løp hvor kun én hest fullfører, skal alle tricast-spill som har denne hesten som nummer 1 i mål gjøres opp som et enkelt vinnerspill til startodds. Alle andre tricast-spill i disse løpene går tapt.
Om ingen hester passerer mållinjen vil alle tricast-spill refunderes.

Odds

Generelt sett er tricast-oddsen som brukes til utbetaling av bookmaker-spill den oddsen gitt av totalisatoren eller den respektive reserveodds om totalisatoren ikke har oppgitt odds for dette. Merk at følgende spesialregler gjelder.

PMU-markeder

Tricast-odds for franske løp, eller andre markeder som gjøres opp i henhold til PMUs tote, regnes ut på basis av vinneroddsen og plasseringsoddsen i det gitte løpet, dersom totalisatoren ikke har levert 'trio ordre'-odds:
Tricast-odds = Vinnerodds x Plasseringsodds for 2. plass x Plasseringodds for 3. plass / 15 x 100
Dersom tote ikke har gitt noen vinnerodds, skal en vinnerodds på 1,00 antas til formål for denne utregningen. Dersom tote ikke har gitt noen plasseringsodds for en eller flere av plasseringene, skal en plasseringsodds på 1,00 antas til formål for denne utregningen.

Dersom en koblet hest vinner og vinneroddsen er lavere enn plasseringsoddsen til 1. plassen, skal plasseringsoddsen for denne ganges med 2,5 og benyttes i stedet for vinneroddsen. Dersom en tricast-odds ender lavere enn trio-oddsen, skal trio-oddsen ganges med 1,1 for å fastsette tricast-oddsen.

Om trio-oddsen er 15,00 eller mindre, skal tricast-oddsen være minst 7 ganger trio-oddsen.

Løp i Norden

Tricast-odds for løp i Norden (Danmark, Finland, Norge, Sverige) regnes ut på basis av vinneroddsen og plasseringsoddsen i det gitte løpet, dersom totalisatoren ikke har levert odds for dette:
Tricast-odds = Vinnerodds x Plasseringsodds for 2. plass x Plasseringsodds for 3. plass / 15 x 100
Den resulterende tricast-oddsen skal ikke være høyere enn reserveoddsen. Dersom totalisatoren ikke har fastsatt vinnerodds eller plasseringsodds, er reserveoddsen gjeldende.


5.11 Spilltyper: Triospill

Tilgjengelighet og navngiving

Spilltyper

Navngiving

Faste odds-spill

-

Industristartodds

Trio

Tote-spill

Trio


Regler

For at triospillet skal gå inn, må du forutsi hestene som kommer på de tre første plassene. Du behøver ikke forutsi i hvilken rekkefølge de kommer i mål.

Om færre enn tre hester fullfører løpet skal alle triospill gå tapt, med mindre totalisatoren har fastsatt trioodds.

Odds

Til vanlig skal trioddsen som brukes til utbetalinger av bookmaker-spill være oddsen fastsatt av totalisatoren. Om det ikke er et vinnende triospill hos totalisatoren, regner Betsafe ut triooddsen.
Utregningen av reserveodds er basert på de tre plasseringsoddstallene. Gevinstsummen av disse plasseringsoddstallene (odds minus 1) resulterer i et basistall som så blir ganget med X. Man finner så triooddsen ved å legge til 1. X avhenger av basistallet:
2,59 eller mindre: X = 6
2,60 til 4,09: X = 7
4,10 til 5,09: X = 8
5,10 til 6,09: X = 15
6,10 til 7,09: X = 18
7,10 til 8,09: X = 21
8,10 til 9,09: X = 24
...

Den utregnede oddsen skal på det meste tilsvare reserveoddsen eller tricast-oddsen i det aktuelle løpet, avhengig av hvilken som er lavest. Dersom totalisatoren ikke fastsetter plasseringsodds for de tre, eller setter plasseringsoddsen til 1,00 for en eller flere av plasseringene, skal man anta en odds på 1,10 til formål for denne utregningen.
Uavhengig av spesialregler for totalisatoren (f.eks. utbetaling på de to første hestene), skal alle andre triospill gå tapt.

Eksempel
Plasseringsodds på 1,40, 1,20 og 1,60
Basistall = 0,4 + 0,2 + 0,6 = 1,2
Altså er X = 6
Trio-odds = 1,2 x 6 + 1 = 8,20


5.12 Spilltyper: Swinger-spill

Tilgjengelighet og navngiving

Spillkategori

Navngiving

Faste odds-spill

-

Industristartodds

Swinger

Tote-spill

Swinger


Regler

For at et swinger-spill skal gå inn, må du forutsi to av hestene som er blant de tre første i mål. Du trenger ikke forutsi hvilken rekkefølge de kommer i mål.

Betsafe tilbyr bare swinger-spill når det er tilgjengelig via tote, da oddsen fastsettes av totalisatoren.

Om færre enn tre hester fullfører løpet skal alle swinger-spill gå tapt, med mindre totalisatoren har fastsatt swinger-odds.


5.13 Spilltyper: Superfecta-spill

Tilgjengelighet og navngiving

Spillkategori

Navngiving

Faste odds-spill

-

Industristartodds

Superfecta

Tote-spill

Superfecta


Regler

For at et superfecta-spill skal gå inn, må du forutsi hestene som tar de fire første plassene i riktig rekkefølge.
Om færre enn fire hester fullfører løpet skal alle superfecta-spill gå tapt, med mindre totalisatoren har fastsatt superfecta-odds.


5.14 Spilltyper: Pick-spill

Tilgjengelighet og navngiving

Spillkategori

Navngiving

Faste odds-spill

-

Industristartodds

Dagens Dobbel/V2, V4

Tote-spill

Pick 2/3/4/5/6/7/8/9


Regler

Pick-spill som f.eks. Dagens Dobbel/V2, V4 og Pick-spill i Nord- og Sør-Amerika er vinner multispll som tilbys på utvalgte løp. Den største forskjellen er at de ikke gjøres opp med basis i multiplisering av hvert enkelt spillobjekts vinnerodds, men baserer utbetalingen på totalisatoren. Spillene gjøres opp til tote-odds og etter tote-regler, selv om innsatsen ikke videresendes til tote-potten ved alle tilfeller.

6. Multispill

Multispill kan også kalles akkumulasjonsspill eller akkumulatorer.

Når du plasserer multispill forsøker du å forutsi utfallet av mer enn ett løp med ett enkelt bookmaker-spill.

Du kan for eksempel plassere et spill som involverer hester i de tre første løpene av et stevne. Har du plassert et multispill, vil dette kalles et tredobbelt spill (et dobbeltspill involverer kun to løp). Multispillet vil kun gå inn dersom alle tre hestene vinner sine løp. Gevinster fra første løp brukes som innsats til løp nummer to. Pengene fra løp nummer to går videre til løp nummer tre.

I tilfeller med vinner/plasseringsmultispill, skal gevinster regnes ut for hver spilltype for seg, altså vinner med vinner og plass med plass.

Dette betyr at om du har et vinnermultispill med tre løp, der oddsen på hver vinnerhest er 2,00, så blir gevinsten utregnet som følger:
2,00 x 2,00 x 2,00 = 8,00
Din gevinst vil altså bli utbetalt til 8,00 i odds.

Skulle et spillobjekt ikke starte, skal hesten bli gjort opp som vinner til en odds på 1,00. Dette resulterer i at din innsats vil bli overført til neste spillobjekt i multispillet. Dette gjelder kun i løp der regel 4 er i bruk, eller om spillet er plassert som et bookmaker-spill. Ellers vil det bli gjort opp som et tapende valg. Det samme gjelder om løpet blir avlyst.

7. Grenser og reserveodds

Grensene og reserveoddsen nevnt nedenfor gjelder for alle veddeløpsmarkeder Betsafe tilbyr. For å kunne anvende forskjellige gevinstgrenser og reserveodds, har banene som tilbys hos Betsafe til dette formål blitt inndelt i følgende kategorier:

Kategori I

Frankrike

Chantilly, Deauville, Longchamp, Maisons-Laffitte, Saint-Cloud, Vincennes

Tyskland

Baden-Baden, Düsseldorf, Hamburg-Horn, Köln

Ireland

Alle baner

Forente Arabiske Emirater

Alle baner

Storbritannia

Alle baner

Kategori II

Frankrike

Alle PMU-baner som ikke er i Kategori I

Tyskland

Bad Harzburg, Berlin-Hoppegarten, Berlin-Mariendorf, Bremen, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hannover, Krefeld, Mülheim, München-Riem,

Hong Kong

Alle baner

Italia

Milano, Roma

Japan

Alle baner

Macao

Alle baner

Mauritius

Champ de Mars

Singapore

Alle baner

Sør-Afrika

Alle baner

Sverige

Alle baner

USA

Alle baner

Zimbabwe

Borrowdale

Kategori III

Australia

Alle baner

Tysklan

Bad Doberan, Dinslaken, Dortmund, Dresden, Gotha, Halle, Hamburg-Bahrenfeld, Hassloch, Herxheim, Leipzig, Magdeburg, Mannheim, Mönchengladbach, München-Daglfing, Neuss, Saarbrücken

Italia

Merano, Pisa

Tyrkia

Alle baner

All løp som går utenfor Frankrike, men gjøres opp på grunnlag av PMU-Tote

Kategori IV

Alle baner/markeder som ikke er i noen av de tidligere kategoriene.

Reserveodds

Cat. I

Kat. II

Kat. III

Kat. IV

Vinner

75,00

50,00

25,00

15,00

Plassering

25,00

20,00

15,00

5,00

Forecast

2000,00

1000,00

500,00

200,00

Tricast

7500,00

5000,00

2500,00

500,00

Quinella

1500,00

750,00

250,00

100,00

Trio

2500,00

1500,00

1000,00

200,00

Swinger

250,00

100,00

50,00

25,00

Superfecta

10000,00

7500,00

5000,00

2000,00

V2, V4

Gjort opp som multispillvinner

Maksimal gevinst

De følgende grensene gjelder per marked, spilltype og kunde. De inkluderer ikke innsatsen og anvendes selv om spillkvitteringen med faste odds har en høyere potensiell utbetaling. Utbetalinger av multispill teller fullt mot gevinstgrensen på siste løp i spillet. Dersom multispillet inkluderer løp med forskjellige gevinstgrenser telles det mot siste løp med lavest gevinstgrense.

Kat. I

Kat. II

Kat. III

Kat. IV

Vinner, Plassering, Ita, Trita

250 000 kr

50 000 kr

25 000 kr

10 000 kr

Forecast, Tricast

150 000 kr

100 000 kr

50 000 kr

15 000 kr

Quinella, Trio

100 000 kr

50 000 kr

25 000 kr

7500 kr

Swinger

50 000 kr

25 000 kr

10 000 kr

5000 kr

Superfecta

200 000

150 000 kr

100 000 kr

50 000 kr

V2

50 000 kr

V4

100 000 kr

En total nettogevinstgrense per 1 000 000 kr per kunde og uke gjelder.

8. Regel 4

Tattersalls' regel 4 beskytter spillere og bookmakere i markeder med faste odds for risikoen for at noen blir trukket fra løpet sent. Kort sammenfattet betyr det at spill plassert på hester som senere trekker seg skal refunderes. I retur kan det gjøres fratrekk på alle gevinstutbetalinger for spill i markeder der hestene som er strøket allerede hadde fått odds.

Vi gir tydelig opplysning i et faste odds-marked dersom regel 4 gjelder. I overskiften for markedet og i spilldialogen opplyses det at "regel 4 gjelder" dersom spillene er underlagt Tattersalls regel 4. Den gjelder aldri for ante-post-markeder, men så fort siste 'declaration stage' for et løp er nådd, noe som vanligvis skjer noen dager før den faktiske løpsdagen, er ikke disse markedene lenger ante-post og alle spil plassert i disse markedene vil derfor gjøres opp i henholdt til disse reglene.

Fratrekk

Fratrekk kan kun anvendes på vinnende spill som ble plassert i et marked der en eller flere ikke-startere fortsatt hadde odds. Derfor skal følgende fratrekksrater gjelder kun for de ikke-startere som ikke ble erklært som dette i markedet der spillet ble plassert.:

Odds på ikke-starter
når hesten blir trukket

Prosentdel blir trukket
fra nettogevinst

1/9 eller høyere odds på
1,11 eller høyere odds på

90%

2/11 til 2/17
1,18 til 1,12

85%

1/4 til 1/5
1,25 til 1,20

80%

3/10 til 2/7
1,30 til 1.28

75%

2/5 til 1/3
1,40 til 1,33

70%

8/15 til 4/9
1,53 til 1,44

65%

8/13 til 4/7
1,61 til 1,57

60%

4/5 til 4/6
1,80 til 1,67

55%

20/21 til 5/6
1,95 til 1,83

50%

1/1 til 6/5
2,00 til 2,05

45%

5/4 til 6/4
2,25 til 2,5

40%

13/8 til 7/4
2,62 til 2,75

35%

15/8 til 9/4
2,88 til 3,25

30%

5/2 til 3/1
3,50 til 4,00

25%

10/3 til 4/1
4,33 til 5,00

20%

9/2 til 11/2
5,50 til 6,50

15%

6/1 til 9/1
7,00 til 10,00

10%

10/1 til 14/1
11,00 til 15,00

5%

Over 14/1
Over 15,00

Ingen fradrag


Om flere enn én hest blir en ikke-starter, skal de etterfølgende fradragene legges sammen. Det totale fratrekket skal likevel ikke overskride 90%. Blir det totale fratrekket 5% vil det frafalle.

Om en hest blir trukket fra løpet og et nytt marked dannes, skal alle spill plassert i originalmarkedet være gjenstand for fratrekkene nevnt over. Om enda en hest skulle bli trukket fra løpet etter at markedet har blitt dannet på nytt, vil spill plassert i originalmarkedet være gjenstand for nok et fratrekk basert på originalmarkedets siste odds på hesten som er trukket. Spill plassert i det nye markedet vil være gjenstand for et fratrekk basert på rådende odds.

9. Koblede hester

I enkelte land kan to eller flere hester kobles sammen i spilløyemed om de har samme trener eller eier.

Italia, Tyrkia og PMU-markeder

I disse markedene kobles hester kun for vinnerspill. Disse sammenkoblede hestene markeres på løpskortet med nummer i samme farge bak hestens navn. Det er imidlertid alltid relevant med tildelingen i den offisielle løpsrapporten.

Spill plasseres på en spesifikk hest, men om noen av de andre koblede hestene i ditt spillvalg vinner løpet, så vinner du på spillet.

Om en koblet hest ikke startervil spill på den spesifikke hesten refunderes mens spill på de andre koblede hestene forbli gyldige.

Hester blir ikke koblet sammen for faste odds-spill.

Nord- og Sør-Amerika

I disse markedene kan hestene kobles for alle spilltyper så lenge de har samme eier. De deler da startnummer og kan få et bokstavsuffiks.

Spillet annulleres og innsatsen refunderes kun dersom alle koblede hester i spillvalget ditt er ikke-startende. I alle andre tilfeller skal innsatsen din distribueres likt på de resterende hestene som er koblet.

Vi viser ikke nødvendigvis alle sammenkoblede hester på løpskortet, men kun én av dem.