Regler

1. Spelregler för Baccarat

Målet i Live Baccarat är att förutsäga vems hand som kommer att vinna genom att ha värdet närmast 9.

Baccarat spelas med åtta kortlekar, varje kortlek innehåller 52 kort utan jokrar, med baksidor av samma färg och design och två kuperingskort; ett placerad längst bak av alla kortlekar och ett som kuperar ut sju kort från änden av högen. Utdelning sker från en kortblandare som är speciellt utformad för detta ändamål.


1.1 Definitioner

Bankens hand
Handen som spelas i den del som anges på layouten för bankens hand.

Spelarens hand
Handen som spelas i den delen som anges på layouten för spelarens hand.

Natural
Handen med ett poängantal på 8 eller 9, i de ursprungliga 2 korten.

Oavgjort
När både spelaren och bankens händer har samma poäng.

Poängräkning
"Poängräkningen" för en hand ska vara ett ensiffrigt tal från 0 till 9 och ska bestämmas genom att summera värdet av korten i handen. Om summan av korten i en hand är ett tvåsiffrigt nummer, ska den vänstra siffran i ett sådant nummer bortses ifrån och inte ha något värde och den högra siffran ska utgöra handens poängräkning.


1.2 Hur man spelar

Kortens värden är som följer:

- Ess är de lägsta korten och är värda 1 poäng vardera.
- Kort från 2 till 9 är värda sina numeriska nominella värden.
- 10:or och klädda kort (knektar, damer och kungar) är var och en värda 0.

Endast det numeriska värdet på varje kort är relevant, kortets färg är irrelevant för spelresultatet.

Innan dealern börjar dela ut korten måste du lägga din insats på om spelaren eller banken kommer att vinna spelet genom att ha handen med värdet närmast 9.
Det finns möjlighet att lägga en insats på att spelet ska sluta oavgjort (spelare och bank med samma värde).

Två kort delas ut för spelarna och två kort för banken:
- Om antingen spelaren eller banken har en "natural" 8 eller 9, stannar båda automatiskt, inga undantag.
- Om spelarens totalsumma är 6 eller 7 stannar spelaren.
- Om spelaren stannar, drar banken på totalt 5 eller mindre.
- Om spelarens totalsumma är 5 eller mindre drar spelaren automatiskt och dealern ger spelaren ett tredje kort.
- Om spelaren får ett tredje kort, drar banken ett tredje kort enligt följande:

 • Bankens hand är totalt 0,1,2: Banken drar alltid ett tredje kort.
 • Bankens hand är totalt 3: Banken drar om spelarens tredje kort är 1-2-3-4-5-6-7-9-0 (inte 8)
 • Bankens hand är totalt 4: Banken drar om spelarens tredje kort är 2-3-4-5-6-7
 • Bankens hand är totalt 5: Banken drar om spelarens tredje kort är 4-5-6-7
 • Bankens hand är totalt 6: Banken drar om spelarens tredje kort är 6-7
 • Bankens hand är totalt 7: Banken stannar

1.3 Utbetalningar:

En vinst gjord på "Spelarens hand" ska betalas till oddset 1 mot 1.
En vinst gjord på "Bankens hand" ska betalas till oddset 1 mot 1, minus 5 % "Kommission" på det vunna beloppet.
Ett vinnande "Oavgjort" ska betalas till oddset 8 mot 1.

2. Spelregler för Blackjack

Målet med Live Blackjack är att uppnå ett högre antal kortpoäng än dealern, men utan att gå över 21. Den bästa handen är Blackjack – när summan av värdena för de två första delade korten är exakt 21.


2.1 Definitioner

Blackjack
Ett ess och ett ytterligare kort, med poängvärdet tio, delas ut som de första två korten till en spelare eller dealern.

Dolt kort
Ett kort som delas ut med framsidan ned till dealern och som ligger kvar med framsidan ned tills alla spelare utöver dealern har fått alla kort de begärt.

Layout eller bordslayout
Filten, tyget eller annat material som täcker spelytan på ett blackjackbord.

Mjuk total eller mjuk poäng totalt
Det totala antalet poäng för en hand som innehåller ett eller flera ess när ett ess räknas som elva i värde.


2.2 Hur man spelar

Spelets värd är dealern och tillåter upp till 7 sittande spelare.
Spelet spelas med åtta standardkortlekar med 52 kort vardera.

Kortvärdena är följande:
Kort från 2 till 10 är värda sitt siffervärde.
Klädda kort (knektar, damer och kungar) är värda 10.
Ess är värda 1 eller 11, det som är mest fördelaktigt för handen.

Innan det första kortet delas ut för en spelomgång måste spelaren lägga sin insats.
När satsningstiden gått ut delar dealern ut ett kort med framsidan upp till varje spelare. Kortutdelning börjar med den första spelaren till vänster om dealern och fortsätter medurs och avslutas med dealern. Dealern delar sedan ut ett andra kort med framsidan upp till varje spelare och med framsidan nedåt till sig själv.

Blackjack
Om värdet på den inledande tvåkortshanden är exakt 21, är det en Blackjack.

Försäkring
Om dealerns första kort är ett ess, ges du möjligheten att köpa en försäkring för att kompensera för risken att dealern har blackjack – även när du själv har blackjack. Försäkringsbeloppet är lika med hälften av din huvudinsats. Om dealern inte har blackjack fortsätter rundan. Om dealern har blackjack, men du inte har det, vinner dealerns hand. Om du och dealern båda har blackjack, slutar spelet i en push och din insats återförs.

Dubbla, Hit eller Stanna
Ett kasino kan tillåta en spelare att dubbla ner på spelarens hand, vilket är att göra en extra satsning, som inte överstiger spelarens ursprungliga satsning, på de två första korten som delats ut till spelaren. Endast ett extra kort måste delas ut till den hand som spelaren har valt att dubbla.
Alternativt kan spelaren välja Hit för att få ett extra kort att lägga till värdet på handen. Spelaren kan välja Hit mer än en gång för att få ytterligare kort innan han bestämmer sig för att stanna när han är nöjd med värdet på sin hand.

Splitta
Om de två första korten som delas ut till en spelare är identiska i värde, kan spelaren dela upp handen i två separata händer genom att göra en satsning på den andra handen lika med spelarens ursprungliga satsning. Om en spelare splittar ett par måste dealern dela ut båda andrakorten till vardera hand. Efter att ytterligare ett kort har delats ut till ett splittat par, måste spelaren stanna eller dra kort. En spelare får inte splitta par, inklusive par i ess, mer än en gång. Beroende på kasinots regler kan en spelare som splittar ess endast tilldelas ett kort till varje ess. I händelse av att splittade ess där spelaren får ett andra kort med värdet 10, kommer det att räknas som 21 och inte som Blackjack.


2.3 Utfall

Om värdet av din hand överstiger 21 blir du tjock och förlorar din insats på den handen.

När alla spelare har gjort sina spel visar dealern värdet på sitt dolda kort. Dealern måste ta kort med en hand på 16 eller mindre och måste stanna med en hand med mjuk 17 eller mer.

Spelaren vinner när värdet på handen är närmare 21 än dealerns eller när dealern blir tjock. Om värdet på din hand är detsamma som dealerns, slutar spelomgången i en push och din insats återförs.

Blackjack slår en hand på 21 som består av tre eller fler kort. Blackjack slår också en hand på 21 som ett resultat av ett splittat par.

En satsning återförs till spelaren när summan av värdet på spelarens kort är lika med summan av värdet på dealerns kort eller när både dealern och spelaren har blackjack.


2.4 Sidosatsningar

Blackjack-spelet inkluderar valfria sidosatsningar – Perfekta par och 21+3. Spelare kan placera sidosatsningar i kombination med blackjack-insatsen. Spelare har chansen att vinna på vilken sidosatsning som helst oavsett om de vinner eller förlorar på blackjack-spelet.

Perfekta par
Perfekta par-satsningen ger chansen att vinna om dina två första kort består av vilket par som helst – till exempel två damer, två ess eller två 3:or. Det finns tre typer av par, var och en med olika utbetalningar:

Perfekt par – samma färg, t.ex. två spader ess.
Färgat par – olika färger av samma kortfärg, t.ex. ruter 2 + hjärter 2.
Blandat par – olika färger, t.ex. hjärter 10 + klöver 10.

21+3
Spelet på 21+3 ger chansen att vinna om dina två första kort plus dealerns öppna kort består av någon av följande vinstkombinationer, var och en med olika utbetalningar:

Färgtriss – en identisk trilling, t.ex. 3 hjärterdamer.
Straight Flush – i numerisk ordning och samma färg, t.ex. ruter 10, Knekt och Dam.
Triss – samma värde men olika färger, t.ex valfria 3 kungar i olika färger.
Stege – i numerisk följd men olika färger, t.ex. spader 2 + klöver 3 + hjärter 4.
Färg – samma färg, t.ex. klöver 2, 6 och 10.


2.5 Utbetalningar

Blackjack betalar 3:2
Vinnande hand betalar 1:1
Om dealern har blackjack betalar försäkringen 2:1

Perfekt Par:

 • Perfekt par 25:1
 • Färgat par 12:1
 • Blandat par 6:1
21+3:
 • Färgtriss 100:1
 • Straight Flush 40:1
 • Triss 30:1
 • Stege 10:1
 • Färg 5:1

3. Spelregler för Roulette

Målet med Roulette är att förutsäga numret som kulan kommer att landa på genom att placera en eller flera insatser som täcker, eller delvis täcker det specifika numret.


3.1 Definitioner

Black Bet: en satsning på siffrorna som är svarta.

Kolumnspel: ett spel på alla tolv (12) nummer i en (1) kolumn.

Hörnspel: Ett spel på de fyra (4) siffrorna som bildar ett hörn.
Eller på följande fyra siffror:

 • Noll (0)
 • En (1)
 • Två (2)
 • Tre (3)
Dussinspel: ett spel på något av följande:
 • Siffrorna ett (1) till tolv (12)
 • Siffrorna tretton (13) till tjugofyra (24)
 • Siffrorna tjugofem (25) till och med trettiosex (36)
 • Arton
Nummerspel: ett spel på en (1) av följande:
 • Siffrorna ett (1) till arton (18)
 • Siffrorna nitton (19) till trettiosex (36)
Jämna: ett spel på roulettehjulets jämna nummer

Inside Bet: ett spel inom fältet på trettiosju (37) nummer som motsvarar siffrorna på roulettehjulet, inklusive följande:
 • Hörnspel (eller kvadrat)
 • Femnummerspel
 • Linjespel
 • Radspel
 • Delat spel
 • Singelspel
 • Streetspel
 • Sexlinjespel
Linjespel: ett spel placerat på sex ( 6) nummer inom två (2) rader.

Uddaspel: ett spel på roulettehjulets udda nummer.

Kantspel:
Ett spel som placeras utanför fältet med de trettiosju (37) numren, inklusive följande:
 • Svart
 • Kolumn
 • Dussin
 • Arton nummer
 • Jämna
 • Udda
 • Röd
 • Låg/hög
Röd
Ett spel placerat på de röda siffrorna

Rad eller Street
Ett spel placera på tre (3) siffror i en rad

Delat
Ett spel placerat på två (2) nummer

Singel
Ett spel på följande:
 • Enstaka nummer från ett (1) till trettiosex (36)
 • Noll (0)
Street
Ett spel placerat på tre (3) nummer i rad


3.2 Insatser: allmänna regler

- Alla insatser för Roulette måste göras genom att placera spelmarker på lämpliga områden i roulettelayouten. Spelare kan fortsätta att placera spel tills dealern meddelar "Inga fler insatser" eller tills systemets timer blinkar rött.

- Varje spelare är ansvarig för den korrekta placeringen av hans eller hennes insats(er) på Roulette-layouten.

- Varje insats ska avgöras strikt i enlighet med dess position på layouten när kulan stannat i ett fack på hjulet.

- Minsta och högsta tillåtna insats visas på spelets skärm.

- En insats kan nekas av systemet innan kulan snurras på grund av att den inte har placerats i tid, inte uppfyller kraven för minsta/högsta insats eller att den inte kan kommunicera med spelservern.

- Ett systemfel kommer att resultera i att alla betalningar och/eller spel annulleras.


3.3 Hur man spelar

Roulettekulan ska snurras av dealern i motsatt riktning mot hjulets rotation och ska göra minst tre varv runt hjulets spår för att utgöra ett giltigt snurr.
När bollen stannat i ett av hjulets fack ska dealern meddela numret på det facket.

Efter att dealern tillkännager resultatet av omgången, tar systemet automatiskt hand om insatser på bordet genom att samla in alla förlorade insatser och betala alla vinnande insatser.

Hjulet är uppdelat runt sin omkrets i 37 slumpmässigt numrerade fack; 1 till 36 och "0". Arton av siffrorna är röda, 18 är svarta och "0" är grön.

Samma siffror visas sekventiellt på layouten, där insatser placeras. I layouten finns också utrymmen för spel på rött och svart, udda och jämnt och en mängd andra nummerkombinationer.

Spelare spelar på en eller flera av siffrorna och/eller kombinationerna. Dealern snurrar sedan hjulet i en riktning. När bollen saktar ner faller den ner i ett av de numrerade facken, vilket indikerar det vinnande numret. Kameran zoomar sedan in på det vinnande numret på hjulet.

Utbetalningar på spel beror på hur många möjligheter som täcks. Ju färre möjligheter, desto högre utdelning. Efter att alla insatser har tagits eller betalats görs nya insatser och bollen snurras igen.


3.4 Utbetalningar

Vinnande insatser betalas av systemet till oddsen nedan:
 • Singel 35 mot 1
 • Delat 17 mot 1
 • Street 11 mot 1
 • 4-nummer 8 mot 1
 • 6-nummer 5 mot 1
 • Kolumn 2 mot 1
 • Dussin 2 mot 1
 • Röd 1 mot 1
 • Svart 1 mot 1
 • Udda 1 mot 1
 • Jämna 1 mot 1
 • Låga 1 mot 1
 • Höga 1 mot 1

4. Spelbegränsningar

Spelbegränsningar tillämpas på:

 • Alla versioner av Live Roulette - alla spel som överstiger 92 % av alla insatsalternativ är inte tillåtna.
 • Alla versioner av Live Baccarat - det är inte tillåtet att satsa på både spelare och banker samtidigt.
 • Alla versioner av Live Sic Bo - det är inte tillåtet att satsa på både stora och små eller udda och jämnt samtidigt.
 • Alla versioner av Live Dragon Tiger - det är inte tillåtet att satsa på både Dragon och Tiger samtidigt.
 • Football Studio - det är inte tillåtet att lägga spel på både hemma och borta samtidigt.

5. Spelregler för alla Andra spel

För att läsa spelreglerna för varje spel i kasinot klickar du på ikonen för spelregler (som visas i skärmdumpen nedan) medan du spelar spelet. Kolla in skärmdumparna nedan för att se var du hittar hjälpikonen beroende på Live Casino-leverantör.

Evolution:

Pragmatic Play:


Playtech:


BetgamesTV:


Authentic Gaming:

6. Omsättningskrav

Omsättning på de flesta spelen i vårt Casino och Live Casino bidrar gentemot omsättningskraven, men vissa spel bidrar mer än andra. Följande är omsättningskraven för varje enskild speltyp:

 • Slots: 100%
 • Alla live casino-spel: 15% - Förutom: Dream Catcher, Crazy Time, Craps, Deal or No Deal, Gonzo's Treasure Hunt, Lightning Dice, MegaBall, Monopoly, SideBet City, Cash or Crash, BacBo, Live Adventure Beyond Wanderland, Live deal or no deal the big Draw, The Money drop Live, Spin a Win, Buffalo Blitz Slot Live, Playtech Bet on Poker, Playtech Bet on Dragon Tiger, Playtech Bet on Baccarat, SweetBonanza Candiland, Mega wheel, War of Bets, 6+ poker,BetgamesTV Bet On Poker: 50%
 • Bordsspel (ej live) - Roulette, Caribbean Stud och Crash & Casino Stud Poker: 10%
 • Bordsspel (ej live) - Hold’Em, Red Dog, Pai Gow, Poker, Oasis Poker & Texas Hold’Em Poker Games: 10%
 • Bordsspel (ej live) - Blackjack, Baccarat, Video Poker, Pontoon, Beat Me och Punto Banco: 5%