Integritetspolicy

Betsafe respekterar din integritetsrätt. Vi inför säkerhetsåtgärder för dina personuppgifter och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande bestämmelser om dataintegritet.

Denna Integritetspolicy beskriver hur vi hanterar din personliga information och gäller för BML Group Limited samt dess relaterade företag registrerade i Europa som driver de kommersiella varumärkena, vilka benämns som "Vi", "Oss" eller "Vår" i denna policy. Denna Policy gäller inte för andra företag inom den bredare Betsson-koncernen.

Vårt Integritetslöfte är:
 • Att hålla dina uppgifter säkra och privata.
 • Att inte sälja dina uppgifter.
 • Att ge dig möjligheter att när som helst hantera och se över dina marknadsföringsval.
1. Vilka vi är:

Observera att den som är Registeransvarig för dina personuppgifter är BML Group Ltd, ett maltesiskt företag med registrerad adress på 'Betsson Experience Centre', Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta.

Principerna som beskrivs i denna Integritetspolicy gäller för alla fall där BML Group Ltd behandlar dina personuppgifter som Registeransvarig för de syften som beskrivs i denna Policy. BML Group Ltd är en del av Betsson Group.

2. Vilken information samlar vi in från dig?

Information som du tillhandahåller: Vi samlar in information som du frivilligt tillhandahåller när du använder Tjänsterna, till exempel när du registrerar dig som kund hos Betsafe. Den slags information som du tillhandahåller baseras på den specifika funktionen för Tjänsterna som du använder, och du kommer inte att kunna registrera ditt konto utan att tillhandahålla följande information:
 • Din kontaktinformation: förnamn, efternamn, adress, ålder, födelsedatum, kön, e-postadress, telefonnummer och postnummer.
 • Finansiell information: för att kunna sköta onlinebetalningar samlar Vi in dina bankuppgifter och din transaktionsinformation, såsom betalningar till och från ditt konto hos Oss.
 • Dessutom är Vi, på grund av juridiska krav om penningtvätt, skyldiga enligt lag att be dig om kompletterande handlingar såsom identitetshandlingar, inklusive ett foto av dig, handlingar som styrker din inkomstkälla, din adress med mera.
Information som Vi mottar från Tredje part: Vi kan komma att kombinera information som vi samlar in från dig med information som vi mottar om dig från andra källor, såsom offentliga databaser, leverantörer av demografisk information och andra tredjeparter. På grund av juridiska krav samlar Vi in din kundinformation (KYC) från specialiserade tredjeparter. Sådan information samlas endast in när det är rimligt nödvändigt för organisationens verksamheter.

Information samlas automatiskt in från din enhet: Vi och våra tredjeparts-tjänsteleverantörer kan komma att samla in information automatiskt från din enhet på olika sätt, inklusive:
 • Via din webbläsare eller enhet: Viss information, såsom din IP-adress, din enhetstyp, ditt språk och den typ av webbläsare som du använder, samlas in av de flesta webbläsarna eller automatiskt via din enhet. Vi använder denna information för att se till att Våra tjänster fungerar ordentligt.
 • Via din app-användning: När du laddar ned och använder en av våra appar kan vi komma att spåra och samla appanvändningsuppgifter, såsom datum och tid då appen på din enhet begär åtkomst till våra servrar, samt information och filerna som har laddats ned till appen.
Läs vår Policy om kakor för mer information om hur vi använder kakor.

3. Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi behandlar endast dina Personuppgifter enligt beskrivningen i denna Integritetspolicy. Vi använder informationen som vi samlar in till att sköta våra webbplatser och för att tillhandahålla tjänsterna som begärs av dig, till att sköta dina finansiella transaktioner, till att svara på dina frågor, till att uppfylla alla juridiska krav såsom bedrägerikontroller och andra kontroller som krävs enligt lagstiftningen om penningtvätt. Uppgifterna som innehas om dig används till exempel på följande sätt:
 • För att behandla din registrering, samt konfigurera och ta hand om ditt konto (inklusive kontroller som görs för att verifiera din ålder och skydda mot bedrägerier).
 • För att administrera Spelen som Du spelar, informera dig om du har vunnit ett pris eller informera dig om en bonus som tilldelats dig.
 • För att tillhandahålla, underhålla, förbättra och anpassa Tjänsten/Tjänsterna, och analysera hur kunderna använder Tjänsten/Tjänsterna och Webbplatsen.
 • För att veta dina inställningar och försöka se till att innehållet på Vår webbplats presenteras på bästa sätt för dig och din dator eller mobila enhet.
 • För att skicka dig serviceinformation om ditt konto och Tjänsten/Tjänsterna, eller när Vi har ett erbjudande som du kan använda på ditt konto för att skicka marknadsföringsmeddelanden till dig. Via dina kontoinställningar har du full kontroll över marknadsföringsinställningarna och du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringsinformation.
I vissa fall använder Vi även din personliga information i forskningsändamål, för att exempelvis utvärdera kundupplevelsen och identifiera hur Vi kan förbättra Våra tjänster och produkter, prioritera Våra produktfunktioner och förbättra produktdesigner, eller utvärdera kreativa kampanjer för att se till att kommunikationen är relevant och lämplig.

Vi respekterar din integritet och arbetar hårt för att säkerställa att Vi uppfyller strikta juridiska krav. Vi förbehåller oss dock rätten att genomföra ytterligare bearbetningar i den utsträckning som krävs enligt lag, eller som stöd till en juridisk eller straffrättslig utredning.

Vad vi absolut inte kommer att göra:
 • Vi säljer inte dina personuppgifter till tredjepart.
 • Din information KOMMER INTE att ges vidare till andra tredjeparter i marknadsföringssyfte utan ditt samtycke. Du kan när som helst ändra dina inställningar för marknadsföring från dina Kontoinställningar-> Inställningar för marknadsföring.
4. Vem kan vi komma att dela din information med?

Din Personliga information kan (för de syften som beskrivs i denna Policy) komma att överföras eller lämnas till alla företag inom Betsson Group, med förbehåll för lämpligt avtal med tredje part, för behandling av den Personliga informationen på våra vägnar, exempelvis till:
 • Våra specifika leverantörer av röstsamtalstjänster eller SMS-mobilkommunikation, som externa tjänster.
 • Våra Betalningsleverantörer, för att kunna hantera dina betalningar, insättningar och uttag, baserat på dina alternativ.
 • Våra bedrägeribekämpnings-, riskbedömnings- och efterlevnadsleverantörer, efter att ha implementerat de kontraktsskyddade garantierna för att skydda dina personuppgifter, för att uppfylla våra juridiska krav.
 • Våra partners som hjälper oss att skapa en bättre upplevelse för dig, baserat på ditt uttryckliga samtycke.
 • Då och då delar vi även dina personuppgifter med våra specialiserade partners i forskningssyfte, för analytisk profilering och statistisk analys. Du har rätt att när som helst invända mot att dina uppgifter bearbetas i forsknings- och statistiksyfte (inklusive profilering) genom att skicka en invändning till dataprivacy@betssongroup.com.
Om lagen kräver det kan dina Personuppgifter komma att ges ut till tillämplig statlig, reglerande, idrottslig eller tillsynsmyndighet. Dina Personuppgifter kan även komma att ges ut till en reglerande eller idrottslig organisation i samband med integritetsfrågor eller tillämning av regler i någon sport eller idrott och/eller för att förhindra och upptäcka brottsliga handlingar, och där Koncernen anser att det finns rimliga skäl att misstänka att du kan vara delaktig i överträdelser av sådana regler eller lagar, eller har kunskap om överträdelser av sådana regler eller lagar, eller på annat sätt innebär en risk för integriteten för den relevanta sporten eller det relevanta spelet. Dessa organisationer kan sedan komma att använda dina Personuppgifter för undersökning och agerande vid eventuella överträdelser enligt sina rutiner.

Vi vidarebefordrar inte dina uppgifter till tredjepart för något annat ändamål, om du inte uttryckligen har tillåtit oss att göra det eller om det är tillåtet enligt lag.

5. Hur länge behåller vi din information?

Vi kommer endast att behålla din information så länge som det behövs för de syften som anges i denna policy. Efter att du har stängt ditt Betsafe-konto behåller Vi endast din information i den utsträckning det är nödvändigt för att följa Våra juridiska skyldigheter, såsom gällande skatte-/intäktslagar, lagen om bekämpning av penningtvätt och andra tillämpliga lagkrav och för att lösa tvister. För mer specifik information om lagringsvillkor av uppgifter går det bra att kontakta oss på dataprivacy@betssongroup.com, så kommer vi att tillhandahålla de specifika datalagringsvillkoren för din jurisdiktion.

6. Dina rättigheter:

Du kan utan kostnad begära information om omfattningen, ursprunget och mottagarna av de lagrade uppgifterna, samt syftet med lagringen.

Du har rätten att be Oss att rätta till, slutföra och radera dina personuppgifter, samt flytta dina uppgifter till en annan organisation. Du har rätten att begära ytterligare information om hanteringen av dina personuppgifter. Du har även rätten att under vissa omständigheter invända mot Vår behandling av dina uppgifter, såsom profilering och, där vi har begärt samtycke till att behandla dina uppgifter, återkalla detta samtycke. Du har rätten att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet, med nämnandet att Vår ledande Tillsynsmyndighet är Kontoret för information och Dataskyddskommissionen på Malta.

Det finns emellertid undantag för dessa rättigheter. Exempelvis kan tillgång till personuppgifter komma att nekas under vissa omständigheter, om informationen som blir tillgänglig skulle kunna avslöja personuppgifter om en annan person eller om Vi rättsligt hindras från att avslöja sådan information. Dessutom kan Vi komma att behålla uppgifter även om du återkallar ditt samtycke, när Vi enligt juridiska krav är skyldiga att behandla dina uppgifter, såsom inför lagstiftningen om penningtvätt.

7. Så här kontaktar du oss:

Den registeransvarige som ansvarar för din personliga information i enlighet med gällande EU-lagstiftning om uppgiftsskydd är:

BML Group Ltd, ATTN: Data Protection Officer, 'Betsson Experience Centre', Ta' Xbiex Seafront, Ta' Xbiex, XBX 1027, Malta. E-post: dataprivacy@betssongroup.com

Data Protection Officer är Adriana Minovic. Om du har några frågor om denna Integritetspolicy eller om våra metoder för insamling av dina uppgifter går det bra att kontakta oss via adressen eller e-postadressen som anges ovan, och ange vilket land du är bosatt i samt vilken sorts fråga det gäller.

Regeländringar i denna Integritetspolicy

Då och då kommer Vi att göra ändringar och korrigeringar i denna Integritetspolicy, och vi kommer att informera dig genom att lägga ut ändringarna på den här sidan och skicka e-post eller ett meddelande om ändringarna till dig. Vi kommer även att ge dig möjligheten att samtycka med dessa väsentliga ändringar. Ändringarna kommer att börja gälla när de läggs ut och när du godkänner dem.

Senast ändrad: 13/01/2020